M & P Holding, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 10 180 852 46 033 15 934 3 550
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8p1 kux vz5 fdd 23 qi5 9k npc m6 a41 h2l w7 pwn li fqq g 0se
3 Tržby z predaja tovaru dy9 gvg t37 tm9 ne upx j8 smg w hag sy3 90b r 0dx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gy 4o2 o1 0f4 ct ngg zy wq8
5 Tržby z predaja služieb 6 638 500 14 700 3 550
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a 1xj 5 vcc 19 vv7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nv6 god 0u9 aa9 qd 5td g2 z0v 38 oci 3 oiz zn 05g hh 8oq t 231
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 263 370 168 984 7 338 29 199 3 090 239 540 744
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8w svo wv my1 u p7z cu 6sd n c36 uq3 e 22o r6s k7f
14 Služby p ipx q zvq 7 2a3 dg 0i1 q 42l zp7 1i f8f 1t 8s3 9g7
15 Osobné náklady 1y j07 9p be6 b 9p5 6 gna
16 Mzdové náklady xh uqm z gbc q ja6 n 18j
18 Náklady na sociálne poistenie 3 606 3 382 2 101 1 222
19 Sociálne náklady 8 zvh 8z os 39
20 Dane a poplatky d cd7 82z c 39f pkn 72
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 up2 0m f95 ny tpk jg 8ia 3 ich z nz6 p fku d r63 l ehz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 5se t 2s0 s o88 k 6s1 4 el7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n 4lh ay 4zi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2ml wzi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wm dth f lyg -79 77g b kht wtf -t ek0 -n6 9qu -kz kaj 98v
28 Pridaná hodnota 6s eoi 8v icl kz 2zx ba 13o 5 fij -9tt -n0 2kp -is yav b 9xm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m4 vh
39 Výnosové úroky 3y c
42 Kurzové zisky 4 oq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s ojb w kth z pkf ng1 2c ahl hy fz yf
49 Nákladové úroky w nmw j iu1 l v9y a18
52 Kurzové straty w m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g 5ar 931 3j0 ys p4 36i 3p va ii
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 oqg -a fqi -t i1i -6lm -03 -tqc -2j -k6 -ap
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením no ipo t 1v6 -qs v2y 0bu 9g -w scz -4u 40u -b7 8h6 5h
57 Daň z príjmov 7 xqk egc pud voo
58 Daň z príjmov splatná c r1f ra2 mex e80
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 585 2 874 -28 500 820 -870 -4 597 -15 451 -14 550 71