WK - stav s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14628/T
Dátum vzniku
12.02.2004
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • reklamná činnosť (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • veľkoobchod a maloobchod s drevom, stavebným materiálom, náterovými hmotami, textíliami, porcelánom, drogériou, výrobkami z plastov, dreva, kože, kovu, skla (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • prenájom motorových vozidiel (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy v rozsahu voľnej živnosti (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
 • kúpa a predaj osív, sadeníc, stromkov a záhradníckych potrieb vrátane záhradkárskej motorovej techniky (od 12.2.2004 do 16.5.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zakladateľská listina spísaná formou notárskej zápisnice spísanej na Notárskom úrade JUDr. O. Szaba, notára so sídlom Galanta, dňa 4.12.2003 pod sp. zn. N 929/03, NZ 114172/03.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica Nz 114172/03, N 929/03
 • Prehlásenie spoločníka
 • Prehlásenie konateľa - František Zelinka, Váhovce
 • Podpisový vzor konateľa - František Zelinka
 • Vyhlásenie o splatení vkladu
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Notárska zápisnica č. N 99/08, NZ 11047/08, NCRls 10961/08 zo dňa 14.3.2008 - Osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka a Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Notárska zápisnica č. 100/08, NZ 11048/08, NCRls 10962/08 zo dňa 14.3.2008 - Úplné znenie zakladateľskej listiny z 14.3.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Notárska zápisnica N 425/09, NZ 45342/09, NCRls 46042/09
 • Notárska zápisnica N 424/09, NZ 45341/09, NCRls 46032/09
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Zsolt Zelinka na František Zelinka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ZAMBEZI, s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti WK - stav, s.r.o.
 • Notárska zápisnica N 163/2016, NZ 14879/2016, NCRls 15324/2016 - zmluva o zlúčení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
11.12.2019
Domény