PEMART, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17614/T
Dátum vzniku
12.10.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • výroba množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín a jeho uvádzanie do obehu (od 11.11.2006)
 • obchod s prípravkami na ochranu rastlín vrátane jedov (s výnimkou zvlášť nebezpečných) (od 11.11.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 12.10.2005)
 • podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 12.10.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.10.2005)
 • činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu (od 12.10.2005)
 • marketing (od 12.10.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 12.10.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Živnostenský list
 • Osvedčenie
 • Zápisnica z VZ 22.06.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z VZ 03.12.2007
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ 30.06.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VZ 21.06.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zápisnica z VZ z 26.06.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Zápisnica z VZ z 26.06.2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Spoločenská zmluva
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľov - Ing. Peter Lupták, Ružindol - Ing. Martin Sandtner, Bratislava
 • Zápisnica z VZ 30.11.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
22.09.2020