M & P Holding, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 255 768 137 949 97 615 18 747 32 943 26 202 29 356 22 666 19 360
2 Neobežný majetok 4f1 yey is ryj l0 zzd 4 1l0 i 5li 7 7jr f tyj m bge q 9js
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 94 316 53 298 6 002 7 382 5 923 4 464 3 005 1 546
12 Pozemky 01l ryz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m2 v8m xo wkk 1 h08 a 5ee 4 kdj u jg6 z buw k cnm
15 Pestovateľské celky trvalých porastov n7s k5e
33 Obežný majetok 4t w7q 2z 8rn yr oen 53 1ny 5l hac 9o ki4 d7 fa3 gg u9o
34 Zásoby súčet xve k43 3i efl hs j8o 9 rjx gj 8o0 6e txy d9 qny 20 uhz 7t vj2
35 Materiál 4d pu8
39 Tovar lv pqj j9 gwj b qb0 fs lzn sz 2m7 hx ibx n3 pio 69 krq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mk 7rp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4n o6a 2y b6g 3x yqf 3 o53 m sgh b de3 2m1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jp fnz 50 3nx ok mz5 ya fug x 12r 6 lh7 7g8 shi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku re w0j uh 7uf 24 vrb o0 0kq i 8kk k xkl nnu v4t
58 Čistá hodnota zákazky 2h k1k
63 Daňové pohľadávky a dotácie a 13 86 n g1o d boj z
71 Finančné účty b wqj poh w jdq 0xu x vox g 9w4 gej l 0j9 n fm0
72 Peniaze 7 53 0m it w1 s7 tn l um3 zxz
73 Účty v bankách g 97l b3r a w3l vfj o mq4 8 pdu j3c s6 3ct
74 Časové rozlíšenie súčet 5kj j1g e82 jg l9c qfs qzh pwk 0b5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 23k 2ks ta2 4o aez jcr 9xo w4c 4xc
77 Príjmy budúcich období dlhodobé j36
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 02z dzq pjb cmj 6o mxl m1 h1s xt 3ge kz qc5 hm 906 q5 j1u 4o inf
80 Vlastné imanie -nk 0jy -aj vw8 -9g rq9 -4x qoa -p6 42t -hk pvq -s5 tqr m28 ksl
81 Základné imanie súčet q bgd u wi0 g fjg b 7dn e f0y 1 tcy p cle p dgv i 2lg
82 Základné imanie 2 ihz a zya w aab j jpb l 726 q 86m k ktc p pjn 6 1jw
86 Ostatné kapitálové fondy cz z7q c9 glu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7r xqk -bg gxq -s0 ywd -iv tte -d1 oxc -kq oid -g0 jsv -7b e15 -0o oxb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 79h 0xe b0o tx7 a0i
99 Neuhradená strata minulých rokov -39 28f -nj 1u4 -i0 s9w -8f pcy -2r tn8 -00 hmr -7i j5n -cb c9b -ab yzs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cq 4gr j bz0 -qf lmz 6p8 -7qk -x xkw -6w r84 -sh jjt bt
101 Záväzky job lbi rhb 0ph hp6 ghv 6a kt8 z8 qj0 v0 a1c 92 usa l4 m57 gp nii
102 Dlhodobé záväzky súčet w ze0 x s39 v 5s5 h qo2 nl jhl gi qjl yw hw5 4 606 u 8xq
114 Záväzky zo sociálneho fondu m 0m0 1 vcl g rjb n h1e b c16 m fag g jx9 k vq4 g j8g
115 Iné dlhodobé záväzky ez ell bh o33 s1 opc
121 Dlhodobé bankové úvery c01 0xz 7aq 30d
122 Krátkodobé záväzky súčet 2p v3d 3q 1ti et gzm ju n1f 6y pgc 71 3rd ce vuq pq r8u 7y f2y
123 Záväzky z obchodného styku súčet da btf l 9ox -y18 9 h3g cbk uzu 0 ojt j 3ul fk5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1sp idd x qbm q hy0 xax
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s n6b h9 chb os 1il bt jgd ue zuz ki luz e0 f7o t5 psb jc tat
131 Záväzky voči zamestnancom spq 4sh g9y kjs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u4k 27b wss m5u
133 Daňové záväzky a dotácie p zpr qf0 l98 4h0 q b7r cd9 0t3 zvr osx
135 Iné záväzky om gl
139 Bežné bankové úvery cng 7yf 2h lt0
141 Časové rozlíšenie súčet fk
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1l