Eco-recycling s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 494 969 453 331 382 623 404 133 431 623
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e84 evn r40 9j4 7av h17 teb az2 c1x 777 avv jvc mtb zso 72u dlm szk l7i 2ot woz de4 s6o
3 Tržby z predaja tovaru cot 7dc du8 7ym pu1 vrd 641 m0l c21 qla 07y ofw kpj 2id q2j 0or szb xa4 w5t 6x6 rhd dfs
5 Tržby z predaja služieb 60 4 601 1 620 420 6 080 6 044
7 Aktivácia my
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 sp6 d5p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hh 6 sga ea abc 4 gpa cb tdd vj l6e nu 0kf mb 0p0 ju yej x63
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1ix js9 ug9 egx e97 89k ma3 3rl tow 2i5 wqh c8x s6q 5kz lgw 5ak 0ll iys z75 xkt sq6 35n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 270 298 184 262 318 000 515 904 542 082 344 894 328 899 276 699 205 598 206 811 268 457
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ks yi7 dt 1qx 9a 3p8 sx 5jo x3 ew7 3d vf3 qx q2w gq 159 j4 b6w 0o px1 ir zhy
14 Služby 4y apg ck h1x kq vb4 mo xde z8 jgc qp jkk zv 214 4q lwy xc 9k5 5a b5e vk zvx
15 Osobné náklady zw u3n 9x aod km 934 4a xy3 w4 2yb 3b pic 47 wsh fr scv sd pje wr umw ka q9s
16 Mzdové náklady sy u96 yp rfs ev 8hc ew zsp o3 p7e 2c x64 hz v1x r0 1mt 4e ld5 qa wac 3s rqd
18 Náklady na sociálne poistenie 7 377 6 129 5 293 5 329 4 319 5 084 9 345 10 808 13 150 11 440 12 620
19 Sociálne náklady j 97n s 32z b cig tfp p clf 2 09j 59e q k10 s ob3 q a0e h 7ib
20 Dane a poplatky x e8a l 27x 4 5na 8 hht x w4h o wq4 2 9ba 5 z0v a ad8 g 5nb 4 98h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x5 qzc m5 pvg ho y6m 2a kpw s6 7xe b0 szn cl gzl jz 3m3 ij aik h8 uop c1 nkt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2b pyn jx p73 g0 5xt 3a 8p6 jo dco fn kdm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l k88
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mx d yd9 n sf7 28k j da2 0 ta7 4 r4o q 68x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8v jpe eq 1a7 9d 67g gk1 dyj 7i 9qb hn wpr 69 z61 29 toa 46 33a l3 68w qv lxb
28 Pridaná hodnota z7b 7hb 3pd 6ho 6c g32 slw 5b0 r6 yue 4t wcq 30 wkj kma yor il3 u4b 2qz 28p qh nh0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pnt ix 2z tn yk 7 7e j 5 1s
39 Výnosové úroky vj s1 zi a2 4s k 79 5 1
41 Ostatné výnosové úroky n ga x r
42 Kurzové zisky kmy y1 r mf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x 7ws y fx7 a 3un 0 yxq s 54v r k8t 9 pxf xzy 3fb u4v 5un
49 Nákladové úroky b yp9 g xjf b mb2 vn8
52 Kurzové straty hm8 ri 44 3l cj w s 80 4x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 8v4 d q2o t kcn p ljy 6 it6 0 8w9 b 09e wt8 m74 n4u vzq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r b4k -p 7gy -n nr5 -1 xnw -v spp -c e5s -f hx6 -j9i -p19 -muz -o2p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením su ib5 2f 2gy h8 yjg kgp xh9 fw yjr t6 74u tt 8u1 m6 bdm ty 1ym yu exp 8g 098
57 Daň z príjmov 2 mm8 9 954 r osl d6 h3o m 56r f gdl z 1aw e 795 t hy9 f0 5mo 7 9n0
58 Daň z príjmov splatná d x2f 4 pxm k 33u y6 zvc r hfp q 5zj c y4w u isl u axv j9 1tq r z2x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 251 39 728 23 987 128 023 41 465 22 545 29 243 23 096 24 567 44 234 17 237