PENSKY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 418 098 81 591 77 754 77 754
2 Neobežný majetok 5 8xb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 903
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 62r
33 Obežný majetok w0v g8b 4k jlr w6 j7d 29 ery
34 Zásoby súčet 41 20g xj qqp xec twk
39 Tovar py mh9 9l 6mw eqx h7q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r9s iop xh t9f tm ktu ho 1i0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iyc 637 ry b0i yb cbz ed vjm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vge 92b xp 6xy lq iba y4 3xg
62 Sociálne poistenie 3 653 y 469
63 Daňové pohľadávky a dotácie is
71 Finančné účty kgk x44 d d0w s ol2 m bvr
72 Peniaze j7a 9pt c llh -rwi -fcm
73 Účty v bankách i6u a uq3 y g06 1 yba
74 Časové rozlíšenie súčet rx4 lj 0z 11
76 Náklady budúcich období krátkodobé z4o gi z4 g5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé hj6
PASÍVA 2009 2010 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0nk jh6 dy 91s c0 q0c kj u7o
80 Vlastné imanie -g8 u57 -uqn a6e -a75 ffp -yzt lj9
81 Základné imanie súčet j gu6 d lo4 f xv7 6 tvh
82 Základné imanie b i7t 1 z4d z vnb w dkl
87 Zákonné rezervné fondy 1y8 d88 8l9 alg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 86u 6sx mi9 d7x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kb v67 -3z m7g -1wx 15z -zd1 rh1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e6 9vk wi4 mdw uby
99 Neuhradená strata minulých rokov -9af fv1 -r0 e0w -dss yen -iyk aa7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m1 bxk -039 nx3 -qo e4f -1g 1zj
101 Záväzky gt7 8bz ikk 0i3 pux fmf 60n dgz
102 Dlhodobé záväzky súčet 2j 1ur srq 07w i5b
114 Záväzky zo sociálneho fondu 85i 2dx uwe txf
122 Krátkodobé záväzky súčet 90b 2u6 vq8 wt4 eqq h51 dnx oez
123 Záväzky z obchodného styku súčet d14 cjg vyn pf4 2ve 8nj oa4 r48
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 45d 3hz c5x hl4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pj 95a 3n t8q nl 2bp
131 Záväzky voči zamestnancom qg7 n fpa -8 1bi -f mnt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r jd6 b jr5 t szz 3 se0
133 Daňové záväzky a dotácie q bmz 3 m5s x aqr z 6mf
136 Krátkodobé rezervy n pu0 0 wy8
137 Zákonné rezervy 2 l63
138 Ostatné rezervy j 4rn
141 Časové rozlíšenie súčet ypp bqz abt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3xb ai1 zia