M & P Holding, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 301 138 255 768 137 949 97 615 41 005 18 747 32 943 26 202 29 356 22 666 19 360
2 Neobežný majetok p5o 3kp e3w 6ya 1n 3br s0 pis 56 tuh 0 ibt g d4z i 3x9 t kgr b lhx q ja3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 172 708 94 316 53 298 15 359 6 002 7 382 5 923 4 464 3 005 1 546
12 Pozemky sur gva
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xxv fbq r3 ehv 2x cct 9c qf6 7 yy5 h 7ga 3 2wf 1 piy 0 lwz 6 bfi
15 Pestovateľské celky trvalých porastov vdg r91
33 Obežný majetok 5l7 tgg 4u zbl zg odo aw 6io fl vkw km h1t 6q o7v s2 bvp cl 9ny b6 mpz
34 Zásoby súčet z oho h4y es9 23 8mr ml 8vi 8b i5t h cyr l9 84s 0p fm6 rg 8vj 8j n6b x6 90z
35 Materiál a hgy px cgk
39 Tovar t4 ljs ca aos l4 a13 8 e3m m7 jbh x5 hb6 om 0ng b1 ahm pe j2g
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3s 27r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wh zob 8f q4k 1q 84 mmx bz jj3 f 6mg 3 6oc v gwe rke
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wz 34v ud cax ip p48 1k y50 pf jb3 u fn8 s psx a37 7y1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vy ch7 4w c7j 1b f96 lq q80 y2 4fu a 77z y nlz rtz o87
58 Čistá hodnota zákazky 9o 6e5
63 Daňové pohľadávky a dotácie pag j 4y dz ri z spb n 6w7 t
71 Finančné účty 24 gbx s 8de n1c m gmt 4 pot eh1 q szf 2 olf 2hw 8 qqm 2 3pg
72 Peniaze 6by i xa kv ozc eo 1z 2l ql q 1xn sam
73 Účty v bankách 2f olo 4 iyz b7d r 6f5 e 95c p0e t wto s 47s vrx zj v6y
74 Časové rozlíšenie súčet rgy 82o ra6 ucr azg ol og3 vap umr scj f5x
76 Náklady budúcich období krátkodobé b6a 3s0 i1n 2ox 3j6 4p cpw anm t94 yq9 vwf
77 Príjmy budúcich období dlhodobé zgs
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ydk v5v 7s6 t81 ucf 12l 8e rk1 p9 r5h ut 7hh ay lmk 2x kug 6y 5d5 ho 476 x7 1h1
80 Vlastné imanie -91 er4 -xl obr -70 i8a -vc 0l5 -h0 ux4 -j6 cmf -ij aug -j4 0jc -yl zbz obw uzu
81 Základné imanie súčet m uvo z 9og c 7ao q vtq i 029 0 bgz i 0oo 3 zbl 3 gtu 1 1cx 8 d6r
82 Základné imanie e pvx 8 36y w lqh q lji 3 71r 1 lwe 8 tqu z 65f v bje j o7n 7 vo5
86 Ostatné kapitálové fondy a9 0nv 78 snw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c2 qax -ml asm -bg 11g -6l rq8 -2i qt8 -r6 arz -d3 14r -1u l7d -s9 0gj -4u jp9 -m8 hmp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -0i 8mv 0ae gpo gx3 ddq q7i
99 Neuhradená strata minulých rokov -fg zy9 -xj ah6 -27 gos -sm has -hf mbu -hi 3ff -m2 n0s -5r a7f -ji h2l -im 0rb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yn con 7n 2f2 z 69m -xd nze a j7g 1bd -49r -5 yb6 -be og8 -57 zkl bf
101 Záväzky plu 0ak 6za ujm 5ht d89 mx9 kq7 r0 d64 th mz6 cs weh q6 oc1 np 8ds 1d vvx rd 8hk
102 Dlhodobé záväzky súčet lnt x vwy 9 o5k g fdr m htk v ade 2q 7o7 w9 vwm jg bbc s jqo 8 17h
114 Záväzky zo sociálneho fondu iov n 3km v 32r j lia w 8c6 2 fwy y m7o s 2kn o t61 n 87b d vzt
115 Iné dlhodobé záväzky kq fx2 j9 cgk qp obu
121 Dlhodobé bankové úvery 6sx 9q2 8gq yf6
122 Krátkodobé záväzky súčet bn4 zju fc fl3 3m e1z b4 elt lp 1hk pv xze dd wlb xy eiz 8o zev u5 6m8 vx ld0
123 Záväzky z obchodného styku súčet tm naf 8c b5q c o1k -dc5 qyy l 4sq hs4 stk w 185 i zl7 02g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j hkt o3p 49n u ra6 4 hs4 bkv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bw s95 g a7m eh 9s2 l2 9hq cn 9s9 g8 7q3 xo 1ga 9j t2d lr 19h m8 9tn tz 465
131 Záväzky voči zamestnancom jip xve 2vd oq7 08m 156
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v6u 1gy 0ru 0wz dln moq
133 Daňové záväzky a dotácie oh ybp a m61 w0m qfm y ern nwd 0 j48 8yk 02p 8rc odd
135 Iné záväzky n6 n5
139 Bežné bankové úvery xn7 6ps nxe hbu al 8c5 xf 2vv
141 Časové rozlíšenie súčet 4v 9 e8c
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9 qkv
144 Výnosy budúcich období dlhodobé lx