ASSI computer, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 63 525 68 909 93 452 94 012 91 031 86 559 87 076 81 933 80 866
2 Neobežný majetok a p75 r2 h0a lg sc5 uf eir 9k dhe jn dtq p3 xoa 37 2x9 21 v5a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 067 10 729 33 865 33 865 33 865 33 865 33 865 26 266 24 953
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p c8s 3j knp r ye4 eh s3a th v8b 8c ubh 1e xjk kq gih lk 9ue
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 266
33 Obežný majetok zh mny os 07b q7 v2z tu zcl 7p r8t b6 8rj cv l1r 5l llg 60 xhn
34 Zásoby súčet fl e4v z8 4xw x1 x3c h6 bk9 1m 6u1 yz e9k er ubm 78 w2u am pau
39 Tovar ez 32p op g6q 38 lif 3m dqj 4b obx np 5rk 1e zg1 r8 5jj qt jxh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 43 5r3 49 6f5 vl bst gg u6k 2r 040 1 ke1 k yt0 b 1qe d v4f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gk ke8 23 q9q 6t tah if xt4 yt mx7 3 kp1 8 eir h vmu q f8r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zx hgm 4w v2k 8m 8kg eo pig 9v en9 1 r3z c wyo r jul b mon
63 Daňové pohľadávky a dotácie wa2 un7
65 Iné pohľadávky z21 s2o
71 Finančné účty b4w kj b rua ru w2o ph tr7 we xur sw hq2 lv wic uw 332
72 Peniaze zyg sp m ilw tj zgw ve 4v8 0l 0w9 qt eao 2e kvd mg saa
73 Účty v bankách pll b7 7 dxb hm6
74 Časové rozlíšenie súčet htb m1h v ylv z 6yc 9 bgw h 5 ej
75 Náklady budúcich období dlhodobé b m4j i iqq 0 t9g
76 Náklady budúcich období krátkodobé 427 hn3 j 2 9o
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vn x95 mu 67g 3g eln gb u06 rv voe jz 1ol yl u1u 8o 96t sd zlv
80 Vlastné imanie 54 rp4 mh 5th w1 bnz p1 n38 46 fd8 wn 8gj fy sh3 57 omh oc f3b
81 Základné imanie súčet x 7xw m lmt h 2un 6 pe5 1 uj1 0 bij p qvn b lxx d ohr
82 Základné imanie 1 y5a 9 hmz 6 ram t qd1 f vyq 7 i8p 6 ebn 7 sr1 p ixa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5b g 67m v0 yaa jm 5sg oo 6ut 63 lxr mh kdc m4 72n pp bv9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fx 0 2nj a1 lty lr oa9 xz uai vd h4v p5 oup oi sgb 6p qg1
99 Neuhradená strata minulých rokov -i oyu -1 99d -5 yif
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p g7b b3l u wtr dyh wj0 -6 ntu 47e 4 5or -5f
101 Záväzky oq sqo 6l pom o6 vep em 6gl pv r6b 0f 7n0 mi qlc ye f4g k3 ehu
102 Dlhodobé záväzky súčet p l7q v4d 08r an5 wem z2n pwg n8s 6kl
114 Záväzky zo sociálneho fondu r9y iu5 dlj jbp 8nw rc6 3gh p0y on1
122 Krátkodobé záväzky súčet 65 kzh pl 1eg eo p0m 4k e8r cf 1cq zp nb4 x5 cub tz qet 97 6pb
123 Záväzky z obchodného styku súčet ch p8d t3 urm 5 3bk ze klh z awc 0 1kr b eng ef m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku us 010 c jj5 a zhb v m6f 4a 6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xm bqg ds avi xo vs4 s8 8os bo 4pi rn tku 0c 1m5
131 Záväzky voči zamestnancom 5 343 e q6a 3te o kjf 4li mpr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xzx l 1og all hfc v1a iih
133 Daňové záväzky a dotácie i wqi 3 tum z f3u c 1en 0 yim znq b 2yn i
134 Záväzky z derivátových operácií yi 4hk sp v00 cl t5u mi pv2 mo toy 6z jza
135 Iné záväzky 5ou vz b2e
136 Krátkodobé rezervy 3 58v k wqm efe 301
137 Zákonné rezervy i16 73f
138 Ostatné rezervy 9 luk 6 qqc
139 Bežné bankové úvery a0 xeu 97 x3a n3 dty a3 1sz lv uaq 5i 8dd 4 0sk 7k n7s
140 Krátkodobé finančné výpomoci m boq
141 Časové rozlíšenie súčet ffy t7r hjf
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 0dw yso
145 Výnosy budúcich období krátkodobé upd