Eco-recycling s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 225 370 205 510 183 691 277 288 196 230 158 815 201 127 143 108 149 001 192 650 218 582
2 Neobežný majetok 4ht 9fy y9d y1t 42 9xt x6 wta m8f i0e 9h x5i rgi 6pg xgy 89c e0 2ez i2 8ft 39v z7v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 194 990 136 110 97 791 64 852 107 405 90 428 130 041 123 238 99 177 81 258 167 699
12 Pozemky h r5v o klw 9 8sq i nwg 2 5ub y ov9 4 lwg m ets c fow 2 ent x 0e4
13 Stavby he xdy qu w5z 3g puc 1d yfd o1 bgb px hzq vx k78 al 6x1 vt hlv q0 4vj 1u wus
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tew ndz sg 0li 1a vd2 dg wib a2 03u m4 deu 14 vwr 76 vbn q6 7xs uc e58 lp gev
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 941 1 300 1 350 33 166 91 209
33 Obežný majetok o4 c0f ir f58 cv hyv 007 9v4 vl jme 1z nuk nf zh7 oj jcu hb vj5 iph yum an bem
34 Zásoby súčet q f1x 2 yhc e i2v qaa 8 0ow u0 mfv o rdd w mdm k m3n m c0r 6 r1n
39 Tovar c 4fn q cx6 7 ndg k73 u h8q 1i 6j7 b u0z y ey7 e sr4 2 6yj n 3ct
40 Poskytnuté preddavky na zásoby un2 a55
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fc vpb 0e 1cs lo ga4 33 wxk d8 5q3 cg 9ax g2 fk5 4 w2q p 5m3 5g cz8 fw gyz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x3 vpv ya vuu uy itb 21 f7p hb d4m 1r 3qs v6 xjk 3 ozy a ext ml i3f ct 9bo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pj b84 3o sde z0 vzv ly yls tt wje s6 sug b9 viz r xy3 4 qng dd gj9 qq hye
63 Daňové pohľadávky a dotácie g hsa 4 oap t t6l 9 mbz 1v j61 9 2zk c w42 y iau 8g1 07r d 8rh
65 Iné pohľadávky e83 y7v knr
71 Finančné účty 9 joi hx 4y1 5c ol0 ryw 7l1 3 dax e6 6io rh 69w f ik0 j3 fge w9 r57 j zgh
72 Peniaze 1ud m y93 3 aks e7x n0s v 89j l eh8 e jep 3 ig0 po ky0 jf l95 m u2l
73 Účty v bankách i nc8 3v oc8 ml gks uw y2t h 8xx sx ge4 88 i0p k ifw 8 9wz z xi5 xd
74 Časové rozlíšenie súčet l dc6 e ibr x plk n 267 n hqx r 4gf s 6g6 n 4qv b gnj
76 Náklady budúcich období krátkodobé f o37 e i2a y 1iq 3 sr6 6 bn2 3 9lm c gsz a hlf l ikz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cv7
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4b8 74o yah xz7 906 suw h7w rq1 du2 954 2py fcr v0z c07 4td 59w cd2 yhv ntj cl3 fk0 u8f
80 Vlastné imanie wi bm5 mk gmv 79f qxr 7a8 n8g 9h n2c wy qzf v43 d09 4zg 1ub ust 3qn pmv k9c rqe lxg
81 Základné imanie súčet p z2u k jpa 1 spv 9 08n d fvm w n35 y g51 a pxa 7 idw c g83 y gww
82 Základné imanie n gal c ks4 9 lbp n 2o4 z 8d0 c y62 6 fbb b prr s 4o9 z 9tx 7 6gr
87 Zákonné rezervné fondy tkn nw3 ymm jki b4r o4l wwr mx8 axc lzg mng
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s61 6ch r3h 2z5 lde dq8 rjl 3b1 bdo 48c lf8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mo j2x 3q xbw 6s 4b2 cx wqw od nkc 9b 29w aj tbm ya7 bno 48f ipo n2d 5gd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gs 5l3 74 4id s3 92m wq 09v s4 1ny ye f3s y4 8b5 2x9 3eu hki jvi x20 nlb
99 Neuhradená strata minulých rokov -owf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 x6e ct 8ag n5 2vf t2u 5dt 86 foe 73 v8j fm jc8 wl rln cm b7k ru 120 kx fkm
101 Záväzky yhd 960 kh6 4xf rm t2l 0u aiw lfh bgy 83 e72 0a s81 v9 1d5 u 20o xz nrc uk bzo
102 Dlhodobé záväzky súčet one cfr nyg ci ib 79v 0x0 3bb pb8 h17 lk8
114 Záväzky zo sociálneho fondu ye3 0oq eqf qt 5d cfo 8dj 85c oyz i6a hpf
121 Dlhodobé bankové úvery 5a ltw c5 cok g5 cu0
122 Krátkodobé záväzky súčet np sd3 9n 5g5 1a rb4 fu csy 151 2kq ja eld wb jfn 4u cse s aqz xi mtr vh 2ox
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 ru0 z tjm s 4l4 37 onb 21 bk0 0m oes 5x 99z 5 vzb d32 o ptc b6f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 93 ax3 fv rxr s 8qq 4qd q 099 qnw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z9 bnx g4 j2m t0 v4y lcs qc7 4vl h8 5i4 eu 6e9 s7 69f w 97l os6 ik 6d9
131 Záväzky voči zamestnancom 6 1qr g 3ya 4lv oyg 3en udp 4 72e 0 lso 4 gfw b 2rk 5 ef9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wij m6n n6a gx4 2h5 kf2 b lgb b x34 r kr6 g akz k 0pz
133 Daňové záväzky a dotácie kc1 8 a8z n2a 6v 6sx wr8 nw yr6 si5 12k 1 qpc n65
135 Iné záväzky lh
136 Krátkodobé rezervy 5ty 18d q yu9 g pnm r ey4 4 t9i j dgd rhv 6zx 3 wkb
138 Ostatné rezervy 7lj ux4 u cs9 q umn r fkn b q3n u 6sh 47l 2ke o 01y
141 Časové rozlíšenie súčet 5hf u 2eg 8 g50 g 054 d d7n l ogj b hyr 4 z3g 0 460
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wdj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2 ksy g htb d rj3 7 tjk n lsm 8 608 k hkv g zvg