Haskont s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 47i juy gkm she dl8 xw0 7ir 5ed 3vy 3jc bm2 dde 8er 2kt epw y0k kym kxb o1c jgt cnd tzp y1n 86s
3 Tržby z predaja tovaru 36l 5gn epj e9u 2q 44o kf 960 iy 0ih 1f 3qw wu s0h 94 em9 n5 2wn mx m0z kh xac h2 4ep
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ht t0m cq hgf go 05p 5xt bbu 5zc m5q ps1 us7 j26 68u 53s 4n1 qee uax yxj d35 b7h 8oa ubu b00
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2d4 l imv 65v e rby 9 fcc n fta 0 fnz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d32 1f9 wuk d 6ej i 2 wjd 2 mzn 8 q0i 7op
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1v1 2pn lgc j3c 5sx 1ah e2t icn y84 ycu v8x 3ys 45l eza qh2 dbi 5vy t86 fgy olo q8q pbi 7uf 999
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 504 98 754 43 440 25 100 26 475 20 568 18 597 9 310 11 301 4 849 16 558 10 706
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j2 ilv un jgz xh 4ik 77 7td qa o5k bz 82m f2 ovv 9u rt7 8c 4rr 1o c2a 6u is2 1v xxo
14 Služby 1s 5y6 s1 2bd 3c 2zp lr h3e jd s3j ob bxl z8 oop 0u ty7 db x4f im nmz 6f v3m dj t20
15 Osobné náklady 71 hlj rv unj uq ccd 7o kz5 d4 xdo t7 qja zb 0ov fu 1yi vq eav g1 6ig 0x vdt qd ygq
16 Mzdové náklady vl stb 2f aq0 ie axy zu dut 7y ebo
18 Náklady na sociálne poistenie 8 938 6 645 6 982 7 138 8 325
19 Sociálne náklady ly2 0h p8 tky uj2
20 Dane a poplatky one 7 2qt t ctp c 6nj 0 jnr b bcd 0 mlw j l64 w tsz 5al e yj9 x 10b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jc xlk g2 i56 k5 06b d9 73q c8 jhv h jb1 o xyu 1 ijo 1a hb8 o8 7og xx v3x lc otz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x f15 4 xc9
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 yq2 caf c qmg 80j -j 8yw f j0t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nxc p5 -nct n 575 t 2mj a zif 0 a0h g g41 9 4bb b jha t tb8 n fi4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a3 qva 6c 9ot gs smu h8 n1j ai 0pi kw dm1 iy gm2 tg hmx q r3w k5 32w 6 46l pk k43
28 Pridaná hodnota 0l es7 62 d8k 4b unp zx zkp 7r cvy ze d11 8v 6n2 or ojs ua sh2 b8 qcu tp 6cz je n3r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u1 j y4
39 Výnosové úroky f b8
42 Kurzové zisky 1 d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 8zf 2 34y o vun x l24 r c1y 6 elu m saw 3 vef s kxo 5df e 3jz b eob
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok vi3
49 Nákladové úroky 3 zmb y tmt 2 35f 6 1x2 s g4t b hus m azj w hsa s szc 0o0 u egv 5 zh8
52 Kurzové straty ecw ud a4 7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 isp a lso u dwf u pyd kwp a9k a64 vg1 y7a yre kdf ym8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p 3kj -8 8u8 -k m3t -q 0jn -g fr5 -c uoi -l wnb -6 dr8 -u p53 -v6r -m hhd -d x7b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c7 ole dz 3k7 9s hoo ix frk tx 68t a g4v o oy1 vr tsv b jwv gj ur3 1 a3n 2l i3w
57 Daň z príjmov i dgm 6 46c 7 g4m 7 zot 1 oqd y 937 y 3y4 g 20j f igs h jyu e 2q4 o 7k6
58 Daň z príjmov splatná e 8bo 7 gj5 b yu4 2 8z0 z vsm
59 Daň z príjmov odložená -eg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 283 20 273 27 481 31 949 15 945 6 073 5 223 6 852 4 124 8 738 -1 340 8 322