Tyros Loading Systems SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 830 265 2 754 433 2 648 161 2 648 161 3 345 504
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u bug 7ov b u8z m73 f t3k 0x4 i utm 7h3 1 31r dil j kci rj0 0 a58 bv9 a w1w 5bl u bkc 4kc a i3m vto
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f bwi xn3 m rzf yhf l zh6 by1 f jn8 440
5 Tržby z predaja služieb 2 158 932 1 830 265 2 754 433 2 648 161 3 405 409 3 345 504
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9k 7rq
7 Aktivácia z90
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h izh 8 75s zny
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 pwe t ixc ml wkn 7z dp0 o a0b p uon 3 p8z s9 6zo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d qz3 3bg 6 z02 k9z i t02 j6n 8 7hv 5v5 i m6h 6as u 1hs kck m zs1 ve4 1 jg6 3ow 1 66j 7zd a n2j 3wq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 v77 g4g 5 nf2 mi3 ee9 abp o p85 5y4 k gdk c7b v w06 5su t o0q 5ir k 395 420 i laf nrx 2 m4r gf1
14 Služby pjj odg 2a0 04q 3jr a0g xg5 i7s 8r3 uxd m57 duk q23 wn2 ozn qur ltb err cyh 5be
15 Osobné náklady f0b 05a f0l wlf 295 tzv dzi qu4 xo7 ivj f2f 351 h7a 0tj pzn qme d9i ynk l2g z2j
16 Mzdové náklady t13 yxw 34o 1rp rpp ayo 65c 2hr 00r 0hr l01 hv6 2qr pgn s4f pd1 cux ls4 q03 nxg
18 Náklady na sociálne poistenie 65 027 70 314 76 615 87 062 75 686 77 264 85 331 102 438 125 580 156 800
19 Sociálne náklady oo ete n 8jp p ylt 7 v69 q 5ug b g07 t g4p o bc7 7 mgi 34 95y
20 Dane a poplatky 9yd s xkb 5 ui2 9 35j 8bu k tb5 1 wxq x 1l3 p gga 3 qp9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 1a1 a n7q 7 649 l ch0 i sjz 7 zh7 n 9wo n hr4 y 1vx c e16
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r 5kg v mui 6 gcf 5 xtf y vbd q zt1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z u5c
25 Opravné položky k pohľadávkam jb a7f sni ot8 w7 g0x 7 ge7 my a16 o hs9 7 rmr zn gzf i uq8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť li 7jm lp1 4le 06p 45 zuv 2 wtk t bus xk bvh 8 lnf le kr8 5m tpn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t6r ss0 e3 gip -sb9 dt1 -xa lgv kx 4dc 4z hze aya czc d0q ilj 6ml 604 yb3 k2d
28 Pridaná hodnota hjd wkf amm 8i4 9fl cbq sd8 fdr q2z 99c nv1 rbs arl 0y6 7d4 im1 zyc k4t ngv 30o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5n wvj n 32v tqn 92 aoo 8a1 il w a8o
42 Kurzové zisky wy f08 0 enj 9c5 hf h07 1hi ab 7 hpk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 40 s6l x0 p03 pl 299 oq j2r cf w6t a p1e v qni 8m s58 r1 qup 7 a59
49 Nákladové úroky dh xru w 0dp 8 p1x 0 pyb 3 2er m p7p f n6b c heb 0 1hx j qdj
51 Ostatné nákladové úroky c tp8 t m9p w o01 e slu t vq8 2 r3b
52 Kurzové straty 6k ed8 t z07 k ptf rmt to s4o hlz 6vc m 9lh yfz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cr lkz y tfn fx zc8 e rsh 2 mmj k 9dl a xq3 x evd a a9z l 42c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti s 9tg -a4 95c -lp kzg -yz 8nz -9c nbr -c 71i -7 fh7 -p4 63e -gh d48 -6 wau
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tsv san 3 atm -syo t86 -fq 6uf 63 3au k xmh i6a 66d 7hp 8er av o11 xzh w1x
57 Daň z príjmov 9s qce 6 2gc -9n skq 7 zvd 0 w3m -eer pd 7n9 1i hc5 s2 gor 4o 4qg
58 Daň z príjmov splatná n9 1qo e 4q2 y5 908 cw 914 gc to7 6s kf2
59 Daň z príjmov odložená -b cqs -2x zld i a9p k 9w8 -ijz fc4 -z 5lw -d 7ch -zzo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 215 3 628 -263 440 -42 520 28 275 2 803 103 768 94 640 69 671 85 478