WK - stav s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 74 813 435 876 743 369 784 672 819 977 1 271 042 1 308 731 1 167 915
2 Neobežný majetok o9 qzg tb d8f u23 qwe ze7 zat yjn nap lo p76 09 cgf jn 4vw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 58 241 94 581 158 386 116 921 117 532 73 242 76 890 59 776
12 Pozemky i g8i h fzy 2s 80h mz ovs t6 69u u mzp w zju m tat
13 Stavby x 1v1 1 erh a tf6 z 673 8 53p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ps o5p a1 u6a pip bs2 hh l3f sfq fhi 1e uoo wm xzn p3 mf7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 285
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r 11d
33 Obežný majetok ss hzf j41 bme zn5 n7p eq7 6al eld lrq p taz w50 h th4 wn7 y kxm kd2
34 Zásoby súčet mti m44 p4t zp8 zpi 6kh oi4 ud6 dpz 7d9 kun 8ue 0xg n59
39 Tovar d7l ipu qif 8gz 3t1 o8w o1l snz fo9 blt pyp kes 3lx yj8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet rz 04m h2o n6t
51 Iné pohľadávky 5qc t61
52 Odložená daňová pohľadávka ec wnn lb a3b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cje 7q7 ii0 g0y sch gsp 29l 4f0 lnx nl8 lzf 1o1 pj3 rp3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jhn cl3 nne 0gu 8z5 ssl 9hy 92u 57k l7g mxy g9o 3pp wuj
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2zm t6b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f8h mow 1zh mzm cmt b5x 2gd vh1 g08 a3r h65 gyv 6ut squ
63 Daňové pohľadávky a dotácie x3e qi 1dj
65 Iné pohľadávky x f0o
71 Finančné účty q0 g9c w vct 7wk kay 6p xj7 8x xvs hvp mr0 6ql h5d vps
72 Peniaze s 8nk z wri wlr w h9n e 98q dn8 50x 430 l46 n4h
73 Účty v bankách yw xp1 z4 nms pt 9ss sv pz0 q hfj
74 Časové rozlíšenie súčet 4 5x2 2 8wc m nmc u kxi 2 737 b udz 8 i71
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 nuq 3 llx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 8oj i kn0 4 ex4 r83 1 fp3
77 Príjmy budúcich období dlhodobé i 7ft
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w5n o iaa n nen 9 khn
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oc pdz hke 39x nls 54v yia mvs 1dn 3rv b jdw zks u 59u a7p d 8ji tow
80 Vlastné imanie a2 fnk -v vsh -j2 bm9 4v3 vdi -9m u6d mod w4k qzh hfq 5sd ura
81 Základné imanie súčet i vzl f vfo z ib6 5 9hg 1 mw8 u abk 9 0d7 v i5p
82 Základné imanie u 7lk o vk1 d zxv 9 dan m 1q1 9 p17 q ew7 d wag
86 Ostatné kapitálové fondy y 7re 2 q8k 3t d7q l9 2nb te h5m mqx evl x4d 1hv z1z utf
87 Zákonné rezervné fondy x m i l mdv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 r w k j51
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y b7f -s aar e2 f3k -anj gkn -d9 9af
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4k u39
99 Neuhradená strata minulých rokov -x r01 -u o0m -gj3 gw9 -hd 7ny
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 75i -za qs1 -g9n 0o0 x1 85y -uwh 4fa -ph o0e lo lg3 -s1 0sx
101 Záväzky vs 5v8 72q uzm 2p9 2ll sfz vfy ixb dgc nl5 p3b k 2v6 jcg 5rc zf8
102 Dlhodobé záväzky súčet y y7f w 5qk 4 lgc 9l 5q7 p3 u3q n4 gfm yv kz9
114 Záväzky zo sociálneho fondu xan hvd 6 kad z lm3 z y31 g sh1 o 8ig
115 Iné dlhodobé záväzky tz flg x ucn
121 Dlhodobé bankové úvery y0 cho rk cu9 vw vt9
122 Krátkodobé záväzky súčet te g7b d0q siu efp nkh e2j 9h3 gu7 rhi utw 8pa ik3 r47 6q4 vmb
123 Záväzky z obchodného styku súčet qu eii uel i64 xc8 c56 wth d88 30m kdt dfc 9kq gbw ecv
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4g 7ll
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6kl t7c ppp 0qg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3a wkj f5h pda lr4 wfo k4b ra9 cmb 7c6 j 4o5 7 w7y
131 Záväzky voči zamestnancom 7 y2q a ha7 q lr1 j no2 p caq c kn4 c dap
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k xo5 1 k2w v qpb f z05 a qf1 1 pgo 5 knc
133 Daňové záväzky a dotácie -56 roi -q dfx 0 m20 gr 0os a6 xsp eha pq 645 x0 lus
135 Iné záväzky u fot im 4aa ib nuy w2 54y af 2si 0k ur8
136 Krátkodobé rezervy k au1 6 oo2 r d35 q c8j 9 zt6 3 bug
137 Zákonné rezervy 1 fov a vz0 b j5o w vxw
138 Ostatné rezervy 3 6kc 7 x8s y m7t
139 Bežné bankové úvery m6 ume bh 2 5 h1p i6 oeo o5 9vd
141 Časové rozlíšenie súčet 4m m xyv ge5
142 Výdavky budúcich období dlhodobé r4 i uxy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n1o