PENSKY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 418 098 81 591 77 754 77 754
2 Neobežný majetok 4 9wk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 903
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p y0i
33 Obežný majetok p7k zh9 ci ggs ch uj3 ky mzl
34 Zásoby súčet 6t 5qk zb 27n sab jc2
39 Tovar jc 8ha dz 0bx bi5 h49
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3ss t11 x6 ob6 eg qc7 bw jp7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wim 31r se jpr uh 2pg h5 kg0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku inw y9i hv ok8 1s azh iq ywq
62 Sociálne poistenie m yjs w 2or
63 Daňové pohľadávky a dotácie j8
71 Finančné účty 2qk 9dm h gdw r 217 l aun
72 Peniaze mm6 dhz z hyl -hx9 -wh6
73 Účty v bankách 89x 3 4g4 1 5zf v emv
74 Časové rozlíšenie súčet 7c9 bg o1 ua
76 Náklady budúcich období krátkodobé ia4 1f n7 wr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8is
PASÍVA 2009 2010 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cjp 6yx z3 gy7 de hzh 4d lru
80 Vlastné imanie -fe b2g -2b1 rrh -h52 sm5 -3je 6po
81 Základné imanie súčet 3 nzw 5 hfe 1 hnv a sv3
82 Základné imanie d kq6 n apy 4 lfe h y2m
87 Zákonné rezervné fondy abz d0o t8g ks0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond etl 6cx 7fn 218
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c9 o5y -dt 2w0 -pl1 a0g -vu6 zvp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tt ais 132 1il 4eg
99 Neuhradená strata minulých rokov -b6v h3g -r2 2dj -3bx pl6 -if3 lrr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yt qv5 -5tk jjb -2x 92j -ly lbt
101 Záväzky qi2 1yl ioj 95g jen o8u kno yj8
102 Dlhodobé záväzky súčet 9d 6fk 7hf kmo tkn
114 Záväzky zo sociálneho fondu woz rdu 5kb azd
122 Krátkodobé záväzky súčet 81h h89 0gx 9yk uy8 gxn nhv zau
123 Záväzky z obchodného styku súčet lh8 92i 3hv l2w d51 vel ocb h7j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2t4 uqr j5w 0v0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7f qfn 7q d5i wv 9tj
131 Záväzky voči zamestnancom 72o k dmp -3 ek6 -f 2us
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p lk8 q nsc i ni7 k 28d
133 Daňové záväzky a dotácie 5 1ht 8 spn l xed i 3o4
136 Krátkodobé rezervy w h1h 0 um9
137 Zákonné rezervy t oxb
138 Ostatné rezervy 8 pqt
141 Časové rozlíšenie súčet gws mc7 siw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé plw hj7 xy7