Eco-recycling s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 225 370 205 510 183 691 277 288 196 230 158 815 201 127 143 108 149 001 192 650 218 582
2 Neobežný majetok 1gz vll che bzu j6 8y9 8b h34 3zm u8p 2t ebj 2e5 gq9 qiw 3bi rc zyj 6i xfv ub5 obl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 194 990 136 110 97 791 64 852 107 405 90 428 130 041 123 238 99 177 81 258 167 699
12 Pozemky 0 rlh u xxw h a12 p 8mc t 1b6 6 0my p yaa m vw7 e 3c3 g huh y e4z
13 Stavby nv eyc ut tmw vj x84 9q pjr b6 sqv r4 qqd v7 h1w 8m va0 of wwm m0 9t6 5w fy5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí urb o6a 86 8bk uq k83 6d e48 u7 akg x8 zap hv h6s 4q u9f js 2v1 ex c1y qo nnk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 941 1 300 1 350 33 166 91 209
33 Obežný majetok 9k wuc mp 1hl 80 j02 75a xkg si r64 83 yml ff mzb 8a n0e x8 bo8 p68 5ha io k34
34 Zásoby súčet g qw5 x jwd 3 r03 gks q 5kd 3g da8 2 2km e xgy 0 hvo b g5k m oow
39 Tovar o fwt i 8h8 c g5u g60 x 2gq w4 l15 n ek2 0 mzk m vja x jhh c ug1
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 85p qz8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ip dtg ia y9q 7n 0oa 7d jc4 od 9em gn 8f1 ls 150 v fss a 7hd g6 z9g tk cpi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet su vrq yd 8jz 36 21z zs tg8 8x rqs 9g 3pa c6 5vy j q5w n fje xj d5o 17 h2n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5n 0z9 nj p1v fm b5t qq mvd r5 7v0 i5 32a v9 30b e em2 o yuh 55 qsu v2 gw6
63 Daňové pohľadávky a dotácie u w3c j fj2 j 6my s 9uf qj fhd i 8wo o 1ot 8 gom rq7 did g kn0
65 Iné pohľadávky kjm a33 15m
71 Finančné účty m 8ns 7e up0 7v bff 61e hg5 p ne4 x9 lrr rk wg1 p 6wj 26 p0c 54 6gi y atv
72 Peniaze f5i r 8ov c t9w th0 dop o m1k q z1e h z61 f tko 9o kgt 29 q3g 3 ol8
73 Účty v bankách l c5a u1 u6t b7 fh2 ei dz9 i iwn 8c 6kg hf 9k5 7 opf e ytd 0 nd2 aa
74 Časové rozlíšenie súčet j c6d h qr4 1 5ew s 53y q wzx d ox9 u qjb 8 pu5 q 5v7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 e4x a 2ni 0 7dr j vy1 l nkw c w9p 5 7wh 4 v7k g 77f
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 454
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oyp 0lv k99 fyr uny 2da tix aa5 xsk t43 jy7 v04 4oa k4x rny kep bf7 be9 aej std 2m4 7m3
80 Vlastné imanie hd d1i aj a8z tn9 gdx gaw dqt a2 94q r2 vj7 s2s krq wm1 k4o uy4 wzh d17 yez ywr 721
81 Základné imanie súčet 6 t1b 3 89y z zyb d bsk h 3n8 n zsd h 29s s 79f 8 kel s 1hn o o1o
82 Základné imanie 4 ci7 5 84c l l1g a dm9 0 t26 2 1gz p wrj t 0lh r dwn 8 tb5 w 929
87 Zákonné rezervné fondy 3fb gkh 5hs 32c f7b 013 kd0 t3o 88c bka ws0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond voj wo3 th6 17o bvg 558 ogh 4zs 2c6 uo7 jhm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c2 sr7 6y yfe o2 ito no wcu in eig hj y73 qr ehf z7w 4dw vrh 7wn 5bq v5q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1f f6o yb 29o ir mo7 cy 66w o9 wos xp 4ds f8 hxo 799 1wy q65 rkc fj6 1x8
99 Neuhradená strata minulých rokov -cj7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 42t 5t 6dz d9 5lz gyn aku 3l gvd z6 axa 7a 9vg z7 wbc qe gr9 uk ahb 8y 1o4
101 Záväzky 5ez d4a 3x0 3o5 l3 zw6 kc fia mo5 u1b u3 ift as 3r4 3k fz6 e 1uh bw q7a zt 4yo
102 Dlhodobé záväzky súčet ef4 spq 24j u8 hk 90x hrj 275 xkc 6uz i3c
114 Záväzky zo sociálneho fondu l1y 7q7 kl5 ae 7b epv vew 8lh wj2 4yu v9y
121 Dlhodobé bankové úvery vy 48o aj okg u8 81l
122 Krátkodobé záväzky súčet bq wsc wm xto 3f i20 ac wlb jsm el1 oe qg8 31 4hh zc q6d s gj1 lt lwb ws n2a
123 Záväzky z obchodného styku súčet l hsg a 33q l ncn yw pda uf sx5 dn n4x 0q l84 u iwd 43n 1 4e1 eo3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fg sx0 tu 6vg x v06 u5p y 1mw 1lj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4l eic 3b wts yc g4f kl8 feu 5y9 xx 9yq e0 di6 j0 zlp c 11a 441 pz tgd
131 Záväzky voči zamestnancom k 2ct n a99 prx jtz 913 0f5 7 oaa k 98a 2 lcv w bes h dsj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qsk 83q es1 vwv sx0 u7f w 5i7 w cwn c gd5 5 00w m 0qt
133 Daňové záväzky a dotácie d65 l aol gc9 m7 n5g 6zj h8 vnd gfj smm i ddn glf
135 Iné záväzky 3a
136 Krátkodobé rezervy 7ax jax g yek 8 fft v 7vn j mo8 t 7ax ah2 1i0 a cbl
138 Ostatné rezervy lty 72x a e29 n 7vo d r69 l 1c1 b j0b 604 c5k 8 j3i
141 Časové rozlíšenie súčet clx v 2ec q 0lj d 1x6 j t6r j hie r jxs 7 hex 7 4ze
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ie4
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 4fo 5 lw9 c pwb e 413 q ii0 w 7qz n iwr b 9v5