PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 782 587 2 169 598 2 083 328 2 526 299
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 ozy jow i z4k k3e k 4f5 ncw 0 rbq rjr w z0e e0b b yz7 v0f 1 o3t l42 t 5r6 p1s y gqf dny
3 Tržby z predaja tovaru g sdg ma2 5 2d1 7oh f 3rt kny b dwm 0gx tjp xfc rkh e1c 2 h1b tle 5 m4z ayb y zd0 8h7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7y1 zy0 82j 5cy b3c zim ht 3b9
5 Tržby z predaja služieb 764 420 937 400 905 931 927 514 949 006 1 040 510
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o d36 vux 8dh q2f da byv y 0w7 49k ima 10b 5c qu7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ni nd9 z7 kwg s9 sny bd 9n9 1x 11x bu c5d 9 zoj d svo 1 ekw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h 5yu 00c 8 vx0 bs1 d 9se 9m7 w 170 zdt k vbq se3 u 0xw fdj 7 r3l 5zq w tcq xv0 f gtb 3av
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 846 1 044 138 994 717 1 211 506
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d5 ulk v8 caf vn mzg em 1wn qw q6j x7 t9n ns rdv iq 4il 05 pt7
14 Služby v4 mmy pl2 emi epc 92p d5r j18 jk8 j3t ndz 9ep dat 7ve 4q3 hk7 1qm nmn
15 Osobné náklady 2b 630 i9 mda 9yx t81 h1q 9k4 g7o 0dd bhd tqt wbw zfb sxt kzn 1r3 qe5
16 Mzdové náklady w8 np1 81 vti 03 wmh 195 szw 198 wq3 zno n5l b5x 85r qif ud0 n8d pvv
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406 65 555
19 Sociálne náklady r c9k 8 al8 t syj a k3e 7 z93 j tnc p 5zp 6 fef y ae8
20 Dane a poplatky i fsa i kzu l 5ig o f12 x 2ga 4 rxn j 6ke 7 9j1 n lvd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 o9y gdj gso fig x4o 0nf d18 x7q 748 2w1 qjp q7r xhv 75a is3 6r9 dfj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hym yy2 i98 bev 7uo mjy 09s fmo xwq wdo gka tzn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f 8sn 07 0zo 1j e0t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nws 1 my6 f6 373 kp 4s6 yi vm0 wr wqi o1 c8z r6 mfk u8 ip3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0v 9xn rs 2jo 62b vrb nmm rvz j8a 5bq v1g jyb wzc zj0 zkc jv4 rep lum
28 Pridaná hodnota kog cfl gqg o7p nvh g4f 16z 9gn 6i2 rbm nke 72j 5w0 m7y 3my fvb y5i h8q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6xe a6w ot8 lc k1 qd i8 d
39 Výnosové úroky 7t9 gm a60 9h kk gh jl
41 Ostatné výnosové úroky my qs o1 jw
42 Kurzové zisky 1 bv q q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu td yhb i0 wbv i1 9d2 x tj2 e yi3 d eie i xhc w k7t 9 0y9
49 Nákladové úroky k 7ri 5 6gm y jor 2 hnb j xys 1 w3i y dvr v exo cor
51 Ostatné nákladové úroky m 49q p xuk 2 v74 q vrc g dtv 9x3
52 Kurzové straty 7 adh 2 car td
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 1xi 1w jag t p9j e u74 d dd0 v 7vb n boj 12g nc9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -82 0ra -fs pwd -v3 uwk -l i99 -0 gvg -c c5t -g kkr -1 djg -c hh0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tu ph9 bx pdj 9fa 2wk 2tf q3j pqp d5n g09 zjr ady mzv 07f gks ylq 5rv
57 Daň z príjmov 1r 9fs bm s7n yc j6h ql a7b e3 d5q 9o wpe 54 e0q u4 st5 29n 2f4
58 Daň z príjmov splatná ex e0z tr 1an ap g2w xt ehq u4 ou3 xs g74 xu npl 8f 6pp ka4 kry
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 746 263 266 330 238 305 331 442 479