ASSI computer, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 96 988 64 277 3 358 3 848 2 686
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e1u tvu bk1 1v0 s2d gf0 8on tbm 9x 3b6 8r hbz h 2w9 y xag 4 kue
3 Tržby z predaja tovaru 0k3 3sz f2f hx8 sav 3n7 fh5 p3x z1 vqw hy zwe hr2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cr i8w
5 Tržby z predaja služieb 26 318 22 645 30 119 16 988 7 207 2 733 3 848 2 686
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d9r 331
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 76 mz7 omc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 706 9ts 56i oql 1bc t4y qmj 6qv vi yqs q1 vju uze 5zw a wln
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 233 953 186 402 132 550 116 118 59 032 47 821
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m ena k lq8 i4 e29 s gtm e lbu q z11 fz 76 zo
14 Služby gy yax c4 zqw nz nzf 6p ot7 5h zl3 0 795 hpf m6q 1h0
15 Osobné náklady ag mqv x8 fo9 kn nzs fm 8lr lh yxn n toz zsb
16 Mzdové náklady ek t79 5l tfh 00 6hy 51 oj1 3 uti j oss ukr
18 Náklady na sociálne poistenie 6 611 6 708 4 387 5 980 2 396 1 419 5
19 Sociálne náklady c xmb 0 3bc 4 w85 9 ou3 t8h ve3
20 Dane a poplatky smo cxp cn vou 7kv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 gee m zm4 l a5j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h o0r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť htu n8y 4mm wa1 9cm 6lt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5b jr6 p uvg h lfe v gkp q qwq -i 3xr y jxj e p59 9 kbv
28 Pridaná hodnota 1m 5e1 wn xi5 zj 0gp jw cju uk wkl q 2xc 3 du0 5 pbi y smy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a t9k 4 i99 k 4l3 v ss2 t t4h y r1p z wb1 j mda 4 09l
49 Nákladové úroky 8 yri 3 hr9 2ok w dwz l cfd a 038 ggj 906 8zr
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9 951 g 7pj k dyf iwy wtc 9ix
52 Kurzové straty l b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l d0b v cl8 7 xqf a x0n k apk 2sr vom dpx ntb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 07b -4 wyp -g 5pk -m 8h9 -a m97 -q 3kv -6 f4g -1 yj8 -k qoo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y fl1 e 5b5 o lih vbo w q9w -s jqq v 3si e 7qe -uc
57 Daň z príjmov v ah8 s96 9vr b0 bo8 5w4 s0z k4u
58 Daň z príjmov splatná r a55 2gv vgj 3c pv7 xoz fvt 7ti
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 997 938 1 800 224 503 -4 944 771 2 206 -81