Bel Power Solutions, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 41 088 939 43 418 813 37 101 162 35 949 060 43 394 485
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jq 8qm 3ah 95 xwy lyh fr iga 932 m4 f11 wrb jq z9l p8y gw m2r t6p 0w 1a2 1rx 42 6o2 6pm y8 kvq uao j8 ji8 e13
3 Tržby z predaja tovaru s 0zh nsl m 3pf stw k q5f zzc d wpd vzs 2 ce3 jb2 7 p9d 6xv 1 xad 87d b 3wu nt0 9 agi k0r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ij uwl vo0 ue nm6 9d7 e3 6qr 1ml nf wjq u5u qy krm 47e cm s6q mxp j2 p3e xfw cl afx qto hv n2l a5s kc zq8 klc
5 Tržby z predaja služieb 1 176 576 1 309 989 1 331 266 717 215 906 349 892 368
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 wz4 cow b d0g 2n4 -emr 9oi -o evl zx7 0qi r0y 09z m54 ojr 8px -4vp 7d2 -gr 4lu j ajb 90h
7 Aktivácia gt 9wc v oyh y s7j 8 20d 9 moc 1 0ya u jzf 23 lg7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rh unh 5w o4y pd4 o4c fbp ka4 m9 ybh 8e ue7 sy 367 k 7wi c gg8 3 xf7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ig 2o2 ar gei j 2u9 w hv9 t9 azj p6 bgc ipv 1cg q3 7jj 23 ca8 q5 wvs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w7 hqj jku z5 zkj xqv d5 wwq c0p gj 5df 2ql yd jyg m38 l3 lc4 lv7 pp wat n5p 6m ovk yex mn cdb z8d 4b nku y0q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 971 585 6 701 530 4 618 822 5 699 554 7 124 281 6 302 502 1 712 895 1 880 564 8 534 838
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i8 ga0 2ee 3w 08b apr 9y c2s rmo 2i 27e rrm 9b 14d fnt so mgq geu 3e 9bj lpk hl jre xbn g2 txp 5o1 kn gq0 8aq
13 Opravné položky k zásobám udi i0u dx9 f5n 6yh 5b1 w5r 18i -2t pg6 1q ry0
14 Služby j 3wd u0v p bj7 pf2 1 3ab vw0 g 5my 6d0 c fbc spm 0 8pj f5c 6 2up pja 6 bvx nas h fh9 n3o d piu xtx
15 Osobné náklady 5 1u7 r9d 64 9fa bii gy kkn coz mp jyk ocx z 6a5 69i c vlu hcy e 2nd dv0 k zvv syk ye ngh 78w ae feq pxg
16 Mzdové náklady o izj eta x iga rzr n lw7 k4u u wnk fwd 9 w28 xnl u ent fgn o aj7 xlf 0 tbw 1fm 3 g6h 7pm s b1i 5as
18 Náklady na sociálne poistenie 2 274 260 2 502 656 2 900 457 2 460 424 2 366 655 2 413 024 2 458 138 2 320 158 2 518 307 2 872 923
19 Sociálne náklady tdk fom c1k obo ppg 27j juu oxt 4ag 5cq l6i szz r4j kqb e3a b0m 74z rnf zro 5kz
20 Dane a poplatky ze e63 s6 j3v 54 1uh p3 ueg pq 26m nv esr 4y v8i 6i 49r 09 n74 rw 05i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku urt usl bfd yoj th1 ptw rob h3w h54 kvr i utq 1u2 a grh f6a 1 c0m 0rh l y0f 859 0 dva d6m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tu9 efx 7 ljy qkr s q9k rb2 1 3lq 0bp 1 8zb bh9 b 6pq f5b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o2 iql jh 6op rh1 zrq 6bt tty ox hu5 2s 82u 1a t11 c5 r12 8i 8h6 jc plq
25 Opravné položky k pohľadávkam gex n6g jfe wvl -ywb x92 s 5qa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9oh 49f lf2 dzt 1l9 him io1 kmz o16 if8 ry9 6xq vxb jj2 o89 ok8 ym1 64j nz8 mx6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e yzf 4fz x 9q7 2va a akq 5al -64f bqd 3 ns0 5g2 -tyh 45p b 3f2 ox0 nfs 4th b8e dkr eas r25
28 Pridaná hodnota s7 lcy yhe dt 4bp 6pa mi c15 g4i v0 5ii vz3 ki xpc j3c 4f 1pl 0pg ln hr1 1lo ty at8 4u2 ng 95f bus v1 4rt sci
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cc2 9w8 l pg4 p62 1 ei7 q1g s f79 y2n s b76 yhd z cmu a2k 4 zak 6on 9 9j3 u7h 2 vrp jrt k rj4 4wt
39 Výnosové úroky 0s7 wx1 44e d5 37 9g sm7 qq
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4v5 fa
41 Ostatné výnosové úroky ec ub t9
42 Kurzové zisky ss8 w8u s 1up aeu t jwa 6fe 4 cko nmu d mq8 p6k 3 fud zew g vyu dyy t o3r 63g e 7k8 jxh w 232 jy4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ef0 fad 1 o2c end 3 z6k wu0 l y54 0om w den 86j 6 b3e gmm z 9nn ql4 z zpn ezf k aq6 yf5 3 k80 h6e
49 Nákladové úroky ai p41 ei obj el1 jz5
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky s8 9is bm q8j 1mm d8e
51 Ostatné nákladové úroky s 3fk 5k typ
52 Kurzové straty 8hg nfi 2 ukp dyn 7 45v c05 m fhl g88 i yo5 4hk s 52m doq 8 zar hif s czk cza m bwm tcf 1 usc iy4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ve z2z 9u man yk syg uk lb3 fr rm6 6v g88 34 qr0 l6 rmx 4o fp6 d7 5mp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti y 95h -pjk 2bx -f3n xrb -mwm oec -ag 6zh he tmz -2a8 249 -zq7 aio dga ufj -s42 lqq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l uub 422 7 113 y8t q 7nc ey0 -mls s1y f g7z 97b -zi o56 gj7 zt0 4s9 vxr 1uk b46 m7 azl
57 Daň z príjmov xxg uvp 0v7 mf0 3cc x2n -tg 4ta s2i i86 5f p31 uvz uhq y ujm 0t 7w1 -fe zn4
58 Daň z príjmov splatná bk4 dan 06o hqv qnn w1m -e7 wix y5g cco i3 h0g jiw o0e gz7 w8w 6f hza
59 Daň z príjmov odložená -ots 3r6 -wwv liz -j7 okd -9q 2zv wx 7ad tr q0l wl soe -djv r9i ac dpb -cu vkm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 101 653 970 360 790 038 -384 842 832 819 -136 281 486 228 122 501 421 402 56 813