Tyros Loading Systems SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 830 265 2 754 433 2 648 161 2 648 161 3 345 504
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 xrn vdx i 8hr qp3 j gxa nao b tkp 159 l ygd nj6 x 89b 2us c j07 l20 d md1 5dg k 8ih 72s r otc 1vd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r s3r 8jb d k2q dvl a hvt lxl 7 u21 9l8
5 Tržby z predaja služieb 2 158 932 1 830 265 2 754 433 2 648 161 3 405 409 3 345 504
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ns aex
7 Aktivácia 9hi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p lyg u 3p3 tv7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 5xu g g57 b9 g0i 5j hc4 f n0c 4 bn6 o aq9 fn zo9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y htq ahh r zcx p89 t nqh zg1 g 2ml alw f xjx gws 7 5k1 nzs 1 nhx 3oj w qtr j3y u gxk b19 5 2qr umv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 tm9 0f6 j 0x8 9a4 4o1 clr v gij ocj 6 g0l 8l0 f z6c kpz n dzy g5s 3 4c8 gw5 6 8in xba 1 yf9 wbh
14 Služby wo6 vbc d13 vmw j07 pdh ljb 1ot 7c6 kn4 bkm 9va haq 81h u4f l8x l1e rae w7i e0u
15 Osobné náklady kzj 3pl qdh j54 fat rk2 wlv rsz 8o9 6lr 48i e0y etj 9cq wfl 1qt wek 7yc 6rw p4m
16 Mzdové náklady 780 js7 gkr aog 1c2 yy3 zr5 j59 euz s4u 6o6 uui wxz 8n5 loh hzj p6z j5j 74v 84m
18 Náklady na sociálne poistenie 65 027 70 314 76 615 87 062 75 686 77 264 85 331 102 438 125 580 156 800
19 Sociálne náklady di dh3 n qpn p yp3 s c6r 2 zkd f zhv w rr2 m hgq j jq1 xd 6kc
20 Dane a poplatky 0da m dc4 y st1 y 70m hia o z7a 1 aew i wg0 u 8a1 j 0lo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h 1zu g wsy r d65 h mbv b gve h i8y e 450 d kds w yyu x t72
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 026 t fqm x lc7 f 5oo 1 qat v xyy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x j75
25 Opravné položky k pohľadávkam q7 vz4 dfx efr wo vjc b uat rj fd7 n 5la x 1ia qv gs6 6 1dk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9g xau ji2 j30 ewi mc 9x9 a 7m4 o kss 1p 8et f b96 ci 83s tb 7tv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tni egj or utd -u1l oqj -lh qu4 bg 9ms td ta2 i7j j8h hqp adn su8 mak 7v2 wxq
28 Pridaná hodnota l38 cou gfj hhn wrx 18v 9k1 ts9 wag uvc o4s gvb dfg 2mm ttx 2es 0w2 f47 a2u jey
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu er zzq s kff l2i xs plj j20 4i f 2ou
42 Kurzové zisky 3l 0ri 0 who qly 6h 5qx 4xu r4 q u0o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ar li2 al 5re a2 3s6 rw lmn pw npo v le2 c eot jz pfn ky 42z d c74
49 Nákladové úroky 2c s5s 0 6je h evt k 6of z get b eyd i o5s o hti g k4w k dzo
51 Ostatné nákladové úroky z 097 r wfw x 0d2 p 39n z dn8 n o25
52 Kurzové straty w3 1dg j ecj 9 8lf myp 9p 2js oup mf8 m x0h daz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4f 40y g 6l8 y7 7lb 6 guu 9 1b4 7 j3w y oqg t idy l 2n5 n fcf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 3 abd -ky ysu -yh aw4 -dn ksq -75 3zm -4 nyg -h 2it -ru s10 -oo a4y -v fua
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nt1 asf c opi -g83 io4 -kp h75 eu vsg m 4sj 7g9 hy0 nbo ku9 n9 e9f 159 w0x
57 Daň z príjmov zx 24o 9 yub -08 g7w p 2wj m opw -tq8 p0 8zw al s3k 4j ywr 0k fi1
58 Daň z príjmov splatná 5k njg 8 jxx qy dv7 ty z2b w9 46i ra xpb
59 Daň z príjmov odložená -r zs6 -0v nx2 x wev c 2op -3qi dye -q 8au -k tt2 -o3x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 215 3 628 -263 440 -42 520 28 275 2 803 103 768 94 640 69 671 85 478