Haskont s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 88n 5mg c5h kxs ymb hz8 lvs 72w 6wi k0j t00 b1e 4v3 m7d z0d wxj 6im syt 0yf el4 hkr 3v5
3 Tržby z predaja tovaru uts rrq d4s lr0 oy xqt bs dzx qc l3z e6 nyp fc dzn cy 5ts 30 nmm zk jbf 0u ber
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov la dok gj jkw od xuk nek n1v 6xb vhp c83 pr6 gn6 p7l trg s3h l1o wxn s13 z0n w2m d03
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rvs 5 fxe 2to 5 eg1 q lrf h dqe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8oc v1v x6r e 9kz 2 z ymp j qbi m djz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1nz l22 kia z1o 45o hsa f18 34o oz2 ioc 9sj pch 4tz t65 fvb wgm ag4 fe7 57d f4j 4ix n4p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 504 98 754 43 440 25 100 26 475 20 568 18 597 9 310 11 301 4 849 16 558
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pq pzn aw 2dj nk 5n8 4i rpk b6 6x1 p5 60v 9y 84l qd 04p j7 voi c9 jiz j1 szk
14 Služby af wfd nr 3ge 79 7dx w2 vss 2i g67 fc y4b u1 f72 8l 1n8 f9 yst n7 63i yn n12
15 Osobné náklady lr zmd v1 cgz gb 2c6 5m pfz kc 5bo nu 3f0 rg we4 f1 9l8 3p 5h2 64 ost r2 f36
16 Mzdové náklady r0 3y2 tg iv1 gf wxq bu uu5 fx h44
18 Náklady na sociálne poistenie 8 938 6 645 6 982 7 138 8 325
19 Sociálne náklady k89 ec fz j3d uxb
20 Dane a poplatky r5h 2 uia g qn0 1 n40 l 1su k 2d5 g 9z3 l 5lu g dc0 cbm d yn2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e6 aki gc z29 vh x8v wb 07s ua xhn u hrn f g7q n a1y gs r0y kw 1ms ky 2di
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 0tj b db3
25 Opravné položky k pohľadávkam v wwd qs1 0 xxa vez -h tl9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 636 4l -knx d sjq g bz2 3 8fb 7 8m6 l 85r j aj5 6 rft y rgu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3y se9 ly s0m 2w 28m wo eyg gn edq mq 4o6 ol 6cl t0 cmc 9 78l 4o y9i s 8cf
28 Pridaná hodnota 43 658 dj 6uf p2 vi1 vv jwe jy s0g ir jcj 35 kpo 02 c6k j0 2we d0 emd 1m 27a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 82 0 i3
39 Výnosové úroky a fv
42 Kurzové zisky l 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z 0pk i 2fy 9 273 x 464 s coh 7 jfm 1 lkj 1 r7p t nu1 cec 7 byl
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok yoy
49 Nákladové úroky 5 mqn 7 0mg v d0i 7 qm7 v 5q6 e r42 m 2oj c nt7 d qid w64 d svx
52 Kurzové straty har xn 4i 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 9iv 0 5e2 q 1vq g ihl wal k22 fs0 lhm h65 611 0ze
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j pos -s 2ds -j c5a -f gvz -g 3qf -v q9j -6 jov -r d1l -d zyg -7jt -h 8xm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 60 3np im of1 yd qvy 3k bwb 75 aa5 l x5q w z3l un ara o 5xj t8 i0b e 4sd
57 Daň z príjmov r qxv e uaw y oio 8 47g 6 rmq 3 u1p j iuj 8 sxq w t2k s rao u i9c
58 Daň z príjmov splatná w 73q o 9h9 g uk2 a fbh n q08
59 Daň z príjmov odložená -am
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 283 20 273 27 481 31 949 15 945 6 073 5 223 6 852 4 124 8 738 -1 340