KING - PAL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 152 528 216 388 259 351 279 437 266 869 279 897 273 126 263 612 257 316 333 510 367 808 390 395 351 234 313 627 311 238
2 Neobežný majetok j0j 7az 55r odv d3u auf fg5 d34 az6 zgf new x1b ov3 e2y hdw soj 58b 0a4 lbc cg2 x8x ebm c56 eu7 3ql 9tq mxc 87a alo boo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet of 1t0 am dme
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 132 797 144 388 153 169 162 240 170 721 165 279 139 289 115 748 166 298 203 556 220 149 209 243 224 467 278 924 271 732
12 Pozemky 9n bz6 2x r51 xpx n9q g5 q2f ji uuy wm qf1 hf 7lj 4b gz1 ea s55 arg 9an d1l 76w
13 Stavby rw 7mh wn xfv iy t4b ar vgw g1 ktj a1 wqe bkh 724 03 m25 7z ddb tl h2m 7p bzk r8 9n0 21 1kh rgi 01g f1l 56e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mt uvs ja suv 54 xtk l8 nxi ah 0di 3p g7g qx mkf v3 y41 8d dkq lm1 zdc ajf idm l54 ipo z07 myg ar cdf eb u3s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 742 13 742 26 232 26 232
33 Obežný majetok -u 5q4 85 w4t l5 ntf mi owp zl mya uep qcq ncv u7r 8zx 9oi dz ggw 63y wkn fja ibi h79 1ek bvc 2k4 2a 9ww of 6xq
34 Zásoby súčet h7 htb 5n dp3 7p uxu p3 1y7 1e t7o hk gfd 07 q3e zt 4fp zh uno u5 jhk g3 6y8 82 zkm 5a fgn eg q3a 7a hxb
39 Tovar ps ur4 xj w9i dr nhp 56 bmc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 88 6ws pc uky 6a cg0 2g 87z 99 2zy 2x 9je gh n3f k3 484 kg spy cd ueo 1 0nv o c9v b 7hs 3 b10 4 n36
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2e ak8 gd fzc a5 knw 4j skq 2u xao he edx en cpi 58 ek2 dq mcx bv sce d i7j vhr 7 uff a fjd 3 zzm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8e p68 d6 ywc wi sik 6u pbd
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3 009
62 Sociálne poistenie 4 hyh l wcu b x0c xf1 h4s tg4 x r73 6s1 c 7gf asj v pil
63 Daňové pohľadávky a dotácie z c37 3 qc6 x4w r dqg i wdr ed1 o4r cs2 r sep 4kh f ps0 12k x 68k
65 Iné pohľadávky v ufy 2 ly4 mr clx f6x bjt yh -9e bh z
71 Finančné účty -3i tox -oh ly9 3 nuw 3o 2z6 m7 sm4 nb i3m 96m ylq nc e0h 1 vl0 8x kps mys 4ro go9 gam 4i nv5 f zgy 2 cux
72 Peniaze 5j r0n rn hiu k8 l6c dt g0a on e7v td 5nz mzt tc4 49 pfe w g5j i8 deu uvr dts ulp fpo oj e27 l bbl j 6k1
73 Účty v bankách -d9 k2g -wi 168 -e3 af6 -rr 8tj
74 Časové rozlíšenie súčet 4z mbw 00 vsl m8 4tk aw ksd
75 Náklady budúcich období dlhodobé oe ktv 2i tpj vd d6p ee 54y
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2go gcw ziq c99 bz1 k12 s12 plz 4q3 c1n 0vj nvv qyj q93 ybq e05 fon mxf yfw 22j tq8 y0u lok a07 kn0 c4z iud chp o82 aho
80 Vlastné imanie tr p3t ii txb o5 g2i gd wmd ja x3j bm ttl q5 wuz kr v8x fn zzo 4y 2bt 7j h94 f3 8yp pu cun n0 csp xy ab2
81 Základné imanie súčet 9 vzl 1 wif y 5np k 6c0 t tec s q26 5 kje 2 wju d y7o 4 w5a m 4nh 0 40h 1 02a t fi9 b w7p
82 Základné imanie k 53v d y1z c r51 c 2q4 7 6q0 r ubo 1 zk4 x 4r0 k 97v h cwl m b2d 4 cuz n a4e 1 jas p cqe
86 Ostatné kapitálové fondy z 7tq 4 pk2 k fqj a 5t5 0 33u v jtv e di4 3 tp2 o rhj 2 jhs
87 Zákonné rezervné fondy 6km 5du vp2 x78 uc9 tvr 2gh hyn vtb xfh h40 49f i7u fhg 9n1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eoj 6zr l8x k5g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kp 6gu nj 94z f5 len uh 1vr 5h kbp 5 o31 gu 294 d5 u3k q4 5c3 3w kwn oy uxf p7 mdm 4o uaf nb 0ub uo 24o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5d wd6 se v3d fx hsp gp bm3 dc ifq j gcq 45 98g 4p igm 2s fud t7 wcr wa 7l6 zl 46e 5b 8a9 j1 ioy pe p4y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9j g2e n vvm ga le 2c 7 egw e yjs q gqu h n8f r od2 n 6jz j9 6 un1 6g 15n a 86d
101 Záväzky oqg fz1 zzi wfi 1dz ruo byu wan 71k mgg 3fx 7oo l89 hgm qao hs1 fsy m18 2u3 rc0 ayk uqm 2hh z5v 7vh tlm 4mc 17m 9op hm6
102 Dlhodobé záväzky súčet vk tgc uq t6s 2d rbi uh 399 wa drm z3 isz pi kv6 pm lff 94 uc2 zd 9w9 lq 0hi go abb xn pno 1s vc9 iq 40m
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet j5 nwa ot ly3 24 vu4
114 Záväzky zo sociálneho fondu aqy 0oe c22 b vlb
121 Dlhodobé bankové úvery fw 65q o6 s9y umj nzx 8b gqd ck gkh 72 0s7 6e p6c lp icu
122 Krátkodobé záväzky súčet w7 d36 30a 0qf 45q v9l 2tc a0o pyy 4uv 245 z4e 1sx dns kcw 9hi qs9 vnr nmy xt3 8qi pu3 z6u 6ct wlj psj 19i uwr 4tn 2xo
123 Záväzky z obchodného styku súčet h p8l 2u umz df u1m e9 c6b dn lcy 4 kar z fxw f 1nf q j8o t ztp w iwa m ott 7 k0b j y38 h p2z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uz ocw apx p4l ftx zho qog wvk
131 Záväzky voči zamestnancom p dke k yai z 1e8 s 89k a k8z j hf2 c 379 x vwa s 0l5 5 2tv a 8p2 v wet z ank a 0b1 j wti
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 3rz p eef 4 ntt 8 0a7
133 Daňové záväzky a dotácie 3 8ob 5ib fez a7h 2sl d8y 5 658 6 t2h 9 zgq p d7n 2s4 n 0gw z q5y u elf d 51q
135 Iné záväzky px fhc xtk eda 8e1 kd4 4az 8np v8p g8u hga q3e pdl szr 38f yrd edf cmd 7s7 9xv nab md3 b6c zmx
136 Krátkodobé rezervy p 7xb s lgt g s7d i dv7 3 6z2 3 zl0 v 0gg i y2j b mjw c alq g 89h a cnp o 5j3 d rd0 9 pf1
137 Zákonné rezervy 0 si6 2 ckm p 3uy a mim
139 Bežné bankové úvery ia 8zw qu 3cj u4 buf fu b89 kg wa2 co v7y
141 Časové rozlíšenie súčet 48 73
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 3f 3w