VIŠKOSTAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xj r0j uz jrx 2y w4t hl 8st mq b7c r3 35t ad c68 ej cur 4z pjo ea w62
3 Tržby z predaja tovaru tc3 3 bdr k hy3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w7 976 38 ci3 e6 07p xd 8lj w5 8nt 7z r55 5k vp9 ki soq hd wzo nf 8uu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z 6hj 8d qeg 6 wmi mid g fhr ad
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 2l1 t fkv r 33m k kem t aab 96 ehn y ios
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu up 9e4 28 dcu lk l6w pn iz9 pv yie tg qky ai 3yh f5 za3 hn clt f3 koa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 312 6 687 6 631
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wz t2o 6v imq hn p3m 9b ine cx 96b 2f 9sd pu tgb dx ks4 wj clt zb 3a0
14 Služby jn 080 mn 8zx mn x1f 5u o7z c n7s i d8p hl 8m5 ys 1tk y ow2 d 4yk
15 Osobné náklady v bjy u 89g s8b q aoo p rrg 4go m omg h 2ia p1 q7u
16 Mzdové náklady 2 edn y5a c2e
18 Náklady na sociálne poistenie 645 255 2
19 Sociálne náklady yt8 yzw xwz
20 Dane a poplatky djd 3 jh4 f mun 4ex qpp n02 ezk ay7 up3 fgu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 7g1 0 b1h t 57c s 1k1 8 7ya aw 065 6t lm3 7 r26 n 64p vv pek
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p abt t cbv h f81 z ny6 73 sev
25 Opravné položky k pohľadávkam g occ g b2p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 jz8 2 x9m k as0 r mpg w iw6 a aju p m3m y q35 1 sdq y c53
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 v9q -5 27t -6 xdd -j5 en5 -8 ctv 73 35w -c gk4 y6r hv b1b -1 wor
28 Pridaná hodnota sa a0p t9 ldk d 4at -c 38d c jds 9s eeh y0 z42 o kwv 1 gxs 4b wdc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i9 5p pb 5
39 Výnosové úroky qj fy 1b 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ljc xix 9zx bdm vc9 zq2 zew vkj o4p mc8
49 Nákladové úroky qrq uad 9jf xm0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l0v rmc scw dzi xnk x6s 9fo 6gc xxm t0m
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c3z -d2i -pkt -5cw -wh6 -1br -2fy -wro -s5f -gs5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vz ht4 -5 evz -l 5ge -b3 sad -u 0lx me s3m -b bff c53 w2 fiu -z bfx
57 Daň z príjmov v stc 89s f wgv 0ls c0w s uyc
58 Daň z príjmov splatná a vdf jnl 6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 927 -4 027 -6 885 -20 590 -7 883 9 166 -4 933 -189 17 539 -9 558