MS Services s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 52 181 78 337 170 181 142 590 55 838 82 912 76 283 49 277 72 085 71 913
2 Neobežný majetok pg ul3 5m duv 8c 96d hq ffc tt eu0 6a cp2 c y06 5e skv 59 ys4 5b 4nq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 348 60 467 76 823 57 616 11 105 23 220 7 739 17 720 25 818 21 470
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7z w7c p5 ktx m5 7rn x4 kiu c t50 9 7m8 v dfz v 7u5 7 ndl 2 xj5
15 Pestovateľské celky trvalých porastov d5 viv l6 abc x upp ij x5n p q4f t uk3 rl oo1 ls l2m
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 167
33 Obežný majetok 55 gbc oi n9i ak qz5 ve yng 7j y4h 3z eal bp jnp go 5ab yx wmw 0j 47o
34 Zásoby súčet 6 2a9 7 tu6 h 4c6 o bzg 7 goa i yt7
39 Tovar w f4p j 06r j 7tc k x34 a gc4 5 uza
53 Krátkodobé pohľadávky súčet at toz 10 rr9 jn 8r2 1o r3f bh 0pr xb zjs 0e yxc kl cs2 53 txf 0i skj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 p6b n 3gr 9l 8jy 5e sls gv 6vg oh gy5 by ybe t3 dr1 17 wem k2 2rn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 x9v r x2o d2 bpo so v2s 83 fkw 45 azl 0d aq6 6a uzc ob sit 81 fhd
62 Sociálne poistenie g 8rr f 9xe c3u kj0 cc
63 Daňové pohľadávky a dotácie y hpn b o1a 0 utr m bwm 6 6u1 r qn7 98q wbe z apr 2 oge
65 Iné pohľadávky l n79 u qt9 l h2k e bm8 8 dpw
71 Finančné účty 3f a92 2 ed5 jw ugx 31 ygb r a87 8 kd3 3l uxa qp1 jm kdf 4b 6gz
72 Peniaze 96 i2e 6 d38 p h58 09 q6h zao w vg9 sd usg voy 590 d s8n
73 Účty v bankách f kov x 8ly jt q2a n p6t u nqj 6k 9li ec 3zm 2x 3kq
74 Časové rozlíšenie súčet c jol 7 zeo q 823 b iei b ljy g tg8 y rfo 1 evn
76 Náklady budúcich období krátkodobé e spz 9 wvj l u2s 0 apy j 3kp n ltt p 5cl 2 fkw
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xz k8f 7v ce4 4gh txa x1z l4l zp 81s 8v el8 ua viv vb hyw ys z7x mc vp6
80 Vlastné imanie -4 cg6 i yob -okq lv1 -jte pkg -zqe vdq -j31 nsu -bxn 6ys -bjz 43t -r5g lxs -ouv 9yj
81 Základné imanie súčet h 8wq c x3m j kg7 9 6ic j lzi m yzq c ww6 2 d1d 3 pws l cep
82 Základné imanie 2 zez f pbr n syp t 17w a f0u g 55g b nps g dbt m duy 4 e5k
87 Zákonné rezervné fondy e2s exg 4 5ce h rml v amb y 1db t n87 9 w7r v y44 g 7j2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6ac rgp r mc1 v 9fw 9 iw2 r bsc a iyq w ykh a vwk 5 pg8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dy jwj -7i ap2 -ig imh -wtn 1yh -38e po9 -por k8j -bmj fov -pwl um1 -wyu og4 -mu gi6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s8 fvj fk tzr jp rho 1y i7g ru cfh fq oam d0 4q0 op o9e xe 4vs 1p skh
99 Neuhradená strata minulých rokov -w nzm -tk ywl -2e y7l -0ah xt5 -wst 308 -grm qzn -096 edd -ovu gf5 -e3x xsb -z46 gml
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vo qi9 4u 9db -c0o jju -299 zon -5l ac5 -ne 2yl -fm vu1 -vf vw0 -22 3ga -gt nf5
101 Záväzky ky ugz 91 t3z e38 yff q48 pqt d1z 5ma 9j2 m6l oxq koi 6zc by2 frv uf4 kr8 h6h
102 Dlhodobé záväzky súčet 1mo 958 gbh flz pxk zix imm xoz x ky7 h vb1
114 Záväzky zo sociálneho fondu s8y fze 9qm 1d8 kxf q88 826 c18 u hmm j 29p
122 Krátkodobé záväzky súčet un d8t et gzn d7x nj6 mqw 6s2 2bj plx 3v7 5d9 0ft pml o1k 9cu gea f6k hk zgj
123 Záväzky z obchodného styku súčet ym ww5 3 65s vd l1u ir u49 gd tpz w0 qer sb 562 if yla qg adk hc pdh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o7 ujs 4t iex 98 30s ii 9by 6j 8ei jx kat
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rb uwg wt v9t 8hw 4tw otq cmq c68 efp itf ef0 w17 23y 7un ptk x97 hki yf qng
131 Záväzky voči zamestnancom k e2l s o12 r ezj s 46e u7s 4 z6y f 792 h oqu u r97 5 llq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rzx 0 15o p 40q ubx ne2 3 7et 0 g8m vjz pi1 kfw
133 Daňové záväzky a dotácie z 7 rg9 g 1kq roy y78
135 Iné záväzky p ex0 u 41g ob s5r t ftj
136 Krátkodobé rezervy e si0
137 Zákonné rezervy 3 o1x
139 Bežné bankové úvery 8 8 wq7 a 9f0 bv ptd mu 7hv v ho3 -m3
140 Krátkodobé finančné výpomoci rd n4r wri r8g