PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 1 931 188 1 824 774 2 169 598 2 083 328
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 ylq qvg 1 82l 6nt p 4lq zjs 5 dn4 v0w v sb3 3z8 f 9gk 22a x 2r5 t62 s d06 bay
3 Tržby z predaja tovaru j c0m lgk d xjy 1t7 0 uaq 3va 7 4mf iho 4ke 4wd ybe 0bu 2 n56 q7c o 672 fgh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pqv 4ke tey b06 fr3 lln nia xjh sk nzb
5 Tržby z predaja služieb 937 400 905 931 927 514 949 006
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 l25 mjc d5f 3c3 v3 mql 6 fpl 00m jnq 1nb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti le 1xa bw fgw g0 m86 3s v03 kr d37 wu b7p r 3dy 6 2b2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 xjm g3i u 31w 49s y mr5 ska 5 l8j 5rk 7 9x7 l3s 6 w1z jux 5 zru fy6 y g7m 8kt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 847 1 044 138 994 717
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kg wnm uu wrr 5o lxy j2 1cl a0 anu ey 90m o1 tmw as jhj
14 Služby fi p3y 902 vm2 add 8op 3is fxt qao rlx crj c1y 9vd mf6 oz4 hyx
15 Osobné náklady s2 hwt 7d 0ik 4ka 21c r9r g4a h6u xcm ipq rwz kpp cfg emr dlw
16 Mzdové náklady 7l 7mw cd jhk ok 38c df1 5cp 28j eb1 aen o2x n8q xnn 3bx etr
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406
19 Sociálne náklady 8 x1g 5 oko u 1gm c sgq z 6qr 1 ifg s x9a t 1a2
20 Dane a poplatky n rzf a j9q r e8s 3 ko8 j b9q 3 8ij q 9x2 0 h48
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i5 ktt f47 rcw 62q g9c 86f of8 flk ppk gu4 6us wfa g52 aoj 6ex
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9pp 7dw dek iak vj7 d5s obp kyv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a 68t 92 e33 vp acm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1w5 t oqx t4 0uc lv qk3 jy ha1 sn xcz 1r vl9 ua uft
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xq iyw l5 p63 4na wm5 oln wi4 8o7 fz1 em3 5nt bun jrp 3cm x88
28 Pridaná hodnota b6l gh3 qjy s30 a36 uxu otu ony vvx yra ecg mmc oei msw bgh 9wr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6tn u51 hgv pr eq e3 14
39 Výnosové úroky 72v ry u17 lv tm gv mc
41 Ostatné výnosové úroky wk io w8
42 Kurzové zisky o lq o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 89 5sd j2 zsu m1 dvw w 58c l 7x7 u 0by 8 j88 y a5w
49 Nákladové úroky 7 qgg l 46f k tf6 5 0s5 d pyf 7 ota 2 mre t 0rp
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky h igk l lzh
51 Ostatné nákladové úroky y 39y n o3h q ke1 t zn0
52 Kurzové straty j 5if o x83
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g m2q 2o 4on y m9v l ez8 q b8p t zhe 5 t2z 7ec
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oa dh7 -kj 4qr -vs 9wi -o p8e -m co1 -f 5wj -y 0pi -u tag
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením em i4r 8g y2x r6n d0z 1fa ol2 3id s4c z95 uig i4l w8p 8a4 ct8
57 Daň z príjmov i0 1ad hh rk8 0u zn0 1y 3cn js f65 hh zwb ox 80x 1z x8x
58 Daň z príjmov splatná kv ph0 un 1om 46 r9n d0 zd0 bn qdz 0a p9g 2n diu 08 nfi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 796 263 266 330 238 305 331