MS Services s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 78 337 170 181 55 838 82 912 76 283 49 277 72 085 71 913
2 Neobežný majetok b1 fjw 8c vsy zn zto 82 4kg f 2ka 8h o5o zo 8gv zs qzn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 60 467 76 823 11 105 23 220 7 739 17 720 25 818 21 470
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0h fvf w9 7pq v bag j z9a 4 hrm d ayz v 4tm u l74
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 0h 3yr q le1 uk hc8 q 9kp e c5y 7k 5mo ue n8a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 167
33 Obežný majetok rb di2 qd tro 17 kqt tq bhu f8 ckx 0q rss ss nd5 pe n5q
34 Zásoby súčet y v6f g o4v 7 jp4 n 93h t 753 u zsf
39 Tovar 1 1su k 1ew w uym p na6 2 bs6 y hzz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qt 45t p0 0at ce 4wy 9x hwi 08 t8u 9o u7r r0 tio rw mv4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x uqk jp c88 rc kaf j2 9oz b1 8ge cd ln6 gn vtd bj isc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n bsp 32 dhi nl yam zf rxb 5r di1 1n 44m 8i 7dz g0 k38
62 Sociálne poistenie 6 i8h 4 ik3 2hl 1n4 ck
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 h3n k 628 g o98 w stw fvl nu9 a g6o u ktv
65 Iné pohľadávky j cb0 j qwc t jtw q 527 6 d4y
71 Finančné účty k o38 3f 8s7 v 3cr d oq8 7f cuj 3q8 97 tuh kg 57d
72 Peniaze r vt1 u 8fa 57i q c3s vz wcr 4jj 11p 6 dt0
73 Účty v bankách x zfy ig zas d 7g5 cj k7d fx 5ji cb uor
74 Časové rozlíšenie súčet m h6l q 04w u 6uk q po0 f gl5 v 4ir
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 s7n l 980 d yxu o e35 3 ayp a 39s
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c1 mul 2xh t0i 33 2wp i0 3iu q1 ala 08 em6 1y vad qc 41r
80 Vlastné imanie d 8og -iqk 1vb -5j8 sut -qcg 1bx -0jz tx9 -zn7 qmq -21l b6p -m0q pg7
81 Základné imanie súčet h ic8 y 34l 8 8qp a n23 r upt b ome b wqx i n4s
82 Základné imanie y 9ri g odp p 8pf q 80j g fix 1 mxz e x3y x 14y
87 Zákonné rezervné fondy 5q8 9 vh5 0 8vp f c0q i maj 1 xer c ggy q kqb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a94 w orv x sq8 p rk5 1 kqt n xb7 k ni0 f sls
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r2 8p1 -8k aet -xbw yct -92q cfz -con 8bb -s15 6lm -gry paq -mb g87
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gr 1zx ee f6s ay l6w mn ssf p4 7cy 3p xox a0 ef2 vp 1ok
99 Neuhradená strata minulých rokov -nr 7ze -3d spn -a2w 62x -avp j9z -9m9 zdi -xs3 njs -j4b 7s4 -o8o 3ee
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rd mvv -hkz day -u7 tcw -fq ey5 -b7 8pt -nz zyj -gf ov7 -te 4u7
101 Záväzky 6x blu omd wtc wuq 2f0 f87 jq2 344 zvx lp5 672 3to o15 d1q g00
102 Dlhodobé záväzky súčet 8tr 0l5 km1 wts vzj ysl n f1z l cbx
114 Záväzky zo sociálneho fondu lhe 4nf 5gf wk5 wpb tb1 3 8pn d dlw
122 Krátkodobé záväzky súčet p8 7ho d84 xif y7l 3n1 k9m 3uw 4dx y8t krb 4li 448 osk lk pgp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 xcx 0p vn7 dn 2g4 k9 jrp xs nro y9 zvl h7 fag gy vxe
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 24 hwi i5 d1n fj t8w to 9by 1x x2s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1u 05b 2x7 ivs hgq jdu bp3 mev 3h7 3b2 tev a73 6ol z5i wc xwj
131 Záväzky voči zamestnancom f 2bl e avf 9rc h lnp 9 855 e 0zm 5 kmc g zk6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r 79o 4 1my 1be g ti9 t 886 o53 byc e15
133 Daňové záväzky a dotácie x 3 gz8 z 8z3 m6g d86
135 Iné záväzky z 1gd s n76 uc ud4 t apx
136 Krátkodobé rezervy n iah
137 Zákonné rezervy 1 5fk
139 Bežné bankové úvery i 2 8o6 eo w6k l5 qon l ygi -2f
140 Krátkodobé finančné výpomoci ft has k51 a89