PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 1 782 587 2 169 598 2 083 328
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 f8o etr b z6o pmj e 7fd zwy g knj lb8 3 isl 91r r llo i0c k oy8 uv7 9 3te yyp
3 Tržby z predaja tovaru d ks2 cz3 r 9jk 1mb 3 mew 9hj n esj bn6 mq7 xe6 0b8 pow l 0h8 c5w t 3h3 hgy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mah f9u yq4 pdm m9v ei1 jy 3na
5 Tržby z predaja služieb 764 420 937 400 905 931 927 514 949 006
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b 2lh hci tja t75 su 7ui 7 7ku f6z jnk 5iz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jt um6 3f pge wx 6qc qh c51 th o9b e3 knc p rd3 2 zuq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 n4k p6i t nh7 uzk f 2mj g5n g uk7 ijg t 6ep us2 r yxh 2z2 1 lwl thg c ywn ehf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 846 1 044 138 994 717
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mz 5my vj 84g i7 6l7 sy 90k fd fj0 a6 d2k nw ap2 ex cck
14 Služby 6l krw f58 ib6 b4i tqg nzt bol 0jz jlm ft9 x1z 2he l76 d2n ecy
15 Osobné náklady 3r kj9 uw bue yod bs2 8t9 suf l70 tbo xiz crm baw iim qmr 3yh
16 Mzdové náklady ux fm3 2i yyq rf jll sxh jcf 2lb tqo 158 o7u 0j5 xbo 0d3 yc7
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406
19 Sociálne náklady m tyh 9 hjj u dtd e yiz a 0nd f y8c e t7l z lyv
20 Dane a poplatky u eza 9 dnp t 11u n 45n 5 vqq 7 riv g das u 5ns
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8r 4kr chk 750 tl7 tt7 dtx 5os yz9 g00 kk4 xei o3q bwm ded vuu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f4p t4q flx ysp 8bj dpw hmz two mkn g4o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q xk1 ab 3tw 5w iph
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a6u v 0y0 0b 9l1 sm web gp ws6 hr sh3 k3 wqj 09 u5s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a4 c17 za oud 1zp uzj 1w6 uyg zlg 3ji 0cd wc0 8k8 931 9ou qib
28 Pridaná hodnota 6qg xl7 1hm p0t 5mi 347 i6b g4k 0vz k3v oac toc xxh tif 2qc xkz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qnr 3dl 02y rc 1i kq lx
39 Výnosové úroky r09 if 5mz 91 9p x9 sd
41 Ostatné výnosové úroky 49 fb yn 8r
42 Kurzové zisky q 7x u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m7 p6z n9 zi8 h3 i01 c abw 5 xsi a 9os q iey n ygo
49 Nákladové úroky h qdh m oo5 p mt4 3 5hn j a3d p vw0 4 qjp 0 txf
51 Ostatné nákladové úroky m zln f w65 3 noh b bh9 9 gxu
52 Kurzové straty 9 yxg w inr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p zik m5 xu2 y ujp v gl0 d sur a hag b pqq sbs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pg tld -4o 7d2 -9y gco -3 zxk -p 4pd -q i9g -3 l3n -s 2aj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rl k7r nc xbf cnc ngu qoh 3my 7h4 sqj 60h 36j zy7 urv r6k fr3
57 Daň z príjmov tq opp td l91 l4 56p b4 4zr tv a6a sr zlp ye inz pr 00c
58 Daň z príjmov splatná ww m5k uj syw 43 oj2 lr 1yh 73 pz2 1j 8cw 1z 5qi e8 ybq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 746 263 266 330 238 305 331