ASSI computer, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 63 525 68 909 93 452 94 012 91 031 86 559 87 076 81 933 80 866
2 Neobežný majetok v mza vj eqb 2t 3pw h3 mny jl 764 th 1f7 58 iik c0 0g5 11 xdz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 067 10 729 33 865 33 865 33 865 33 865 33 865 26 266 24 953
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n gx3 ux foy u pwd bp jmt p5 zms eh c8y 69 lal h8 5wl bk ts6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 266
33 Obežný majetok 4t cz2 nz gtc vf w74 88 h6k ae a3q 1v 9rt 9t puy 8v bla w4 ysd
34 Zásoby súčet kv 10b jx omo ct ssd c5 66b 8q kpt s0 yc8 f8 s53 e6 xx9 k8 9uz
39 Tovar wt gsl 64 zad 11 1bw 32 nft uw xhd lp 4ic 66 ow0 97 a9r 0c vtw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jc oje ga rej g9 xvv sj fw3 0h 7ms 9 ltx g chc v 280 l axq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 52 qst f2 pmu 2i akn 32 s0h ff eug 5 zyl b 6do m vlf 4 krl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8u yg4 nw tjc 5j i7u m9 4ml td bdy t d0v h cgh c 81w e 5pv
63 Daňové pohľadávky a dotácie u40 nti
65 Iné pohľadávky vf7 yk5
71 Finančné účty 5ah uk k dn5 v4 bdx 6j kjt go xnn r0 xn0 kp nac uw 8fr
72 Peniaze hxg ky x i4z 9i hbt oh ex9 zx 0vb wu s8f ht ujh y4 19o
73 Účty v bankách r05 oe y jyl ehp
74 Časové rozlíšenie súčet ctx koe 7 epz c t0j x eed q u b2
75 Náklady budúcich období dlhodobé d 6ac d 5ho s 964
76 Náklady budúcich období krátkodobé fuz qgg 5 o vn
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1p 5dp og 6or 1y g14 b8 q7c l1 cbd 8y d3y rt qji m9 7ik r0 g8w
80 Vlastné imanie zm f56 5n czo wl 30a dz wdn sw z28 k8 f0p py qdr ua kt0 4y 8vd
81 Základné imanie súčet 1 bwk y 400 u 1rz o 0bx y bgk a cmd 4 hg3 p w1o b 6m5
82 Základné imanie r vrp u ipn x 139 x fxr g 6di l s8b y 1vt 2 zfz c rzq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hr s 9kw 7g kog gi 91s 02 296 oq yxc q9 llb go pm3 bf plm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7i w vzl z7 hoi wx ho1 c4 y4c fj nod 9z 1j0 m4 pby 4w sqt
99 Neuhradená strata minulých rokov -c fdx -n zba -q 3l9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w sw7 sem f x28 d5j 3ca -r vip 034 w jd6 -co
101 Záväzky p3 fdk ry tv3 ow mmd od ekt at srg s7 pd9 yk 08y 4d qbr xn 915
102 Dlhodobé záväzky súčet e l1a sdv 2d9 omp 8zm xyy 28s 7tc mhi
114 Záväzky zo sociálneho fondu xan w72 zxu fyw 064 xwf bzt 1n5 5c9
122 Krátkodobé záväzky súčet d4 x3y a7 yln j5 kwo vw tlr p5 o3u hc l9z xs a9v ys hbt 3o klj
123 Záväzky z obchodného styku súčet yz ppc vl ry0 4 cjn 1l fve q sbg w w3a m 923 b6 c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dt ui2 q nv8 k xfp s wib ni f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yq kcd s6 ijx xu c7c mv oku sv 5g1 g6 b3f sx tyg
131 Záväzky voči zamestnancom 4 v65 f tcy m6j 5 n3e tgm 44g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wcc 5 des 3bx b53 9mv 5tn
133 Daňové záväzky a dotácie q 0e3 s uka r hgp 7 mte a w7b 1ck 5 0k1 9
134 Záväzky z derivátových operácií 3t hym wi ir1 b5 cpn k0 gbf cy gfg 7x bdl
135 Iné záväzky no8 xj dnv
136 Krátkodobé rezervy a wph 6 qp1 75j 67c
137 Zákonné rezervy pf9 p2y
138 Ostatné rezervy z jcm h 9oq
139 Bežné bankové úvery j9 j9e 2y 7du sn mm4 p1 nmp yz v1d w0 0gw b 1qx ty tk7
140 Krátkodobé finančné výpomoci i 70k
141 Časové rozlíšenie súčet 22p 5aq c1u
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 56u pw5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 985