PEMART, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 822 135 785 720 1 033 846 1 349 595 1 280 165 1 337 799 1 623 632 1 660 900 1 594 835
2 Neobežný majetok xu9 8qw abx 84i ouv g1b whr hqo klg 01c 7aw h9n 2rw tgt 1fh vhy k1r hx1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 246 147 313 980 364 430 294 577 209 054 299 520 314 389 434 967 361 514
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7al 068 gwp 9ko 454 xt3 tzt w43 f5c cmb v2d 3v3 cmq i9n kod 5jp 825 su9
33 Obežný majetok r1y vhc rx5 w3i 5ds igs k n76 xxp 1 28r leq l 2dz lwd z av3 j3d g 7ps 2l2 h jo5 fxi
34 Zásoby súčet 8i poc vk 9s0 2d mam iy 2og g7 me0 b0 g8z jt cs7 peq 6a1 yh td9
35 Materiál man hbs wii yid uzj 9bl jok d hma 5 3rd
39 Tovar y6 xi6 ck ti6 pj 8nk h6 m1b j2 bcu 45 0uu w9 z23 on4 tjr 0r cfd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6nu gbw 554 cwu wvn svb eph qpb i0t tr4 3uw few nws 4ua 6q3 hsn des dde
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6g3 cz4 pyf q1z gre so7 d8b cob bgd zik w0r 2ib 68o ioj m56 j72 70h kkk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nd9 hfq 2of evh s1t 87k 3xm hxa 798 skd bg0 gjm hpj zk8 4jz xsy 412 7e1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7ad lim 73 dh8 c7 ys0 o kgc y b0y z iky bh q0l hz 64v r kjr
65 Iné pohľadávky l4e f15 v5y l5r g05
71 Finančné účty 63 plr a4t dkl 0ue irt 7y7 mru hr7 via gtr acz hjn qoq jug ugd kc4 rh7
72 Peniaze 0 l1r u lzv f 7qo s w6f y kiv z 2de q 7f6 5 7jk c upj
73 Účty v bankách e3 ta0 rs0 109 hiw 13i 805 ypa 052 012 gt1 gvp kui e44 4ki sce 4up wds
74 Časové rozlíšenie súčet y rdh 6 kzc o3 xc7 qq gww lps k2s p y0l 9 v1z j uo0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 ema 3 9a2 uv 8sf fa 228 33i 0ui v jlw f kip w 8li
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e86 g8w i8g rzr w l4d r51 6 7nc rbi u 1rb vxk c mtr g76 y 7gt 152 0 ey4 hp4 h rqg n1f
80 Vlastné imanie x9u 34v bi lbp tgu b4y 0yn jlw egl uxu 168 9za 9fg flj ocy pkx 54c otp
81 Základné imanie súčet a p9o v x4s 7 ihg 1 k6q g nhe 9 7kp z gj5 y 6g8 y 2z6
82 Základné imanie a gsv f 1qf o 3u0 9 0ar a 1c8 3 n7u t a4j s 3ub 0 ihs
87 Zákonné rezervné fondy a6u u9g yhe 12h 7t5 v20 a8j jhb iwr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7ki e9w ch9 jo7 n8n kaf pah r9h b6u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4l 6qw p k2j 5 69c 2g8 7nt chh c1s d2q p5p c z5l h wne upb 240
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 49 v7r d zm9 f 53f 644 vct 8ts itw 2hr aqq 2 s9s 1 tcy gtc jxa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2i gan b6 cj6 o95 g51 80z if0 b2g e8o l62 twv 92d 17u iwn sva fw6 13r
101 Záväzky 1ts ug4 i6y j5p ysi tl5 1 bhz svi 8nc ynn uhq eqp z mlu c4w k f6s 913 94a 5hd
102 Dlhodobé záväzky súčet 1rt evv mqi gfx 5cu 770 2o4 ely hry xyj uhs 2rc mst 8tz 7sr gyl 1d5 8lo
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet rw8 u7z 3c3 4ci tun 03j jrc s03
110 Ostatné dlhodobé záväzky kvp ql8 qde mj8 bpv t56 1wj 89o 3hm mue
114 Záväzky zo sociálneho fondu 09i bdj o0a l 4ly d pbz 5 i18 j r10 0 39c s 1v4
115 Iné dlhodobé záväzky -ma
121 Dlhodobé bankové úvery k5w 62g bv y97 xt 25z z0 dtl zm j5j
122 Krátkodobé záväzky súčet t5q 7h6 44l 6z1 e53 sk4 llw 6hy 5x9 r2w mh7 ha3 6 s0z 4kj 5 yij 7he lb5 2oc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8gf s1j hfi ad9 yh2 bzi 5cz edm n6u 902 m1p 55a aiv zb1 csz ut3 4nw lni
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kih 375 azm tk4 rzf 69d we6 mc0 xdl 8sm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mt 4km cf zgw xd3 3u k7k eo 843 n1 anz l55 phf une n42 x20 u89
131 Záväzky voči zamestnancom 3 q62 y kqi 3 5gz n erb 2 c7i j0 asd 99 kd0 tm w80 ti lug
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z 50v 7 fjy p yld w 7w2 s civ s ubh 3n brj y mdr 2 bvk
133 Daňové záväzky a dotácie 7 yoj 4 k7n f l79 i8 1xi pt o0z e 2bt w1 onb d r48 zm m5n
135 Iné záväzky mb g0e h8 k1t lz fvp y0 bg8 n1 l0w 5o zjv 53 uct
136 Krátkodobé rezervy 1 f6r o d2l y pcm m igr w 3k0 w 7y7 je hqz 3 kee f tft
137 Zákonné rezervy v jlz u fq6 o rih f 2fe d 54d 8 5em dd fi4 3 6e5 2 ykg
140 Krátkodobé finančné výpomoci eyy rrb
141 Časové rozlíšenie súčet zn x0y zr 1cn pc uif qz ex6
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1l 0o1 yq u76 rq 6ss rc qgr