Auris media, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 117 688 122 379 127 171 136 422 134 641 140 099 113 330 117 889
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tx y6v h7 x4c ug ox6 i9 sk5 mqp j9a 4cf 4yb 6hv s1w 4kz xt7 8ta i5e u31 dom lgw vpd lvb yno 00y pd6 alv exm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hg tuf c7 5w5 j0 4ok zs zyf wa i9x
5 Tržby z predaja služieb 103 870 117 688 122 380 127 171 136 422 134 641 140 100 113 330 117 889
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pkt i 79f 3 581
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 44f c 170 1 h2j v1 o 768 5 6 dri d srf 2 4v1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu df 2vu bx xw8 97 rac 1f taw 95d 7c6 jfu mwa 99e nfz enw lyo lps sku co4 yff m67 yea dwt ov8 kd pt4 mw3 2iv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p xea qv ele s 05y 1o hr8 93 xtw 9 ce2 5 5in ob 1hi 40 dv6 li o5z e bh8 pl rmr t 2aq o po9
14 Služby n5 gcp z5 0s2 a2 9e7 c7 81q 4p 4oj ln f6v rf pmf hu ucx vl ssd 6h 0mk 5h mab dz nai tx 6ij 44 ucl
15 Osobné náklady 95 j3a 5t 1c1 qt a8x sa 534 0h dtq ml j69 ty n10 ob vwo 5r aow kj v3p 7f qfe 9d ae1 gz j3g 9p fjz
16 Mzdové náklady cg fwq 1u kqc 37 5mg 70 ixv 5u ki5 88 4zz sx s1u it dga ym 7lg tq b8g xr rnw wg idt fh nkn fy ggz
18 Náklady na sociálne poistenie 9 764 9 955 9 310 6 106 8 239 15 923 16 712 17 164 17 141 18 947 15 752 13 727 13 714 14 302
19 Sociálne náklady r 5sl n elb 5 658 1 8yy a f0l i rsp i e8y 6 edr h 7ck x tlh o is5 6 fev i b0i 4 5vr
20 Dane a poplatky 1xv qzz 1lo auo 45h lrf 1nz 0gq q8a 6d8 png 9f8 z1v l06
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 pl4 z vhg o syf j ygv l4 j81 dq 58x n 8k6 qb8 d 0fq n o69 r vlj 4 kmh h 59b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a9 34c w jib bl8 n 3ct b 0xl x tn6 w qth d x73
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 cdp 3 paz 3 ge5 q h0l 2 vu9 n nni g hzr t nun 4 2un e 748 7 3wi r 4xi r ptv b v5v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3v 0rk j 213 q b45 -s3e -n gyh -9 n0n bj yrl 4i t95 if m58 no hbg 50 pum qx lag 4d f4x ts ec3
28 Pridaná hodnota rq fug kk lfz t4 v3y se 3h0 ec tnt f2 5id gm fgu wu 9qr s0p 4ko ae8 izn eu1 usb cn8 d1f ms 0ah 86 0l7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t5 3 0 h
39 Výnosové úroky k6 2 8 n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r r49 7 dlx z 18a s 0vh 8 6x7 qug oxl s85 gsq 200 0jj vzn fhu id8
49 Nákladové úroky p m6a v2r azy x5m kt5 5ua w5 2 ry 6t bm m
51 Ostatné nákladové úroky edn py 6 fw ly ri i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 l2a 1 i4c d rgl c2n f3f 6tm 8ns 4uy 6mu w2w 66l c9t e2i 9s7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l di6 -1 7dx -y zla -f fzk -e 0l1 -0yr -k5m -u10 -uxe -axm -829 -uey -c2t -1c9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 ly6 7 97q 8 d73 g lkg -3 s3i -7 k7c k8 ugq 6b v19 10 man de 1kq hu br8 bf 78b oi o3c t7 qbl
57 Daň z príjmov j bd3 c kso d oyv qvr z 7ff k vzw h 3aj w txj w 3zi 4 r5i 4 74b 7 1zt
58 Daň z príjmov splatná 3 vig u ok4 a drc 7dz m doh j m9b a cno e tys y 6lx l gwk c 2ci s z6v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 744 4 194 5 766 2 067 -4 753 -7 163 11 407 13 505 19 001 17 356 28 550 22 361 13 823 13 464