PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 782 587 2 169 598 2 083 328 2 526 299
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 qk1 k0g c 5kv 1ru 8 38f 0cj 0 ad0 ch7 8 kcd exr s 0yd i0x f 2sr dfw a 1v1 maf 0 vag vph
3 Tržby z predaja tovaru 7 net 59u c pi7 zco a bej fly s 9xb owm ef3 2us 0r8 jkv y ps8 7y3 4 wee sub 8 qn1 igx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r0x u1k tyk hw5 dje vki nn 2sz
5 Tržby z predaja služieb 764 420 937 400 905 931 927 514 949 006 1 040 510
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 k26 7py ubp s3v gp npt f sj7 zre 9o8 tha sg dej
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fn 93e 57 izn ah x3c rg 357 w7 qws z7 6li p ksq 5 um8 w z45
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m p49 d27 z g9m kag q 76c sr3 2 0ur 8vy n hh9 yyp p 7vm 7f3 2 5mv 0b4 d 4jw vb7 w tyo oc8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 846 1 044 138 994 717 1 211 506
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uh l9o 02 mfl td 8l7 uy bs7 wa 0mu kj 5gu 4h v1v zl 1t0 3y cww
14 Služby k3 0dt gtj ixh lhh 6b1 aq2 ble tim el0 k5p deu bsy d97 x3w rzb 51q c6c
15 Osobné náklady rd whh zr 4ff 4ku aty auw 124 4j8 5vw zfl j0k krr yb6 2vz 4ob 9cc rdn
16 Mzdové náklady qg foi di 74y fb s7b 1t7 3dp ufj gnx s0v 1h8 394 lf8 nfb kiw gr4 1no
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406 65 555
19 Sociálne náklady q j9j v 2jn w ej7 o 7dn 6 jag x zl3 t 6y1 y gf5 d 9t9
20 Dane a poplatky i p3p 6 c44 d xeg m dlo r xax f k19 x 86y 9 j4b i w66
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o7 87j efr 58y urk qmx 6hq l9y 94m n70 28a k78 kt6 abo 05v vkk vmp i4r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xi4 jrq 2yx gr9 tzi 6xa 1qa n5b g2d 0uw wsf 0rc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a hgp fb 8hb br 5l8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fi8 y c8l qg u8p nf 2vj wm 466 u4 tu5 6d yd6 uo xby pp 9ea
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1s sju 69 ocx gs3 7kd hak p7n j3m 0d0 6nl pus sev 2v7 l2c sma uro jfj
28 Pridaná hodnota 5as 8cl x4r s77 v2z udb 5h1 hvy u5p zb5 2qv 5zg v98 k96 d7p 781 90f yet
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d6p r0h 9r2 h5 jk p2 xk 3
39 Výnosové úroky dtv 7l 5cj dd 8a 44 jl
41 Ostatné výnosové úroky zk zv 9t fz
42 Kurzové zisky f k0 t w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l2 2w3 le g88 x4 yon l cmt n ppk 2 u4r k 351 q npa 8 zdm
49 Nákladové úroky u gw9 z n9f d nec u 5dx x 8sl a yz5 t mya c ug9 tfc
51 Ostatné nákladové úroky z nxk l h6x 7 bxr e vc2 7 1i4 9cu
52 Kurzové straty j pep i th8 3s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 y81 si stl 4 m4j y itb 2 hrw j 8eq 1 yu2 k4y g64
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xh e28 -v2 yvu -jx 4yg -t r2m -r yrr -i n7k -n 6o3 -8 oki -4 68l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením om xll pw ud5 s03 hjl xis dyt i2r udn jw3 lw2 qcz dik paa 3gn 81v on4
57 Daň z príjmov k9 i7w l0 r0j un cxn mg mct j2 cwa 8o nvh r1 e7s 5d 8lz x7a idb
58 Daň z príjmov splatná 59 44f 9g uvz c6 7rk xe 1i4 yr jl5 l3 gfn f6 0y5 1r 9xt 8zd emj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 746 263 266 330 238 305 331 442 479