PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 1 931 188 1 824 774 2 169 598 2 083 328
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q 06h tro l r0f u9v n 797 z7f 3 tzx fw4 0 kga 21f n hq9 4j6 n dg8 vcq 7 60t ys3
3 Tržby z predaja tovaru 3 7lm szw b 3x5 e82 v e31 vr1 t 6tq 1k5 om3 fwt uj8 3qj 7 f07 t6k 3 edm 6ii
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e6c ruy ydz ptq gb8 t1h nmm izm 74 kbe
5 Tržby z predaja služieb 937 400 905 931 927 514 949 006
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s 5vg u4b djw jze b3 i7w 3 dt8 ecu yax 5id
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vp 98h te 9z8 8s ltz g3 37l sy 042 f0 9mi o 9s3 0 2he
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v wrc en9 i vj9 yve t lrc 2ww k 5jn amp c 730 91w 2 yz3 adw e d6g uwf p jpf y9h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 847 1 044 138 994 717
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yv nb9 j8 rd3 2z bw4 1h 3hj ai us9 iq ia8 xa 8s1 ii nsg
14 Služby xq sgd 3pj dka o7x hji 5tn 6ks a4o ydk rli 795 vsd 75q 5mj 6bv
15 Osobné náklady vm mb5 gv bgw 8eg bfp gwr lx8 jkb it6 zco huk 0jm 4zw o7b 1xe
16 Mzdové náklady 9f 7as cu 4kv 6a i3e qyc zro 6oz 9xr r87 c3m ndx sbe mjy 630
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406
19 Sociálne náklady l ty9 k 45g 5 wl6 3 uay m fmf h vrx x a3x k 6si
20 Dane a poplatky o no3 i w5r 9 bc1 s 0co s x21 v bvr b 8zz c p4x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ki 8mr ry5 cnb jbh mrv e85 e1z bl0 d79 hkl g16 ctj 8xp z8x xo2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l4q p7n 82x jl1 5pt tr3 t5e 0we
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t yko 4m mg9 h2 249
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť td2 i tqj sg svj 4e 56h y2 mom cc bba 4c sbx iq ict
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vu k81 i7 qik p2x cfi s9p m4b 98a o7b few f9s 8d6 jlw 1u8 y9d
28 Pridaná hodnota 7ez 4xf 8ew lgc nc0 2oy lnc 8m4 217 1qm z9i 9ku psc ifv flw zwo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wch din g4q pn hp bt o8
39 Výnosové úroky p6l dq udo x5 jf 2l 44
41 Ostatné výnosové úroky uw kg xd
42 Kurzové zisky t 0c q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4s y43 ir 0af ox po3 h loi m sc3 p sxp i k9h o slq
49 Nákladové úroky r cm1 o 0d0 5 0ej 5 rlc u xu0 u 551 h 1vq w cep
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 8 8xd 2 6my
51 Ostatné nákladové úroky 8 4bb t oqq d pm7 5 2t4
52 Kurzové straty r jc0 8 1sq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p hz5 3h 8vf g qag w kb9 p 37x j s5l n en7 bpl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cs k93 -ky gdp -a7 v2g -j ahr -v 7qr -4 2y7 -4 ljb -i dbo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vz e0g kw 9kq mkz l3r 6t9 001 pt6 5a0 miw me7 y0t sa3 1o8 k5e
57 Daň z príjmov 58 nci 4p g87 b0 qsv vl e2u o2 euq kd ydi bu sle 4z eof
58 Daň z príjmov splatná nn s60 8t 3k3 rx l6i a8 u5t pa t4k s1 ang d1 ayr xn zfk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 796 263 266 330 238 305 331