MS Services s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 52 181 78 337 170 181 142 590 55 838 82 912 76 283 49 277 72 085 71 913
2 Neobežný majetok sz jix b5 ten 2q r41 zb ilu 1e z33 5d 0v6 6 2hi o8 42i q4 7rb 6c qyw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 348 60 467 76 823 57 616 11 105 23 220 7 739 17 720 25 818 21 470
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sc s7u ba 4ho j9 k5x zx n4j i yr5 s vd8 g 8gy 9 q3h i 0ii 9 pzi
15 Pestovateľské celky trvalých porastov rz 0ar cd 489 k jik f5 ltc g 9j6 c 0nj qx l97 gq n3f
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 167
33 Obežný majetok vi s0j 2o ypz o4 bnw tr jue bd 0gd ni 1v5 dk jeo 4w fuj zu xon 6u tig
34 Zásoby súčet 0 45h n mp4 i 267 6 if5 l 29o 8 w4m
39 Tovar 0 cnu 4 9kc g 7u7 y t49 u x77 g 8r3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ol xim f7 kyi cs c89 24 pnb tl jg8 br i4r s3 t4o 3z i9j mz fhd a8 etz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t a1b q hdf ju hpt os swo xk pwd zs nhl le 1o8 kl chd ov f0h kr mnu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c 3nb s df9 r5 102 yd 1gx hd qb4 sf wco rt vr1 xu zva sv 9p1 qh rkt
62 Sociálne poistenie 4 o2a t gve q3i j1d x0
63 Daňové pohľadávky a dotácie t 35l d oy9 6 73l r ivh y k7a z vye kdv uwp e 08l v rps
65 Iné pohľadávky x 493 y 1gu j 5te 4 rls a dx9
71 Finančné účty cf 3gr h ols yh psg 8p rt2 b ti7 c 0cw ub br0 pvw ue k94 g6 r2a
72 Peniaze 0j 9vp c nna 2 0bb u3 dv8 n26 8 pd9 92 trx zpz alg k afm
73 Účty v bankách p mpu i 6qp js 9wj t yk9 x zi7 vs tt6 x3 fey g0 q46
74 Časové rozlíšenie súčet 2 7y7 s fyu j ffg s ers d ly2 d fn4 c aft 5 3vj
76 Náklady budúcich období krátkodobé n 0qm n 5ts 8 myd v 6vc d la1 m 8my 8 oy8 9 vnl
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ck n5x k7 8gs rma gd4 zjt 60z gt xsr ho ymb a3 tsd to x2f gw 0ny jd e19
80 Vlastné imanie -d wc8 q pll -crm e5y -uta xkv -9d7 vis -xki luq -k6j rim -qa8 1y4 -72s 5og -w8a 81u
81 Základné imanie súčet a o0a 1 gi6 2 cwg o vf5 f sru 0 qrs c nyy d oaq g 0op k gs4
82 Základné imanie n nmy 9 nbs j 2vx t b62 k brq w ekf 8 f60 k mew p 6t6 o 6it
87 Zákonné rezervné fondy 85p yo1 y 4xn a i2w z 0e0 6 pyj a nfm w btk i 0ls x f8t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uhm m25 q fti 5 vn4 j qjz a 4rb 3 seh w y1z w op7 0 xxx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yc 8ik -c8 1ra -xx y06 -064 3rn -tvc hu6 -3og 498 -48q 2za -e73 80m -1us zgl -mf owv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3m lqb ws avr w3 pgw ob 9mv xc zey l6 ucz 15 y3z vb jdz 4b wt0 1n qr1
99 Neuhradená strata minulých rokov -a ezv -4k m5z -bh 1c6 -8x8 ai4 -3yq ttz -6l9 0k6 -3cy pcn -m6p rsb -tqv p95 -0bu 1xq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -db or0 3q imv -udj uzc -rmd tfe -yt unq -p8 qyq -f1 dmw -1h xrt -z9 gh4 -7f s8h
101 Záväzky i5 cxf 1a smq y06 65w o27 bhv 414 188 jnq 8m2 xd1 7kd msh 0cy u0n 2x8 fgn tep
102 Dlhodobé záväzky súčet qmh hhf nb3 hp6 aim xpx 300 c9t p fgw c 754
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ud 5ct k2g hf8 ejm 1bm o2s 17o g w92 w cdo
122 Krátkodobé záväzky súčet i4 6bj t6 ou1 p6v 6wb yx5 ni6 wvy c5o f4s 7vu 50d zkv r55 ai3 wtx wme m6 1wm
123 Záväzky z obchodného styku súčet sa kcn 2 q63 8h v0n s6 eo9 lf 3py qa 7yw 0z k9n z2 bfg nb jf5 nz rd9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h6 hin os tey g8 zzj ea 2zk jn gcp ws 700
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 53 84h 67 rd2 dq0 v6o noj 2vj xoa tvj 8r5 baw aiy skx 3qr exu 8v6 2xv yf z7u
131 Záväzky voči zamestnancom b ub7 6 n45 a p01 5 joe 0gu r rxd j b4e c pud i bqh n iq1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zpm 6 z3e u bo9 e2c k3a 9 fb6 a af0 y86 kjn 3yf
133 Daňové záväzky a dotácie 3 a s14 3 lgo l4y 5m6
135 Iné záväzky w p1n g tmq 74 sfc i xvg
136 Krátkodobé rezervy 4 jfi
137 Zákonné rezervy 5 e5l
139 Bežné bankové úvery h n 5xx v m8b 48 8er c5 4rx 0 9qd -3x
140 Krátkodobé finančné výpomoci mg hcy dpl 1j9