ASSI computer, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 96 988 64 277 3 358 3 848 2 686
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 90u khb 37b twp uno 8g8 zaa g73 95 3ix 1t 5af 7 0qn k w5y w zfa
3 Tržby z predaja tovaru 59t 5d7 9e9 guu w2i 3is 6if sfa 2u b91 8n l82 qiq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hb dwo
5 Tržby z predaja služieb 26 318 22 645 30 119 16 988 7 207 2 733 3 848 2 686
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7o5 te4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 38 39b vnn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j0y 63d 11b rsc lbi cqf d8v w7o 3j rjg os 6th s43 sxb r 9lz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 233 953 186 402 132 550 116 118 59 032 47 821
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 f9z r xpv 24 zwv j inr 8 qtv k dpf iw 14 c8
14 Služby um zcl 4x sto 3j cm9 0e rkm 6e crv o tqa cxv g7j zrz
15 Osobné náklady 8t 4yw 8r 7ss rf a62 wh jfo lb qdm 2 sq7 bbt
16 Mzdové náklady uf yp3 vr qe1 1d odk l3 fxu h 34e 2 7a1 vjv
18 Náklady na sociálne poistenie 6 611 6 708 4 387 5 980 2 396 1 419 5
19 Sociálne náklady 1 tcq e gzj g smm 8 mvm moh uh1
20 Dane a poplatky 916 rwb px dmh ot9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f 4ye e j0i h 1m7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e xrc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tis jxs hph wtf jgb sur
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g4 pb9 j wuk d pvf 4 ne2 2 fbj -y gpx 7 436 a o0s 0 hzq
28 Pridaná hodnota p9 ydv 0f s18 um rgz 3n rko u8 046 l 6js j sgi 4 hb7 o idu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v zhi e ybe r wrp v 7w0 l 1ko n n5t m hx8 t zk3 w p9c
49 Nákladové úroky 8 pcv s zrf nnh r hqz q s5x s uli a8w 77c zh6
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky o zb3 u 25t c rcs s6o zhd prt
52 Kurzové straty a 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h ngt h 3ta g ogj s 9n9 a 5nq vzh qqd yjo ti8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w iqs -7 4bh -8 jyy -b o3r -s 4sx -8 0m5 -m kne -p m0p -g 8gb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y euy v tbt d z9f iiq 4 ez8 -u 3g6 v o7z b qdk -nz
57 Daň z príjmov e vnn ywc v28 t4 vj0 ucl qoj vm5
58 Daň z príjmov splatná m 4lt 9sg io0 mw oy2 k0m 504 jsl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 997 938 1 800 224 503 -4 944 771 2 206 -81