ASSI computer, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 63 525 68 909 93 452 94 012 91 031 86 559 87 076 81 933 80 866 80 661
2 Neobežný majetok d q8n b4 7wt 05 0q4 ld 7ey pc 0hx 6a srq 68 m7f 7z axj wt lzi sd yiq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 067 10 729 33 865 33 865 33 865 33 865 33 865 26 266 24 953 23 639
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 1qo 0h 7tr 6 eqm nr 9cl mj 7fl ge sdh y6 2qn 3k 783 0e x3j 57 e0e
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 266
33 Obežný majetok h1 chq 8i u01 89 uoj n2 k55 7g yne 5d c17 25 p5z 9k yae sy rzf pe k0n
34 Zásoby súčet ib 21z 0e mdv w6 xea nn vgt gu msy j7 6f9 ol 2ij 5i j60 f4 1k4 s6 j6g
39 Tovar ze wbv bl ykw xt mid ca jfe ot 7m3 sl hzx hf nm3 pq 1yo qt eb7 hs g8c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yz cni 12 y8d 76 40g oj 0z6 2a x9g b pid p kka 1 clm t 2js m lng
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6r 5pm 12 9r9 oe uxw 7y w5l kp wys y w4s v nwk 3 l15 o h5m c hen
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ht 57z v6 odp 1f ftk t7 kg6 3p jvf s jvz z gd9 v scx b 22p o 0ka
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0au fvt
65 Iné pohľadávky 0gb kp1
71 Finančné účty kqq q1 h byk 2q d6v 0e 5zy e7 khg wi vbw ai ab2 gy oas 96 f8t
72 Peniaze pkd q4 f r9v 5r zll 38 jkn gl 6kr uh fkh gr 4v2 1y v7o 7j 6kq
73 Účty v bankách 1yo 4x c kj0 347 j f3s
74 Časové rozlíšenie súčet yw0 89r t fi1 e 7tb e 4kz z q sd h
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0 ivi r d8s 8 llx
76 Náklady budúcich období krátkodobé q20 4e9 5 j 14 0
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uu tgs t2 x9s yk pbu id 7ua gz mvh hf tt0 xx vka 76 5db ec h0r f2 xkt
80 Vlastné imanie g5 ukp go jok sz cog 0n k46 71 84q 27 6gw vf u6v 34 qf3 38 3an cl iol
81 Základné imanie súčet g fbb 5 rsp c ibe j 2zh p 6kc 4 037 z r93 6 rzz i kjj 0 tnw
82 Základné imanie 8 0m4 x x12 3 7n7 w u3v p mkp e ep9 m 4ts 8 azs h 86w 9 u54
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3i f 22o lg 1g4 5x bgr 8i 8nz z0 of9 yq xn1 1m em3 ms k9d ph tvm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wk t r66 d5 6k4 80 efy 7k xy5 ba x59 oa 8a0 8b j5i 2e nbw 9t ygu
99 Neuhradená strata minulých rokov -p rdb -3 mbz -g yp5 -r ffh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e xxm wx3 x aru tu9 fl5 -p mdx yka k o3t -35 tpz
101 Záväzky 98 mvp 9k uim rn zyo nx 9qd 6i 603 o9 zmb ke xva kb 3g1 7h 8xk pe xo6
102 Dlhodobé záväzky súčet o l9f vat 3zh rll oop tef 36o htu 98c fb3
114 Záväzky zo sociálneho fondu e1u 2sa wum fq3 cxa hlz vjo omp 0xp niy
122 Krátkodobé záväzky súčet db j2h 0f hwr j1 56e 74 388 s4 9pp ve 3nx 22 ti9 as jc1 9c eof lz t8h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3q 74p p4 ag5 q pwg xe w8z v 18u i a04 h fpm dt 1 d5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku la jml a bnj v x05 l jzf zk k p6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e7 6w2 dl 6ek 6n mw1 b5 hse 0w hfc s2 57f wo 5h9
131 Záväzky voči zamestnancom 9 0a9 j 683 qwa m 4fs 4hc 7fh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yqd 2 jpo zre sbi l5f jv3
133 Daňové záväzky a dotácie q wcj f ow4 8 w3q a hfc m uvh v68 l kdt y jo
134 Záväzky z derivátových operácií 1x s8o 1g nhu 15 5zs 4j am6 9y 5we ak s1l la h7u
135 Iné záväzky twc 92 fkn
136 Krátkodobé rezervy i c5q e gsd sdr sxx
137 Zákonné rezervy 0nr tj1
138 Ostatné rezervy 1 ny9 b yga
139 Bežné bankové úvery ly 1wm k4 o4g fb 96t 3f d9x sv ubg lo o6s e 8gf vh 9gh
140 Krátkodobé finančné výpomoci w wzq
141 Časové rozlíšenie súčet l8x ozs sb9
142 Výdavky budúcich období dlhodobé n89 muh
145 Výnosy budúcich období krátkodobé mpa