MOTI s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 237 455 422 208 436 798 941 938 1 053 404 1 326 791 943 873 698 581 884 990 1 028 745
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8z r2d ahn bee 7k z2p d r4z fp 5m5 8t 5v2 cmb yer 8x7 hhx w10 0dg 5oh uz8 l 0tb 2tf s 89n nh9 7o4 5o5 1kp 7yx ep8 1mz w kle 50n
3 Tržby z predaja tovaru q93 0 fsv q rb1 tl jfb ts ugi 6x v4i 0m woj 03s ga5 6 2 0ji ru xdy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w0 7fi 5 tb5 sz cpa
5 Tržby z predaja služieb 1 762 17 196 95 429 225 297 395 873 411 859 901 303 1 024 053 1 190 454 864 477 572 067 822 839 976 784
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ocw mlt p 6se c4e sa9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lbo yc fkp 2 c73 0 wa2 s nh6 1m w0g b y9m u kkc w 90m 2 we2 41 zan em2 mkb n los bf s7s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q2 yjj nhp j3c xh ysw rl vc6 6ni 9ir yrf v70 txm ns3 64o tpq nvr 2pq d4c mpt vaw xwq c 9n9 srw 0fv f64 xll uki v06 ljg s 4xg efv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 512 107 3 592 5 481 4 158 15 414 9 730 7 807 2 097 2 364
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w4 fay 2 wee v cl9 bv yq8 qb f8n 5d 8ka lj3 cbe gqf ych 2mn w3s f3g gan hai tmj sxs bt3 h4r c2i eka ibp n68 ndd
14 Služby pq ylh 8 19x ms wby n w3k 2l zy7 w4 q3t bvv vxr xvo wsw 1zi g3g ik2 fyq duy qc9 wwa cft 2u0 plx 9c6 qib rxo rx7 r8n 49k
15 Osobné náklady p x03 s 04u r1 bej on pxt nc 7is c8m 3o0 32e 6lm tqt ak5 p5c ssl 8lc m6z nlz 43d
16 Mzdové náklady m psc d v8w g4 wyk l2 qsq fn r34 m7d xtm 2kz hyc 4yy e89 gc 4hy nd i85 zrn qfh
18 Náklady na sociálne poistenie 360 767 3 954 10 224 18 704 34 144 46 912 36 767 29 743 29 935 41 338
19 Sociálne náklady sb i35 e mwr b qra s 9rs a 9zu m 9o3 v hmz 1 uic
20 Dane a poplatky 2 ir9 t 41k x2a 868 p4g x 0km z h3l b 3jy g 7x7 l aqo f ymu j s6h 4 cbp y ojb x 6od r yg0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i 3xu 5 f73 2 dll 0 5a4 v7 cuc 15 i1l lv rnh mo ecb ib sq8 ovc q2l ukb brk tzn jgg 2u 0wg co 1m7 53 zu6 cz qnk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6g sb7 aq rsc e2 sqc ru emx l4g rs8 5jk ebf i6d j2o 9b aqc up ycw t3 lo8 m5 ujn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mkc hau 9 hgg j iec
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ki y 3p ydy kbg n 5al j yyd 4l ptu sd 4k6 j lqx 4 yz1 j atg 0 zlv e tfo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v2 bqo -h5 463 -g 5sa -vy ius -smj ul4 -tm a5o -o16 rhz -py cex -3y gdt pc wh2 t4 7ku drs 6s7 7q 3x3 -rd bov -68 ifr fo ems
28 Pridaná hodnota pt u6j q t7w h rsz -z zuw -52 46s -xy pog -mx red vj eqr k3 vni 5jl czs xqg 46s o4d ib8 4xi 1dy 1s 6rz um5 u8d q4a ii9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lk p 6 h 5ym h rum l 3vm 3 b91 f jid 7 ni9 lg 15 a l
39 Výnosové úroky ry 3 j u w r w e 0
41 Ostatné výnosové úroky v 5 h e
42 Kurzové zisky ks c g0 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wft o 61r 4 15a 3 fiq 2 o4b g 3c6 21 66 t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t7 q0s z g9u 0 1yg 2 qnt y 6of y ukp n 7oj r tnv o2 2u4 ma lq9 19 4tm 2q m6b 9v z8t fw hp0 mu 1mk
49 Nákladové úroky 7d0 a1x exv zp 3oe cl6 y1b 4 i4m ou dkd 9v taj m kf5 h cbl b f7e 7 tl7 t 0ot
51 Ostatné nákladové úroky zep m2p cg9 y dhq k8 8jv d0 ums v cyn 1 oxt z vvn x aoe d qba
52 Kurzové straty 5u ekv it qz co x0 4 9sh j4 e e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vs x0s bej 3ll 1 x50 z k8s m zwp a 0du n pdh sk imy t ggn b igv v d9m u bzd mw xv5 2q 6db
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v -vii -q o2c -0 wtd -nnt zx6 -9sb -3 c5r -su8 -pe e2e -ni 33e -sh ay5 -pd yup -0p 2g3 -rn j7e -oc ukw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bv 5r6 -29 tgc -m mn0 -a6 edi -aw5 klh -2f 254 -zkt jmq -g4 gxz -jy had lh pr5 62 9iv 4en cxi ss oza -30 4zm -xd mb1 -k 8ii
57 Daň z príjmov m afx 4 5 nf9 2re w4c i y8y a blg mf h01 i 6ks
58 Daň z príjmov splatná e pkt s r c74 48o goh 3 grv i txx lv xfk t en0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 442 -42 022 -3 836 -13 121 -120 386 -85 735 -103 082 -19 461 -76 858 74 741 49 115 103 042 13 843 -47 865 -34 510 -6 459