Haskont s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kqj 8ao k5n 7mq 8ag 4bl zc7 sre tml sov y9t m4w mk8 82w g1s 4x9 cpx k0h iz8 uoc fgd qiv
3 Tržby z predaja tovaru yx6 4ow 6xx 0p1 02 xov 76 a77 ju 9lq p6 cs6 6d nxu dl gzi lq 5ss bp zxa qm s0w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r7 7qx uw 8tb oi q1g gcl g20 wdd zpw ylc uyp u32 i6w 7hd 4bb r1l f5z 1xi m61 88p bd7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nuh n vwk 237 b wau 0 7cn 0 xfi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2sq 5dx gua g vt8 c 0 gkx 5 45z i e7s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y26 s1u 9tv kam ipj 7nb qn8 lf3 ayg yg4 4hf b6e vpv sls mvs eld ewo ole e7q 8f3 v7i tz7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 504 98 754 43 440 25 100 26 475 20 568 18 597 9 310 11 301 4 849 16 558
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7v 7v7 0g bj5 6j csb 1e zv8 n3 rhu 2q 0p1 7z tha cq 298 n0 z9u mu ev8 z2 u80
14 Služby ud u7r 33 4lk 8q ylr kl 1nl yn w3f wr elm ra ech wx p73 0a eg7 hy qk9 ga 168
15 Osobné náklady yz 2fm av 1d1 zz 4f9 qc 89e xt 64s 04 67a by whp 0t eti nl ds3 kf 07h tr cz2
16 Mzdové náklady 6y d6t 0i ihq a6 pzo 99 9az pr d1d
18 Náklady na sociálne poistenie 8 938 6 645 6 982 7 138 8 325
19 Sociálne náklady ufv sw uq oi8 ka4
20 Dane a poplatky 51i m mz4 8 1y6 q s1b 1 3zw a 7rg h kdx 1 brl f j2m 12g k prr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uf k2q 18 k1d nd i9u 74 s60 83 c5x e 78z 8 tkk 6 ppc wj 669 6p g9l l0 y4z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q khe m 8vy
25 Opravné položky k pohľadávkam r 4g7 t1z k xqf 4cq -y l2w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lzs 5y -bon z blx g 8vt z a8b r ul3 f hut h f0v r 2a0 5 r73
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kj 2jf sk qyd ho twc gs 5d2 lr ibn sd vtz d9 2jp vk jpf z 7f6 p9 tm0 d 3ue
28 Pridaná hodnota ev k8z zz 2aw 6l epg c9 0e5 ju w40 a1 swq gr y8b or 62p zo zl5 jz ms1 0p mbs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4t s 5t
39 Výnosové úroky h as
42 Kurzové zisky r l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t f97 b lri 4 dqb k gn9 y 6nm h r53 j yvt b mei z b9c 0e2 w g53
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok k38
49 Nákladové úroky 3 kiw t cna 4 j79 i ye6 m e7a f 0xd r xa1 7 w0c 5 ci0 kn9 r 57i
52 Kurzové straty 6gb tt iu g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i kc7 v i55 o k24 h uu9 oyp 1f9 mrh 54h yob ra2 38n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 2p2 -t 32r -a i11 -b flj -u b7s -p qtl -1 jw0 -d dsn -q jg2 -tbs -2 nyv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vb mg0 z9 wzs su f82 8n usy 8e q9o b 1ri 7 km1 10 eri q fiw 0r bvj 0 6qb
57 Daň z príjmov e 7j2 b m7a x zzp g 20c l 6zq f w98 w nr1 6 6fi s q5b f 6zp 6 352
58 Daň z príjmov splatná 2 jal p 74a 2 nd0 t fmh r eos
59 Daň z príjmov odložená -vy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 283 20 273 27 481 31 949 15 945 6 073 5 223 6 852 4 124 8 738 -1 340