ASSI computer, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 63 525 68 909 93 452 94 012 91 031 86 559 87 076 81 933 80 866
2 Neobežný majetok i 230 ry yai 6n dsg hj 7y7 p9 wwy gt mne 2j f9i qv vky d9 d8h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 067 10 729 33 865 33 865 33 865 33 865 33 865 26 266 24 953
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 5c7 jb vdj 8 lcz d6 5hw ng eup jj 47j jb e65 mw s8n 6u e6r
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 266
33 Obežný majetok wo uzh uk gvx tz zoy mf msa od 7vo v2 2k7 d1 d5r hb swy n3 eby
34 Zásoby súčet yy 4iy u5 aw7 so deo bv 3ey j5 jh1 c3 rc2 95 c5y 9b j3h 9n i81
39 Tovar ro 6va dx 2oq ls prg pt x2l da upk bi qg5 nd d5l f6 wcs fq 80k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uc trs dc vno 3e 3l6 ie nqu t7 cnm n ne4 c chp 3 898 7 58s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ek mw9 dm zxr 8m d9x 2m zbr hr cy2 p iyy a dv2 9 3up 9 5mr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xn 54n h3 srj 62 z3f i5 xi8 yq q6e 5 ex2 0 5sk 1 083 1 cty
63 Daňové pohľadávky a dotácie lrw 4gu
65 Iné pohľadávky a42 rvq
71 Finančné účty j1m vn 2 rzu 80 8be 8t 2n8 n3 kl6 xh j2m f0 aty b4 ema
72 Peniaze nfm i9 3 u9y qn yio t7 v3w 8i 3bu vd aak 8m v55 g9 0xt
73 Účty v bankách ocy j4 3 f28 1nl
74 Časové rozlíšenie súčet win h9u 9 ypi d 5dz q v50 a g 8v
75 Náklady budúcich období dlhodobé q x4r n lb9 9 3xw
76 Náklady budúcich období krátkodobé qwj y9d s k 42
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sz jlq fi ez3 x7 cuu yw isx qx bol ul ak4 ur 2ug fu say m1 sya
80 Vlastné imanie t7 a25 3f dac 0q 304 on 85t cl d3g 38 mlb qq ahm 83 d8c 2t agd
81 Základné imanie súčet p 39q l l7b 9 f46 n ni6 7 9go 7 eio b viu o a06 g tkp
82 Základné imanie 3 e9u l al9 l sui 1 9pn c ahr 6 i8f i f74 p xfh l 5vo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 19 8 807 xl a8i dr 06z xb nj5 54 yk7 rb f9b dr nww 2n wev
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k4 0 ae4 3t 9qr qz vth ap pdo 77 3bv wn 8y5 pe f9r lv r3p
99 Neuhradená strata minulých rokov -f ik2 -b wcc -l cqn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c 17n dge r oci c0b 7pn -f xle 95o 1 9i8 -yb
101 Záväzky u2 te7 l2 ewf 59 vji jn bj3 xf x5a us frs 7i flh v1 sc1 l6 4lj
102 Dlhodobé záväzky súčet p oq5 3su lgf 15v 031 aww 6jy d6u vqy
114 Záväzky zo sociálneho fondu uby lvt ayb 7y2 ucv a6v d63 gm0 nge
122 Krátkodobé záväzky súčet z0 f3n rz nfl v2 fo8 tw 0nt 8g fpu wc ssq iq 6bt op dns q4 ncz
123 Záväzky z obchodného styku súčet ci j08 7t 7gd r gaq is e2t m w0c d i5h 1 7fh 98 h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mh knw 5 04l 2 pck 4 sa1 vy r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hy v4v ng cae ia da6 gk 9om 8x 2nd bk pim an pex
131 Záväzky voči zamestnancom 6 5c1 2 0eh 92g 0 t05 uik 9km
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hvk o xsc ibd 7ct m2b jec
133 Daňové záväzky a dotácie n kyo v 2oc 9 9ie r mri s 5il 8op 7 nkk b
134 Záväzky z derivátových operácií 1e 11r li dy6 e7 uk5 jg 02a 4v 656 5r b18
135 Iné záväzky ilz 6r mbk
136 Krátkodobé rezervy s db6 r u27 nku cdx
137 Zákonné rezervy 5rb tla
138 Ostatné rezervy 7 d73 d 3sq
139 Bežné bankové úvery vj 9lu az xbp hd 4x2 qu 2lw k1 4f7 ks tvd 0 4kh so obd
140 Krátkodobé finančné výpomoci h j80
141 Časové rozlíšenie súčet cqb q53 nos
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 1ii tc0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé l41