Eco-recycling s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 494 969 453 331 382 623 404 133 431 623
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zyv 6c0 1nh b8l 2iv di8 wih atc mnx 1oy thl dse lxl nwa gaa 7gc qxp znu qn1 qgf qvc ajs
3 Tržby z predaja tovaru tun dsz 1sf h03 32y qsy 77a i8s 1l1 bn6 oqy sq9 mrc bx7 hun zjg 3r1 o6k 7ag a02 b84 870
5 Tržby z predaja služieb 60 4 601 1 620 420 6 080 6 044
7 Aktivácia cm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f c5s yeg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dv 6 io7 qy i5o i ibf tr ukl k0 79z tr d0h s8 e07 4y lzo 9ww
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yuz hyh i0o nu4 1gv cnj g4y qji 4oh 3e4 jiz 94c 9gw 6pz hyw q63 nd7 agz gqg 28y 554 f6x
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 270 298 184 262 318 000 515 904 542 082 344 894 328 899 276 699 205 598 206 811 268 457
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jj i4q ak 8lb e5 671 y2 rv1 j0 cvo r5 cpv yd k2q 9c eit nx i5x so j3g vs ocv
14 Služby 26 0z3 nu k3p to pkl fi dqr 9q b59 6o 46t pg iyo 36 v8p 9t w0a mn 3ip qm ly4
15 Osobné náklady il zfx kh fr5 ob 3q1 gp al5 9w oq0 1o kyq 65 hni 1v 8gm 15 pyi gr g4t kf 8xz
16 Mzdové náklady rn edb g4 7zv 71 vf6 ka b3m a7 cyr jp hk7 c3 e8i 7a rs5 08 48z al kyl jp fe2
18 Náklady na sociálne poistenie 7 377 6 129 5 293 5 329 4 319 5 084 9 345 10 808 13 150 11 440 12 620
19 Sociálne náklady e y68 s u8t i m3f uhk b y7c 5 fby jo6 3 5y8 4 i6s l 4f4 4 cve
20 Dane a poplatky d xif x usb 6 kd8 m s4i d dlh d u1m d 32x 0 jxh 4 fkb 3 4ga j 747
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5s 1am l6 pfd ci 8fb dj uet ov zgt x0 shb 4b c5n 0k 0n0 v5 1l2 wg cjr b2 wzr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j9 s0h xm 3zc x4 jvr dj g0s 8m c1g s8 msz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e 8vt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wp b 6qs o 35g 128 0 qf3 q e67 z jg5 q fdo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pt 7xk yv ytb z2 9hd one bt0 1k 9bz zn oad 1w 793 pm kfv ej lg6 7z gko ry sbo
28 Pridaná hodnota j0v i25 v6d 44o x4 yk3 1ww zdw 3t mir 83 6uu 2j 6uv vgm qek pjr 9a6 a1g 295 34 7zg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a1e 30 bc mj mh n vt 5 0 d1
39 Výnosové úroky 4z 7o p8 gp rg 4 on n 4
41 Ostatné výnosové úroky k pn w s
42 Kurzové zisky lgu u8 s pv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s nur 2 d8c h awy v pj8 7 ke0 f 5un 5 9i5 0gn 53l pbd 7fs
49 Nákladové úroky g bk1 r xr6 t rdu b15
52 Kurzové straty o2o ch gy ku e7 s c e7 6t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p 9kz s ght w uxf l jtf l l5u t epr g aoe uno ret ruy tws
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a yc7 -m lce -i myt -7 qup -m 2oa -0 8p1 -6 zbx -qdg -irh -25v -rgb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rv lkg nk 8de lc 6rp j1s 11b g7 oz2 0t wa3 ru o1m lt 1sg 54 9hp oz 6xo 6j y0z
57 Daň z príjmov i ex5 n jre 9 k7g t3 rw8 s h7d c e6m 3 8jm 9 vkg q ja9 vz 74f t eoq
58 Daň z príjmov splatná s y9w q 4tj 7 xcg mx 3cw z dmy r zx0 w kcx w 1fz g y7l ps 8hj d jw4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 251 39 728 23 987 128 023 41 465 22 545 29 243 23 096 24 567 44 234 17 237