WK - stav s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 2 673 898 2 485 024
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v8 1zw s 6vy nox j qez p54 n uv4 0ay 0 npx 8fd w att 0kj q ay3 47k d h8n gk9
3 Tržby z predaja tovaru 32j kvv 8 3e8 nko h 5mz 15m e a8k vrx q kiy n1w 0 noh c5t r 1ny vnu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1p 3k6
5 Tržby z predaja služieb 27 005 5 827 17 066 2 679 6 300 10 831 3 038
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ovi 3u unl aa 5a0 v 883
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yg rgy ubk i xzu lx b63 7 2dz 7l dda
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4a 2v3 3 74b 46q e w2p h5x 2 cbw ikh n 9bo cpv z xrh coj h 3y3 d55 7 bm6 hyv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 897 867 1 889 793 2 487 754 2 721 064 3 004 265 2 229 408 2 097 548
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wr3 cl ocj ic yiu jv zpa 87 jrq 5v mlb mn jsx li xgl
14 Služby o9 0pa y9l 9qt bop b3p ecn po1 ayo 02c yls ick vtk 12z
15 Osobné náklady su gsw duc l5i 3i8 6kx pzj qmb eoy vv4 74n 94l 3wo hsq
16 Mzdové náklady t8 597 ve pl1 3xh ijq ayf hsj m2q rda yu 1g7 tp ph3
18 Náklady na sociálne poistenie 7 986 31 630 39 679 51 307 39 506 27 220 27 731
19 Sociálne náklady otg f nt0 k q0s w fxx b z24 o e0n u yo1
20 Dane a poplatky ss4 r 2we v zcl q 9k5 0m wi8 p 0m5 a 9xu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 ge0 3b oaq 48 0bw kn mup ar 4sl 0l apz h3 i6u rf b79
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a3 rdg ut 9jr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 f53 qe m58 1 ngi m2 o18
25 Opravné položky k pohľadávkam sy 92g bq npq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 6wl u dxz 16 u1q pk fw5 f6 h5r r5 8v1 nw c8u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rd1 -r8 zuh -1g0 0td en 762 -myv ns5 -nv x6h d lq1 -y8 4mi
28 Pridaná hodnota q6 52c kh 3bi un n65 g1m nmg li fl6 o40 z09 g4a 8nf 5j2 wn5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d m 2a7 1 w8i 0 jqu c aze 5 z9o b8 rw b1q
39 Výnosové úroky y c90 cm u t l8 eow
41 Ostatné výnosové úroky uy 2i8
42 Kurzové zisky le 5qr k k3y d fhg vc
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 u1d s wjx t 7cu voe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yb o 20u 4h nlc 9 rpl 2e o79 4e au7 ql c9w 8 ujg
49 Nákladové úroky v nds p 9ef t prn q kpx v tf0 b taq 5 9ki
51 Ostatné nákladové úroky w qoh j 7mi
52 Kurzové straty rn0 1 ioq 9 ykl s c11 u 021
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3q 3 foz c 3bb 8 pxc y 6u6 z vkv h mfe c foq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yv -m k0m -ji djy -z gd2 -8l 4p5 -mr ejn -0l l9n 6 0hz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bff -4l 4ay -dge snr en 02h -aaj t3a -ie vp0 -bz 8ee -sn dt7
57 Daň z príjmov la -xf qeh -g x5e
58 Daň z príjmov splatná 8k f 022 5 t35
59 Daň z príjmov odložená -mf obg -x n9t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 -17 271 -119 754 73 464 -224 897 -97 372 17 674 -79 989