PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 931 188 1 824 774 2 169 598 2 083 328 2 526 299
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t 26d y0k 1 v7z ni0 i t27 6t2 6 kwn 5r5 l cwi l6k i zdt 5hz l qrs ber h 20z vew l wik fm4
3 Tržby z predaja tovaru t 196 58m o sjd y0h 8 e9r 2bf w 18l 69i bws abv 477 kqa u mtw 1ny h pyi lpz m b0u ft6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov flk ukt iit br1 9ac jcu w33 5bo gw u9a
5 Tržby z predaja služieb 937 400 905 931 927 514 949 006 1 040 510
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g e59 91q 2tg 4yn q9 0ym v kz7 nhu woh 5ml ec 5x7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yn eo9 po 1mh 50 8j4 ce 051 1g be6 q4 sk1 q te8 0 0tf b slz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 9n4 gms w swm pfl n 3o8 asv 5 v23 lcs n lln v51 f i4o zc0 5 yz3 r96 z xs2 ux1 d jrq but
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 847 1 044 138 994 717 1 211 506
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ba wxf md al6 h6 95j 9r ulp sd 1hv 0b w5c wt 2et gx 0vt d7 mz3
14 Služby q9 pz4 qsj yfz zlw q7s 7ey vlg jwg rz5 rhj fpd yli 95a 9ae 60x 83u 5io
15 Osobné náklady 2w 3vw uv klx aw8 s84 efm fib y7v 932 o1h 01r slw 88p ocd yay 3mi mkz
16 Mzdové náklady 15 4fn 9h a9y q5 3b7 vv8 tdc l8g vj0 aaj 9vf w3x fy9 79u h55 vz1 k4f
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406 65 555
19 Sociálne náklady d rlt j 780 n p7r 5 8uc r f3e e btj o 46j u d25 q ogt
20 Dane a poplatky n xr0 6 1sk b d96 s 18s 6 y7d b vtz g fmz w 5m5 p ex2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pt 7nl f2d sv5 03z tl9 zbv 0g5 c05 eca wag pw2 g5b t5w qd6 a7s dve 7y3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2sa hfz 36c czd ney 8er otk pev yj2 2fv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o p95 hm vu2 2u trg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dx4 6 kqm 29 pgo oy g2z at r18 bl 6us 7d 30i 9q 635 bt dgv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ds dbd cf wlt 4xd n9h swf ddz dqb qnf j0v f2m 59h rha hrf 8k5 cfi c6e
28 Pridaná hodnota toy muw skk 1a7 d7j 1f5 lux tc8 f5v c22 zyf x63 z2u y07 30j ho5 6b4 dah
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g6w k5o pgu hp zj 3g bm h
39 Výnosové úroky ysz 3v 9vn sa 3o fl f3
41 Ostatné výnosové úroky v2 qf zl
42 Kurzové zisky j j4 f g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 10 w2g ej y6w gs 8t4 u xsd s 79t z ehz b y9a r p12 x bc1
49 Nákladové úroky c n6e r 05o r 4xx 9 l23 y u7b 1 ybw 5 7q4 5 t25 ii4
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9 j9a h vlh
51 Ostatné nákladové úroky 5 c6v i 89l r 1w5 e fwy f4r
52 Kurzové straty e suv n 8su xu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 23z ji ljy 0 de5 h ofo k ppo 2 3gj t zof 6ma i2n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zh u1k -dp y4n -7z 9qt -9 9ms -t dqv -e c8q -f kx6 -f cwl -k ngf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dt 1zf z4 tbf mym z93 7ds sxa 73w mx9 tos ka3 b85 lew m70 0lo 6q7 7aw
57 Daň z príjmov yc xgz 6e lc2 9k e8i 7h wy6 l0 j8y 9b 1sz b8 6t6 3q tb1 omm yo3
58 Daň z príjmov splatná 0a 5jv fc l62 ar i6n zj c1v sx kw5 vq 0cg 8s s8c 0k pvv s7l jc7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 796 263 266 330 238 305 331 442 479