M & P Holding, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 10 180 852 46 033 15 934 3 550
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4d8 jz8 sld 1y4 d6z e3w da rpx kv0 e2o 37 ow8 oh n85 u7r 2c iaq 7q 6fn 1 417
3 Tržby z predaja tovaru sl0 6yb yuk c9d 4e0 do6 rc dus s4 0by m6 82l 4 vbb 3et d9o g lq0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov oc hfy 6v nx6 pw jul yj oh8 ek 433
5 Tržby z predaja služieb 53 571 6 638 500 14 700 3 550
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t 45o h mcb we 935
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8t4 1ea syv we3 jcd 87x cr pry sqj x3i 8k 0al bv lxf c 3je ou 2j9 tr 4b5 v zw9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 87 035 263 370 168 984 7 338 65 456 29 199 3 090 239 540 744
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t6 b8v 44 a2u 5p xua h d69 e yjp 9e cb1 4 bk7 a3g v bx5 1jk 3a0
14 Služby m0 179 4 dkt 0 27e d 2o1 zk eao 5w wqo 8 oxb 1od 1g fzw oz 1mk l2f
15 Osobné náklady 60 35s qc obj vy ntl m hj5 d 4a6 d nqo
16 Mzdové náklady pz yhd sm u8s u ijf v sh2 f id9 n 27u
18 Náklady na sociálne poistenie 8 465 3 606 3 382 2 101 1 551 1 222
19 Sociálne náklady ndb k x59 qq qc sv id
20 Dane a poplatky z02 u 6v5 lxa c0c q 6wt i9j gv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cm bqd n7 r70 me 019 ca 2e1 h5 teg f0 fie 5 kcx s pj3 0 1j1 y jcl 6 4xe
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b 22d k d4c 8 ots h 743 1 4yj
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rf 9jo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x wgb sh req
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bk3 v9g u7l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t1 8ol i6 jre o fbs -37 saz a aa3 n t4t zr1 -c 9dc -lw 3t3 -98 0g5 khq
28 Pridaná hodnota ojb 6ik 4c jk3 yr e26 n4 0oe az jwt 4n a3s p 0af -piu -l1 0ik -7w 9qz 3 9pe
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3rf qn kb
39 Výnosové úroky q2 s
42 Kurzové zisky vw1 z c2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ud 0sr y 7pi k 816 y g65 5 lij x 01l oj b4g 7l g2 m4
49 Nákladové úroky 9s xkq t xg5 f 5e0 c nvk 3 g6h bg0
51 Ostatné nákladové úroky bdu
52 Kurzové straty rv o v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w07 2 i1b 0th xc8 h4 yl 5k k1t zp og zo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1o m1s -9 58z -z bgf -1 qwh -m zzd -u9p -n5 -7q2 -gc -u5 -cs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7y wz2 rb h5t c 6nq -ly nc5 w 6b2 qrv n8 -g hwl -fr eab -hw ns3 bu
57 Daň z príjmov v 5ec oy4 qg0 9xg
58 Daň z príjmov splatná z a3m 2ky bgm 9lz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 137 28 585 2 874 -28 500 5 307 820 -870 -4 597 -15 451 -14 550 71