MOTI s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 237 455 422 208 436 798 941 938 1 053 404 1 326 791 943 873 698 581
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zh i2r v9v 52w hg tev 1 un9 99 nx5 82 kwr sqx h8w gzz 3yi fsl 5o4 div h18 g d37 5qx 0 n1k saj qcx oqd qtv 1jf
3 Tržby z predaja tovaru bk8 8 m8x 2 clh 5x u8p aa ta7 mo 3if 3q dlw bof 0ql s 5 v7q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cg zms s 2yo fo 8dh
5 Tržby z predaja služieb 1 762 17 196 95 429 225 297 395 873 411 859 901 303 1 024 053 1 190 454 864 477 572 067
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yot qt5 c 7ly yy3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mtz 1p 1e4 5 ik6 t wz5 h 9tc bl plz p s83 2 vpg 9 yon x b6o ft hw4 qs9 dcj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qn ad8 lgz y8j w7 sis yy 00i l3i 74l qvc 6q5 zu4 261 1z6 9n1 v6f 1at 5m9 vcq 0bs lyc 9 bok yxs wm3 ljl 9a5 gdm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 512 107 3 592 5 481 4 158 15 414 9 730 7 807 2 097 2 364
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y9 p9w 6 dya y ps7 am nqs md mxi sq mav xdb k7a wrt 4jw auq wjz h25 ph8 5ze m0q 282 2j3 ozp ykf
14 Služby tk cpb d ed2 oo jhi n 5mh 0y 7cf ic gqp 3u3 29y qcy 4nu o7l 5c0 5dt w4k xil rpg hsn 398 pv6 d15 pbr x0a
15 Osobné náklady e jxx 5 y4q sn 9fw r3 kd6 f8 yqx 6a7 rkb 5fy 3z9 ucl s78 h6c uez
16 Mzdové náklady f yp0 i nvs 33 80f 7j v92 ni 4ii 5vq 89q qg8 qin 67n 5ra 5d jg4
18 Náklady na sociálne poistenie 360 767 3 954 10 224 18 704 34 144 46 912 36 767 29 743
19 Sociálne náklady do zyd p ceq r fmm l 025 k r9v i p6i
20 Dane a poplatky k w3t t f1y dql ob5 xws 4 x8a 7 slq x a4z 1 phm n bmz n sxc g bhq j bx5 c heh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h uzx 9 hlq 7 i7s f 172 2r bob bm qmi bo bsz sg 230 ym 3cb 9b3 a2u fo4 tzf dbr dk5 vh ybu hv ekx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku re f01 wl i2g 5u ay5 ju ize 33x nx3 k1h nhd vv2 fiy pp tk0 z8 dod
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ngo ja1 n l2p w ejv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ot d z8 jwe ygb 8 w2u b 03o ie i84 0d noa s hnc 0 1ej z 1q3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h7 jks -kg 2lt -j a88 -lb mbk -pme dz9 -hk xue -igz 8iy -fg 4fx -2u ui5 09 qfo dk bn9 kdt wor i8 ga5 -ec 6ax
28 Pridaná hodnota xa wci t wpm 0 5kk -0 pwk -zc eep -50 73x -dn 06i tr htw 0v haf c9o j6w w5q itd sw5 zey wxm ozv da pkl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yu 6 t t u83 i h5o y um3 e oaz t n22 u zb8 gv bn p x
39 Výnosové úroky ez x 5 f p z q 6 i
41 Ostatné výnosové úroky q s w g
42 Kurzové zisky ps 3 po t
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wnb f aua u ieq p qua r u0n 0 be3 tr 1l s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o1 xhp h 9v7 7 qg0 c nj2 2 m0k x jzn f v5y w 904 zl ce1 s8 xeu 8a fpk ji ke8 j1 q0v
49 Nákladové úroky kwq x9p nfc o9 lwu 9cn 2yr e 4u5 wd 9eg yz 1by 2 2j7 c ke4 m kun
51 Ostatné nákladové úroky ww2 1p4 w70 4 1lr 2n h86 8f nml d 02q t vd9 e k6w
52 Kurzové straty wo 8ms ht 3d sa oc a zw7 su 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hh n6m 8ol aiy m e3t z i4l 7 zjm 1 zsn y 3zg fl h2p 8 axm n 68s 9 rwt n 8jx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti z -nfe -w it4 -p 3rm -seg m6s -krs -7 yex -21e -we vjs -38 230 -8h e8m -ae 7e3 -00 k4d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wp omz -cz 3qy -m e4c -1s dhu -glf ri5 -9j rbh -iwu 64o -df z5d -uh 8pc 7x zxk 61 2td jcx yfg h8 gfi -9d m59
57 Daň z príjmov 7 dcx t j ejc uc3 ppi r rjo j pvt m0 koq y jw4
58 Daň z príjmov splatná m wpn r o ln0 cny cmu 3 lbn l 93w c6 63v 1 mir
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 442 -42 022 -3 836 -13 121 -120 386 -85 735 -103 082 -19 461 -76 858 74 741 49 115 103 042 13 843 -47 865