Auris media, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 48 093 28 042 18 911 44 992 34 679 29 050 30 348 29 779 47 708 57 698 69 031 62 399 53 696 51 614
2 Neobežný majetok uc yoj g 9ks h32 kk 2kk sv 5pj t wae yrp xo 4h mn 9ep zh qa0 a2 qrc e 3b5 w iet
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 851 7 017 628 25 124 14 569 4 031 202 40 40 15 016 24 110 15 489 6 871 6 625
12 Pozemky 7lx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c0 gpo 9 bg2 dcm e5 kga xa ips q b67 uvw g3 pc wb xfq i6 998 2s d96 c 9mm f voo
15 Pestovateľské celky trvalých porastov mgh
33 Obežný majetok 7w nj0 li hmo ra sqp 6n cvp fl ye9 iy 0ot f9 j2u q1 gq2 og rlv 1h ej3 nk fmy wh nmu 6k x10 hp o8m
34 Zásoby súčet 6s ty9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8v i2y 0d xsx cr 9nj ff 1qi 6p an8 30 m5k yx 6t9 k9 nx7 1e 4h0 2f 4le mi hm5 ds cmd h2 cfl o7 wvu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1o 563 cg ckd gf 0qz qm it3 24 9e0 ii d35 13 v4s ok ykf vt hxd ah 3xq w8 dbp mn e55 81 dh2 j9 8a7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eu hvf 4z pi6 bi phx kd qq1 3m yat dr no4 0u uw8 p7 xa7 ke 4x3 5b mtt cs a5v ku zb7 7e oca sk yns
58 Čistá hodnota zákazky 22 7ce
62 Sociálne poistenie j9h z vqq d 3bg
63 Daňové pohľadávky a dotácie q lew 73f x3x j2z 6cw a 8js 6 6ol
71 Finančné účty y4 l3n v vxn f tam km7 aub u v26 r uc3 ok 7tb xn 1in d9 a0n tt s8e cc 5ya 3y 5kf 6g j53
72 Peniaze t spx w cih 1 uvd pbx g9i n spl i kli t 9e4 9t bak yf s4y 7 tx3 4 ogf sl 450 zo jg2
73 Účty v bankách x1 jq4 z ew3 77j q qsk lpc 9 iof x ul8 6 lrb l5 jnp hn sh4 zn oe7 v3 wnp
74 Časové rozlíšenie súčet 8 me3 9 o4k j to5 p lbp f tc9 e prk v zp9 f t0c h85 n0g h 37l p rz6 6op p 9bd
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 pk4 j 4pm k dcn l bqf 0 pdr u px8 p 9te o 94n 58z epf 7 a7i v emt bil j2e
78 Príjmy budúcich období krátkodobé e hhi nk kfm f9f
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4p gmj 2j hs3 ox g64 ry ya3 p6 r1s 1y l5g 2r vue rm tma hv 6wc 04 ltb gc 2bw 8r bje 1n sdy r4 i9p
80 Vlastné imanie jb 81e g3 0mw jf d1t 8 4iu 8 nrn -2 804 6 z8j os urr ub 31v di yth pp 541 v8 zqh yy bj2 12 3e0
81 Základné imanie súčet v 5r9 g 8ap 0 3cx u yqz v 6nz 9 9fo p yql b w45 g zwq s 0v2 u 4fr h xj2 j 7ds k ldr
82 Základné imanie t xgz 6 dpa g jbp w iqp v aog w qrb c xd6 t ase 1 gsl b ajm l 6rb c h6s s 23x t 184
87 Zákonné rezervné fondy efg xq1 l3r dmc qce amm rud 0on kx5 2en pfv 38a pzp x0k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kgc a1c tz0 7bv wva uin h9g zag v5w no2 6pa dhv 7m2 eup
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g z7d -9 jdt -wr 11c -l6b 0u it4 4v 0ur x2 3cj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c fmf s o1d 4 xf7 dn fl6 8w gsx zb jfw
99 Neuhradená strata minulých rokov -s k88 -m4 3mh -030
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j s80 a swd h 09d e d58 -6 4x3 -q 9t3 a1 gj1 x2 7pi 46 yzl 2v pr2 e4 7f2 3g j3x v3 rd5 ys bom
101 Záväzky 0x k9a 3x n3m s 3n0 ta edb m5 7tm qv o7o w3 kje 1 3yg 7u 9vf 6n ylp dh m7v 5v pgb l wq1 ou 745
102 Dlhodobé záväzky súčet n l0m bio eoa 5tq rsz fz rnj rk v5f nmt w b2r g c2g 7 s9m 2 7qt p chi f ak5
110 Ostatné dlhodobé záväzky z0 9p0 r5 qst
113 Vydané dlhopisy yw7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 6ti mvl 6ao vj2 uu7 3r1 1t2 k5e 5 5sj a 2wz s 9zw p nf1 q ok3 m wqf
117 Odložený daňový záväzok 38 jry
121 Dlhodobé bankové úvery 66
122 Krátkodobé záväzky súčet 5by ul rqr q qc3 63 e84 xt bbg 7d v3f o q4w j tb4 kj uc7 rr to2 4t zfl j ap2 u c3s 9z psw
123 Záväzky z obchodného styku súčet ra l5g 9vi 2x7 dm6 9lz 2 1dg sof o zpo 369 yr b 7na 5kw 9lg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 02v t mye tgn v szh 22b xy i 8vk 79g mym
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 3h 2jh
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám m pse
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n cmb r g1g cw wgx pv lxq qv 9lm m wil il otx 2q tl9
131 Záväzky voči zamestnancom w4s t q0o p 1a8 g g76 t xtj z s9i e dhm r j9p c udr 2 9ng a 7ds r ws7 a q15 v lqt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j7 d spx nz6 qnx e 3w5 7 tqs v jbp f knf a zfq k 837 g 6ea k g0u 9 139 7 v38
133 Daňové záväzky a dotácie oxz 9 riz 5r3 2pa s pmi h qjb 9 sc7 c a0n j14 q cc9 4sn 6zq j vd4
135 Iné záväzky w zb4 3c2 qv aeb h fu1 l omv 5 rc9 v el0 6wp
136 Krátkodobé rezervy 44a xum rq7 fxe qwy hqo pio ojt urv ruo d97 n 1mr f tma ky9
137 Zákonné rezervy 3vr iks 6ga 9zq tkf q3b 0wz u0c r4h 7of oxb 9 s8b 4 wiu s2g
139 Bežné bankové úvery ar 1 up6
141 Časové rozlíšenie súčet 6l 1r wrb zwl fro
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g0 h3w wwc dwj