LOP, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10163/R
Dátum vzniku
01.04.1997
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
10 456,08 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • reklamné činnosti (od 1.4.1997 do 21.2.2017)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 1.4.1997 do 21.2.2017)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 1.4.1997 do 21.2.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Viliam Letavay
  J. Francisciho 765/21
  97101 Prievidza
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.04.1997
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/180/2015-22 zo dňa 29. decembra 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2017 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť LOP, s. r. o., so sídlom Stavbárov 1, 971 01 Prievidza, IČO 36 294 861 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 10163/R.
Uložené listiny
 • Zápis z VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Zápis z VZ zo dňa 28.06.2004
 • Zápis z val. zhromaždenia, Prez. listina, Dodatok č. 5
 • Zápis z val. zhromaždenia, Dodatok č. 4
 • Zápisnica z VZ, Dodatok č. 2
 • Zápis z val. zhromaždenia, Prez. listina, Dodatok č. 3
 • Zápisnica z VZ, prezenčná listina
 • zápis z vz
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisové vzory konateľov
 • účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Podpis. vzor konat.
Dátum aktualizácie
25.11.2022