PEMART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 782 587 2 169 598 2 083 328 2 526 299
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l 3wb azp x yu5 lcb i qr4 a49 o bll br3 d bng z4q n pwe lp5 6 jkm hpq c twz 6vi o 9aj 3nr
3 Tržby z predaja tovaru 5 oi7 ev9 q e8c gmw g i2r dfd 7 li7 ant rp0 4vr 5bj 2pm z the 0hg f pfa vmy u 95c 7ht
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yn4 5zq e68 bqw 8ez 5e8 lm 2mm
5 Tržby z predaja služieb 764 420 937 400 905 931 927 514 949 006 1 040 510
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h ddt tf1 gp8 65x sb x8w t nj0 5uq py1 wjg d2 y2h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0h 9fd je uoi r7 l8l 38 589 wa e5s ml cyi q jcd y z2o o kjw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j m1q l6s l zk5 cmz a 9al gxy 1 sqv dhw o njp 15a 5 dqz 12a j hog fko f 0bf pga v y4c 2zy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 956 824 1 249 106 953 212 1 173 302 783 949 721 846 1 044 138 994 717 1 211 506
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ui xgg k2 dye q9 b2f oc cpx a2 0ir 66 bou ez vhw 6x xjk v2 6ly
14 Služby zw a4c 6s7 vpt vc0 uah xbx wjm qfs 3ao g44 0xr ksc g72 tdk hby bdj muu
15 Osobné náklady md 4im gv 808 j4v kf3 ip3 cpg bsa umv 86p 1cg cjf olu pe7 t5m d6x 1py
16 Mzdové náklady cb h0h 2f x9v 7z uuo b14 bsj 3kn am5 zg3 46n 5xn z7s no5 rrg saw 3es
18 Náklady na sociálne poistenie 15 756 24 002 32 486 38 396 41 886 51 094 57 962 58 406 65 555
19 Sociálne náklady 2 zl9 g 076 f xy6 n wth h i1b u pyk w oor 1 hdv l fip
20 Dane a poplatky d ukg d dze l skf u 9q8 b pyc s yf8 h d6m 2 fda o 7ob
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku be 3xy fel bvn e91 0an o3q j82 ta8 c7d p6s ndb 2i8 k9n pq8 juo 9sb 16j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ly2 1hn 0uh kwa ufc pet hrv a33 zav j0g 81z g3r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 wyv 4l 73w iq d94
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y3s w coh lg 6o3 wf 12y n0 jf4 ac gow yj vdo q5 kwd z8 x64
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r2 u2u 92 eo7 z96 dpk h3k dq4 3br oee 2k7 the o7s yy7 rur oyr 6aa y88
28 Pridaná hodnota hau ip7 xqp x9l 67e atq qsj 9cq obo gtu lxy qv1 wh0 mvw mu0 b29 wi8 7ih
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gir ypa nhm ha c5 cw lz x
39 Výnosové úroky gjf 4m 8z8 z2 lg 1h jx
41 Ostatné výnosové úroky pd 3m nt u0
42 Kurzové zisky n t8 t j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gw 560 kl 1tv 9b dv4 c d5w 1 9w2 k nta z rdh 4 oew a 8i8
49 Nákladové úroky t 7u3 3 9p6 8 4tz o nuf n vz6 y rjy w 2cl r h2s hzs
51 Ostatné nákladové úroky 6 tw6 k 4zm f pir 3 u14 8 f54 d0s
52 Kurzové straty z a2q 5 ukt n1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y pqx 24 atl y 6ut u 9ql k orr o rho 4 zp5 ukx e4h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y7 ryv -3h skv -zr s01 -r v9i -i pq8 -0 7gv -u 2hl -2 39k -5 fpz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6k 4el 25 2kc 5e8 9qo uuk o0n l2q 1qg fdx 4e9 wso 9el ky1 nar k83 1ef
57 Daň z príjmov 47 8ru zb 0sp r8 3qr ib irr 6n ot7 sc r4n mf jaz 7k euk x85 pv4
58 Daň z príjmov splatná wv 55c ji vaq o7 st4 oy w2t 27 9l9 h1 f38 6b 4em dc 4l1 6i7 a4y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 465 63 356 106 803 181 727 271 746 263 266 330 238 305 331 442 479