WayNET, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 44 679 45 404 43 678 40 942 61 918 60 437 27 198 27 228 45 639 50 085 59 525 94 210 131 556 151 915
2 Neobežný majetok 2 czt 53 5j6 1a pg2 2 1si 29 lji uf vwi yj lqr jq bfs e7 djq rt 2ud
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 763 16 991 11 000 5 500 29 202 23 918 26 417 18 835 38 404 55 326
12 Pozemky s8 hu2 o8 dpx dr na9 b xjy 5 a40
13 Stavby dc itf mq dvr oc t9q aw aza w 6lf r yi7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j db6 4m ov4 66 9jz b j5n 18 iwo in fip al 9lp k ix9 p0 sds 45 g8y
33 Obežný majetok f5 nts 9f exa t9 d3l hz tnk yw 5ok b6 i8n 1f dxh t6 i8c 4s dun an 786 uf 64t 9o bp8 d1 qli hr lg4
34 Zásoby súčet e kce r ill s q16 k hwa b f8w y gkd 7qx bcq
35 Materiál wc t 7yu i gy4 5 hvp 7 uqo x q56 k4w 5qr
39 Tovar 7 04a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4d vja 0m 9f1 2 htq 0w l99 hm irc p x8m f7 1jt 0 1d3 u e5n 9 3yd d xnv 9 pkh 8 rr9 9j lbw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yp dz6 z3 4br g0 ksf 22 7mo q0 dhf h 34k 8y lhx v 1ss v d52 j xnx i fd4 w41 app dm h39
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 85 h03 pn ibs zr j57 uc c71 12 w60 x bp7 95 aww p gew p 0ui
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 743 -8 042 -7 078
62 Sociálne poistenie ag9 3xl
63 Daňové pohľadávky a dotácie clj 96g
65 Iné pohľadávky nrn om 792 3pr c yug s crv x spp
71 Finančné účty ph yzz p am6 gj 7ma 2d tza 10 u0y 0n kr1 86 3du mw ww5 s esj 9m qd3 w9 n5d h0 iyd vb dmu 7i da2
72 Peniaze j nsw p e7o i dkp mv 1fb rr lun z d0j 8 e1y cmw fu yvs 83 g3n xo ayt w1 062 1v dk5
73 Účty v bankách du b6i 7 17z oq 8dt 3m ybt gz k8y m9 7s3 a txz 97 h9f s smv
74 Časové rozlíšenie súčet 6 778 b 39o 2 1zo oq2 s 05i g y80 a ssy nvm ajk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 5f2 q a6l 2 dd0 6oa a tli w fvu z mod elh d1z
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oi wwn 1o a62 0v e3y 0h avu 4j uiw du ati x1 ko0 aj 8xo cl naw il nyu uf gze 2i yjw etx fna f0k 3ii
80 Vlastné imanie xo 2uv hb atm 1g 0sv x x12 -14z -t phc -5 s95 1 w7z 52 c68 nx 7lf gc 37z dj io0 yt lsv w7 g35
81 Základné imanie súčet m lbn a qjn d xh2 i ro2 k 3ol e omu k opo b xki c 305 w 8ez q p2s z udq b ow1 w pf7
82 Základné imanie h xam k pf2 g ht0 m 7tw y l7h f lw8 1 q4g 1 dd2 w l2e r q0e c gjy b 0zg 6 d93 y 804
86 Ostatné kapitálové fondy 7u 4za 71 oeg wq dm8 8ur d9f 0un ia2 svy
87 Zákonné rezervné fondy arh h9w 1xg igh j3 cq nn zd ec
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yw0 chw n31 pz0 328 vd0 5mx cga
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely gub
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 35a d ka8 z 667 -dz6 -g o18 -1 try -d2 hrg -v hjt n qp0 7 q7w oi ey2 c1 ij5 0g ntl y3 mol
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 7ot 3 0kl 3 thf e 5gk v uxg q i3v d lp1 we cos a nu4 0g ury e9 1lm vm fy1 4w 3pj
99 Neuhradená strata minulých rokov -f dy0 -x q7o -i t9u -8 7n1 -he yge -px t1h -jh sxq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 bi2 wwu -u 8e5 -ak2 -j sgb -7 m1l 8 9dz uk 5z9 q 5j1 y l5v 2 xpj jd 052 dd pbn cl ry9
101 Záväzky v7 js8 5s l5c 00 m7r o6 6lk 6n 47d ke lhn 9e h9q g9 da7 hy iqc 4e sbe rz gbg jk o8w 0z 8fp o2 afp
102 Dlhodobé záväzky súčet lki tbr 7b nfj ip9 may s2d xw2 om nmb w gqj 6 eyi 6 o6v x uwf q 08d
110 Ostatné dlhodobé záväzky w4 u1b
114 Záväzky zo sociálneho fondu apy q1p 5u jfd 2ep fhk kcb mua t 9k3
121 Dlhodobé bankové úvery b gu0 c goc u8 sgp d cef
122 Krátkodobé záväzky súčet 7x gmk h1 en1 d5 jww oa 6wn qo l2l lg p8j cx 00f n1 cso ox ldn bm gpr 5s grs qo p2t 6 kxq 15 xbr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 zzs i i2v 0 z61 z td1 x 6cx f 2aj a rl0 i g4q o h7k i j6d b5l pp a0w 8dz s i5j
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 vd3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z efr 2 kx1 t plm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ze gf6 qj lk4 kz rxy
131 Záväzky voči zamestnancom r afx r fq6 k bdv o hvt w 3c9 g phi b grd w ks6 f tip 0 2ln g 1k0 d vdt x v5y m pnz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x gtb y l0q v n57 o vq1 e oyz 4 27y 1 p73 w 3jh t vcu
133 Daňové záväzky a dotácie u c0d r k9k 0 0j7 l mki 6 xut i kbi t vwr 2 n6p v vfk 1 jrd 3 18w e gpc p j5g 4 17v
135 Iné záväzky i 1c3 n0w xm vk
139 Bežné bankové úvery u0 ix3 dn 2f1 df gci f ugj
140 Krátkodobé finančné výpomoci h 16p 2 isb a ssq bt nyc 0q wos z5 yvt
141 Časové rozlíšenie súčet cb m2 s z4c
143 Výdavky budúcich období kratkodobé uy 33 v spr