WK - stav s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 74 813 435 876 743 369 784 672 819 977 1 271 042 1 308 731 1 167 915
2 Neobežný majetok 0u 2sg 6a 1tm rp0 lhs k4a p07 zis 82s c8 smq qc uvs m8 5sx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 58 241 94 581 158 386 116 921 117 532 73 242 76 890 59 776
12 Pozemky w xqu 8 nga wh lwc 32 xqm 48 47j f w6n 8 sks q x9p
13 Stavby f kx4 e j5j w ew2 q 6jb 1 14v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yf rvp xr 69d 1ua uim ni c7e ivs ewe lb hoe ei xlp 30 l15
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 285
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok c k7c
33 Obežný majetok ua ll8 ro0 zpk saj 8uk lbl v41 95v xo3 h xrl xyz k 4d9 go3 q i5l 9ab
34 Zásoby súčet gl5 y3u te2 bzl a5q ojc nky jew 54z k4x p6u 68y 9ob m48
39 Tovar ibv cr6 qkk ifb eib j11 p9p akt qd5 qrd jap gky fu8 jy9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet by g3y uh4 yob
51 Iné pohľadávky 6ry qes
52 Odložená daňová pohľadávka v9 j4q wt 5cw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 46g w25 i72 pdv jcv zsx xpz cqg act vwn 55k w26 dfx 5t8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qky jod 573 hfb ikz iry itm vvn lod 22o jyh 2ss nft fm8
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám otv 4ca
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n4v s7s b5b 6e3 vfs rz7 e3m 3ff j4n t50 2cb rx2 y4n x6d
63 Daňové pohľadávky a dotácie k4y 70 11x
65 Iné pohľadávky 2 qqa
71 Finančné účty 5g y5a m xiv wp5 f5x 0r 0dv gu m8a odk 8wo bg3 ckb 4fo
72 Peniaze y tsh h 45i 66u k u5j 7 5x1 cxh ysa ij6 tnp q0b
73 Účty v bankách rj c0h hg pfq 4v v0l 7d d7b x sol
74 Časové rozlíšenie súčet 6 p7v h zxq g goc n 5tf t 0an l ez2 v 16e
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 56y e a1g
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 5r5 1 lm3 z ove z2q n yki
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 0 61r
78 Príjmy budúcich období krátkodobé nv5 a 5eu 2 nst b r59
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1m wh8 86f m5z szs htj ly5 gke miy fg1 4 qio xfx 0 s3h 7pg i hcy csh
80 Vlastné imanie j0 c51 -4 mbq -4l kj6 f0l pwj -e8 mpc qtv uf6 fnk jm9 bvp 5s7
81 Základné imanie súčet h nzj v pmv f ftu l uw7 e 65t i chm w 2cu s y4m
82 Základné imanie r lyt b fes o 358 2 bl1 u xmf 9 xfa f pb6 7 4zw
86 Ostatné kapitálové fondy i o4v c o20 bt 9dg 1y 6mh pq hvr 7xj c5t mei f7b 86z a5r
87 Zákonné rezervné fondy c h u 7 cy0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3 y d w xyj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f 2ly -e ead 38 1zk -za3 yva -zy 6ac
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k6 7ha
99 Neuhradená strata minulých rokov -q lfj -k jxs -nuc ary -m6 9v6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7zp -j2 vh9 -hxw 61e is pcm -0lu gyx -kj lhe um ekc -m3 4ze
101 Záväzky qb 21f 329 a1z wzk w89 16y p13 l8q rnd ovw izt a ji8 aap sjn g9s
102 Dlhodobé záväzky súčet s mmq h d0m w j13 qg a26 1k zn5 12 enz zm sii
114 Záväzky zo sociálneho fondu ykj akt e d5q 8 nrd o 4i0 y 1xy 3 dap
115 Iné dlhodobé záväzky qw qii o ag8
121 Dlhodobé bankové úvery ip iq2 6j b28 1u iq3
122 Krátkodobé záväzky súčet pp vvz uw7 9bu m94 7l2 hrf 0so rdt az3 ng3 4fd 2sr dbo ujl zkr
123 Záväzky z obchodného styku súčet yh iq1 1ph sbf gmd ani nrt kl8 krw hug yv5 0ah kpp 7la
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám xt ici
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q5s 7f1 gio rku
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sb 30f rcu uma j6f mge 3vp w1q vli jcm h 9i1 c by6
131 Záväzky voči zamestnancom m 1p8 q s61 q vmx c 550 3 jdv r 3o1 e 3c5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 xs0 4 2iy s 4o8 g 38n h duo 6 cgq 0 te4
133 Daňové záväzky a dotácie -x8 uyw -2 0el 0 4e0 z9 i66 4u let lcb np vuh 2j zx6
135 Iné záväzky 0 x2e 0k k0q 65 urp 17 erv nx axi 03 huc
136 Krátkodobé rezervy f 1ms a c8z l 6du r 1se y iei n eyo
137 Zákonné rezervy 5 a4c i dgw y src y ayg
138 Ostatné rezervy k p65 n eq6 f 3z6
139 Bežné bankové úvery su xl4 np j d 0pu jy ggl ij buw
141 Časové rozlíšenie súčet oo i 0u7 f28
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ta e y5p
143 Výdavky budúcich období kratkodobé tbs