PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 1 782 587 2 169 598 2 083 328
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o h0s btz 2 rur w09 c 6q9 nx2 q k1k 55i 7 ajw o2w 5 hcn 515 1 f44 041 4 gxc zee
3 Tržby z predaja tovaru 4 tr5 685 8 jdb iml c v4d vkc n abl 35x 8xc djc pah 8hs 7 ir7 xog r dxw bu8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b68 jjp lc8 qpu nk8 u4y yz l4w
5 Tržby z predaja služieb 764 420 937 400 905 931 927 514 949 006
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t p9s xd5 0tr qjx kh b9u w jsc d9s 2j4 c9s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 46 m0u td hcz fz g84 jr ypx vh 8mx y9 39m 1 t6m g gd2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r ma6 pb6 3 np8 otk j kbl euz u 0ne eb1 7 5kj a8q r fwy hpf d tql igr e d5b k7g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 846 1 044 138 994 717
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lw 7vu ud 0ws 8u 0vu p0 8ba 6l 540 jz 80u 0a 7cz af knx
14 Služby jc jg6 slt o21 pd2 18z 6w6 umw jqa k6b 1si joy 4od ol1 7zm c96
15 Osobné náklady 62 k6o sn 4r9 77t nre d46 w08 u3q mkn rmt tf9 jxk gtd 032 as8
16 Mzdové náklady kr 42m d5 7bv ps rn4 grc v6e n8s 4rt o2l 9pv 420 az4 6px ysz
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406
19 Sociálne náklady z 1s7 j zur g 7ek f i1x j 0hg g guh l 66x j gnj
20 Dane a poplatky 5 5v0 d 7ns f ujf 4 ajx n 41f s c73 c 58c k blt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lw t3p pbv 0bt dqk uut nan z86 3if 0x8 sq3 k02 981 gpb 0qy pw3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ywo bp9 mpd mia 5yh ev0 biz esk 6jr 8w2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 ux3 b1 ybc xu o2n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wfn x vqp t1 xy0 tl shc 00 llj 1z p7p 6c 0mt 6j s99
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u9 3hf j0 t56 qp0 pjg 9da 3e6 phv 5r7 2ni fs7 6ve zq4 cgj ftw
28 Pridaná hodnota 1j0 4fo hzr ner 26p pz0 5qy giy gbr z2s qu8 d1w 04e 7gl cu3 vib
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7ga sm4 ebc r5 fr cr pk
39 Výnosové úroky m2n ni 74k a1 a5 bq d1
41 Ostatné výnosové úroky h4 km 12 40
42 Kurzové zisky a ko o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5m imu sq rr8 ku eju i 60a l 2gz u 3ru z ktx k zhi
49 Nákladové úroky g al1 x n20 d 46b m p2k m xlh w n7n q 5s5 y 0bb
51 Ostatné nákladové úroky 9 yf2 p 0py k kfc 0 mg0 q vx8
52 Kurzové straty 8 cxj o ldf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g xnp ru fre 7 chx i nfj c 1d9 j w1c d pin lz1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rv 8s9 -yt h9q -sh 9rn -0 43l -1 mfj -h r14 -4 dul -g l0l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3v an4 6w mb8 23b pgp zz6 mx5 423 hus b0a nsb iin zh2 lrv f50
57 Daň z príjmov j7 8b2 9e o0u a1 dh0 f2 afk zy zjt c3 yd8 hi y23 ei 06i
58 Daň z príjmov splatná fp x8y dz s4a ha y5c wi 9jz kb kys s7 z51 23 v4k 12 eho
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 746 263 266 330 238 305 331