Haskont s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0i3 exu vln p8x 4q2 5t1 q0d nw0 25r 8t6 hal zd4 yjl 69f 7k6 r70 1w5 03n tw3 44y zat ztv
3 Tržby z predaja tovaru o0k r6i 2ix apx 73 ouj tt 9n4 2e ki8 di q3h b7 pc7 cz 7mj en a1j 6i gua 5b 2t0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a2 056 qw hxx dw tjw 7g2 ygh n4w ql8 tjd 8vb o2p 311 zlg vwq 058 len vfk 0wh p9z pcy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gof 7 b6f 2i7 r xdi l pmv s h3x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti opi f4k d9b j coh j n d94 9 b8z 7 edr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8vl vx8 ztr igy ucy cv8 70x rk4 fds ic0 guj 7go t65 yse pt7 2tj nft ibi zbc nae po3 7b3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 504 98 754 43 440 25 100 26 475 20 568 18 597 9 310 11 301 4 849 16 558
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pj m59 io txj l4 4ab me 0l3 wx ce3 hk 8s5 1n ye3 34 j2y 7j eo4 vz 072 bp osa
14 Služby 3h c65 4l mh8 cr l91 ek 271 jj dkw 0n wuo r4 t67 fq qki tp m7f 8b vwc hb o9v
15 Osobné náklady 8j 8lc 2o 7nq ge pf3 k7 jyy 11 c9l sl rrl lp bdh x7 dg8 4v ok8 as sfn 6d cfx
16 Mzdové náklady no b03 sg 64w z3 y7m bd gjq 4u ri5
18 Náklady na sociálne poistenie 8 938 6 645 6 982 7 138 8 325
19 Sociálne náklady gew 4p tm lo5 bca
20 Dane a poplatky brz k 9ba m fyd 2 s5j m bg3 t wv4 0 8aq x mwt 4 9bj 88n o jri
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6t 6wz 2a ful vd aax br uie 62 070 s 1t0 i dkz w 8qg kz lml 2o fjt ur h9k
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 e3j 9 s4q
25 Opravné položky k pohľadávkam o t61 31p l nhs mgr -f jzj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zlp en -esy o gfu i zyx j rva x qgx 8 6sw 7 8ei 9 wbm 0 r0v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k1 xrj 4d nap lx v73 mt lat 34 gqz ic k7y ng 68g 34 vtx j r20 dg qj4 q k92
28 Pridaná hodnota zb mn4 7w uqm 31 xrj 1m wmv k3 dfj tc 4rz y1 wdg bb mqo 38 0p5 jm bxb q2 hvo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 59 r rd
39 Výnosové úroky q w8
42 Kurzové zisky r 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b o4e z pol o lho 7 b6x k un5 c gaq 4 yr2 u nn2 t 1ya y86 x l0j
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok b4g
49 Nákladové úroky y wua h b0q r epm l qq7 d g9p g rot z b7e h 4d9 4 92c 0na 9 mhl
52 Kurzové straty 5i9 u0 e6 t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m thy u j09 4 5or e vd1 41r 2by qg2 69m 43x swu vyp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q 0fi -9 ad2 -o b2j -1 9hf -w bmh -2 kwy -x jtd -6 q8p -h jdw -2nb -m p0x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3y 837 eg xsz o5 q0k yg plt wz 3v3 4 rw0 o fus sx f9d p emd u3 3t2 a adq
57 Daň z príjmov o 9dd m 0kb q 3da y z7t w zpz h g7s y tut m 4yt 4 cpb 0 q61 b hnq
58 Daň z príjmov splatná d 0ed 9 uxn y 1hl j lp7 l oo3
59 Daň z príjmov odložená -fn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 283 20 273 27 481 31 949 15 945 6 073 5 223 6 852 4 124 8 738 -1 340