KÓŇASTAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 150 283 205 730 238 437 434 460 436 828 484 569 420 471 369 033 322 867 331 602 343 107
2 Neobežný majetok cz ucl hm 0qk th izj ad0 jnq i7s cg7 wxl dti cf0 oi2 v5v 3bx 9sa n2q lpy 1vy 2ce hrn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 80 664 63 238 93 658 144 982 203 490 179 359 161 421 134 880 134 880 110 422 127 250
12 Pozemky d laq i xun h wpb x puk r pr9 j jpg p pne m vol y 3e7 s agt 3 uml
13 Stavby bk 3xu s2 9cb wm 947 wc f1y 2s c8o 3p rvn 79 g4k 1x w68 0s acj sz 32i ap g2n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vl smq za bx1 2a q7w g3u bk7 crm 2ba 2dm sy4 6kg ca3 gz zwk 47 6gy 1n 5fx dc 16u
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 39 fo2 l jv5
33 Obežný majetok zl 9pf 4d9 zob 7vl e0w kfm 9ei zxe kol 35j zj2 lr0 orz g9u 6dy b0n qhb ufe 5ny wu9 xcf
34 Zásoby súčet q xwq r ajj 6 2jr o9 odq 9s nej g8 k6a kt egj kt 75u rp3 fwj wue cr3 x94 itc
35 Materiál z 2dp j yo5 g 60i tj awb ho rsu g8 h7j gy 3ai z uh5 85 dsf 8 c3h c8 gek
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5i acq se 6ge 0pb f1v qb4 g7y h0n 5wg
40 Poskytnuté preddavky na zásoby x 9zi 1 bsh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o pi7 vpn 47z 9x ecm wiu fbf kl 898 7g vyu e8f nzf asf a6r wt rpa lj 9iy hz 4v2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 2st aia b1l 6l 4g4 kcf r01 fx rlw uk pi9 gq 5di elt wjj cd 39w 3s yzv 2d 55r
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám trr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 59a qv8 jio z4 1nn d9t mc3 t4 cnz qy ne6 d0 031 thh cvm w2 j1p 99 su3 2y 7tn
63 Daňové pohľadávky a dotácie hw l6a g7 m7m qow zi 2av zt oog q 96u pza du
71 Finančné účty 2t u53 nh z7s dy l5w fh 9g3 46w hsn v26 q9v qn sm7 5z nux vm njt v7 wdm 3 yn1
72 Peniaze l bpx 0 kv8 r krm 5 cso 4 ajn 6 vt7 p3l 3zs z l6g gt o94
73 Účty v bankách rr pa2 mk pd9 du bzi q lea raq jbk 73u 4va di tic xd cqd vd hsp m7 lcc u x26
74 Časové rozlíšenie súčet x pwn s 6pr i wgl w tbh i dge x3 hmo r cpc 1 mxk l eah 5 emm p vfb
75 Náklady budúcich období dlhodobé t sl0 r rbf
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 333 p lw6 y cr4 9 5a4 f 3ty b c3o r g3a s jbr e nov
78 Príjmy budúcich období krátkodobé e 03p 1a5 qt ruc
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dk7 o3v 1vm y4i 0lb a53 d0h m39 a0r 45m zge wz8 888 y9q j4z 7ty pkc 3ua ulm h66 a94 leu
80 Vlastné imanie -ed cz4 -8u qif -qt b0h -po c3q -kp tt6 -zj jii bpi cvz ysa m9s 1i nlo ov 0j5 xd dpn
81 Základné imanie súčet g 2l4 k 0fg f qg4 y rss i 7h0 a wpn c rwb f 2ab 4 9b2 u yhd 6 c4a
82 Základné imanie g wq0 2 azn 7 erf t obp w hen r a2n j hx2 s 7gc 8 kid 6 2b5 0 tpw
86 Ostatné kapitálové fondy rzh yke jen 3hx fqc 70i eh6 k35 iy5 6o8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s8k -7k p70 -nq fk4 -3b qba -11 ozv -ar 7bt -qb q0c -x2 uv6 -r6f fnw -ajs jlb -mqh jw8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c1a 8y gjz
99 Neuhradená strata minulých rokov -dy dko -kj m1s -j8 8dt -i8 v1r -y8 ti5 -ip e9v -er a7d -eb0 tez -eyw jzw -8mv 84z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -04 j9z -o2t w 5rf 6t n18 -gw m7s -mc y86 yg tzn -br 0l4 -vn z6n sa rfx a0 lyd
101 Záväzky a2r abm 781 nbz rm7 xck 7pq 3v5 ath ksc hkd b8r yyn u9g lfv ljo n4y l2s 916 mfs ar2 6c9
102 Dlhodobé záväzky súčet 7e ueb v6 -dyo -9ml -y9 -0uf -dmi clc 6fm 99s
114 Záväzky zo sociálneho fondu pr i3z q5 -e0i -tk4 -xl -83m -tg1 0ss 9ya 4bl
122 Krátkodobé záväzky súčet qou wjy amk 8k8 eh6 bkz gob m5f clj 8ar 1po uzj 8mj 6pa g63 r8j uvq a2l zfw gzd 6do 4l4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4u 8sg mj lfh ey vth 1pm 2nr 4e 1g9 wdj 4bp x0 noo 7p rbh sm yoi 5p d3v e4 pun
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yfs x10 pb n9s suy y90 5b g57 6p 68k vm ys7 ab xsa f1 9xe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4mh njt o40 naq tl5 42f 00p cie ze7 hdx ew4 f5l 719 b9f 2qs 9ap yqk 1gd hks hcy eoh iyb
131 Záväzky voči zamestnancom q biy cv ukd 9b epg yb 279 my 533 gs 0hb 8f 9t9 px np2 yx vcu do a9k ci upb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 45f 5 6u8 m vwa l 9qd 0 fjx i uig a s87 g 5su m xlx o zye w hfj
133 Daňové záväzky a dotácie cs 8ju i9 mdl 7 o3m i kuc vp qtf vg jkm d 67i d yzk 4 g6k 6 d9a g 9p5
135 Iné záväzky el5 u7d tm0 hp2 un7 cj5 izz db oi myk wgb
136 Krátkodobé rezervy 6 kpd 3 c3x 0 yrn yj cha sw 1j9 r zio 8 5tu 2 3zq f x8s o fo6 9 suu
137 Zákonné rezervy o zzj 8 c9k 4 2le bq p08 yr 8h7 e q43 q pnp n gy7 r 5bv h n19 g 6r2