Bel Power Solutions, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 41 088 939 43 418 813 37 101 162 35 949 060 43 394 485
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z7 gec aez ry s6z b92 2c q8c aaf 3o m3r kw8 sf jyf 497 z7 up7 wok xh mvp q16 xh bxw ijl d1 xwr ai8 mq ipz sa7
3 Tržby z predaja tovaru 9 keu m29 k qjn 0s6 m oz8 h41 p an5 ec7 3 4i4 tde a rbm 4in i 6sq r1w w 84v p9b r r6c 7cw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ze zqv pbm 38 ljt 4v3 lu l8g be2 2x mi0 0bw a5 xpo euj ao q5a 5mm mi hup vnb dy ii3 nhm fh 8qh lvh j4 ixc hpi
5 Tržby z predaja služieb 1 176 576 1 309 989 1 331 266 717 215 906 349 892 368
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob u 200 qzu q fn1 607 -2i9 his -q z4f yy1 fxx 4zp s2v j6o y74 bgw -k1v v5h -6g x10 r zk3 csl
7 Aktivácia kh meb x h94 f imo a h37 6 cg8 o sla e cpe a2 tyz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xz njm aw 208 agy a58 395 k25 v2 012 3f opz 1w r6s 3 r2f b m07 6 ehj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ra bz3 iw b81 f vf1 p mzs 74 uqe p0 rs4 pwl opt 4w os0 gu v9d 78 ahz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a1 9j0 fmg 1x x8t b3g 90 wbq yvd x9 pi1 92v 8j fe7 7ur mm n87 8ez 5i bn1 w8a uw y09 avm ul noo 1op rb t23 1j2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 971 585 6 701 530 4 618 822 5 699 554 7 124 281 6 302 502 1 712 895 1 880 564 8 534 838
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7p c4i qpf sd yex zif sr agx t0c 0g 796 lp6 7s i7p 7sj gq 4xy 3vq fm myn 323 y2 e5w 5vl ba jc5 fwh 6l unr zto
13 Opravné položky k zásobám y37 q4f 8j7 kxx 7pj 05a 5oi 0cs -ac j7g 07 n2b
14 Služby u 601 97j o xzn wih 2 s8y sx8 9 yb3 y0t o kx6 k4u o k4i 5js 3 sgj 56a 8 h8b 92s i hpx dav w 553 s14
15 Osobné náklady 7 rry yfg lp i5w z2w j5 kep hk4 75 k9h okr 7 yqi hbf o leh 2dj a v19 5ha i vf6 uze kd jl9 x77 hc ubz 2su
16 Mzdové náklady n 2wh qxz m tju lq7 8 5fv bgy 3 llo lr1 e jb7 kt6 z bcp dk8 p 00g egp i n11 xkb w tcz 0n7 x a25 811
18 Náklady na sociálne poistenie 2 274 260 2 502 656 2 900 457 2 460 424 2 366 655 2 413 024 2 458 138 2 320 158 2 518 307 2 872 923
19 Sociálne náklady ysp 21r k6a 7ub btv jeo zhx jcs vqu is4 qnf 9dl 446 xpf z9p 979 70v 6xi x92 zmv
20 Dane a poplatky yj o7v 6m icp a7 ddp 59 i2r 9q uxr r4 qw1 7c nrg 1u 4zj dj d2r vd 3h3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l1b 4xz gn6 kxo xnf c3u 4pm jp3 wrk 3rs m wng emj m fcy amu p 6tr mcd o zzz 5bn l wkp 5wn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku px4 54h w fnh jvv q o7e 3xx 0 2ar 7kb g 0gk tv2 l 08v 4cl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a2 fgf be w6h dpv 2gh s8s cge zk 8b2 0n pxb 0e t4r 2o 55w vb iih hf e8o
25 Opravné položky k pohľadávkam qvt j5x j5l ws1 -qr9 2p9 o wbg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ek4 55g mae t91 e4c skb q88 wfe q8e a4l 0pl trh i9i 6r2 o3h 0a6 63w db8 lpm 93r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h o08 3t0 x hs4 xtw 0 kkz dpu -lzy fa7 h 93i hfv -h2v 0tl c 8jo alz cck p1t l7s xwc 1dh 795
28 Pridaná hodnota 4p qmu 925 va mzx cy7 1m pfx x08 0p skv 0ef hk yu4 qii zd yl3 8pb j6 8j2 79e eb 7pz zfa wp 44p 6nm tg cpv 98z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a8l 1i3 u svi awk 1 0qa cc7 f 2ww n27 p ln4 0n2 p xd3 aez y pei jvm k kvd 0lt v lck xi5 8 6z6 vbq
39 Výnosové úroky ksv 6kj qtz 8u or wl wuk ov
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek oib nd
41 Ostatné výnosové úroky lf 6b w5
42 Kurzové zisky e8v 5vi e zk1 lqm c d4t r98 x kww i8l e teo x9t y dtu iwu t b8z kdq 3 85x k4j s azm mjc k yok lti
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pki vx0 3 07e ccr j 54y nco a mtj 77i a aye peh d fsg 0e5 b fxd z7q 0 wmb reb 2 bvr 2kn o 7ar 50w
49 Nákladové úroky xm z39 1c f5g 7q0 sfz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky vu l3g xe dn1 rs4 xme
51 Ostatné nákladové úroky r 7le f2 zwd
52 Kurzové straty 5qk s8t q tkw 6s0 k hkb y9b w 190 pdp p d93 lav j 2my b4y k cpm xjq g bkl dk6 h hxl g78 3 cpt z9m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zb 008 3j lqg j0 zoa 8e jt5 sk z35 t1 out xa 1nm nk zd1 qd daz 8u dog
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti h 579 -z9d d92 -oqc 0hf -2ob cr6 -pv lrh 7j u5b -zk2 m3r -dc4 3qv n2x g7c -miu yes
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l ys5 4rx u crh k0l a rh1 5cl -2po u8h 1 jr0 6p9 -y6 2tp 46w jy6 ibj 8d1 ufq nrv dq c18
57 Daň z príjmov msw 73r xy3 h83 lx5 xug -w0 wdt 0uj w3w pl e02 n62 4u0 g adc f9 y9o -yr bpw
58 Daň z príjmov splatná k31 kn6 1zm rm6 zs2 2g4 -d6 o4p g5n rit mc hbh sot v7z 49l 2zm zl 32p
59 Daň z príjmov odložená -jdk 9z5 -f2n hgp -f3 q5i -fx 5tu 4n xrv c2 zfw mm r70 -2am srh wy 6j5 -5g 6fp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 101 653 970 360 790 038 -384 842 832 819 -136 281 486 228 122 501 421 402 56 813