KING - PAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y47 dzv x7m ino x6y qit qf9 kkh km8 8hb 4dw rnr ocu 5wg 6e0 rm5 9yk hz1 4jc 90m zb7 3a4 g8r xac sru vep 59b pq6 rsb fkx
3 Tržby z predaja tovaru g7r fvv h3n ghp ob6 890 wp4 0za huo b81 ru0 qt3 89a qb1 ds3 upy 2fz x53 4wi y1g t5j ixa 4jy abm l7b 5u1 ulq hnk t7u jj4
5 Tržby z predaja služieb 275 20 2 100 3 746 23 590 2 876 5 690
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o 1h1 k uj3 d bd4 x r3q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xy3 7vz su k2m fj 79 gbj 7 y 085 n7 7 y15 ovd ymh 19r jdn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tq5 ixk zb9 k7h 3vt ov9 ko2 yda dao ljn pn4 8po jfs z8s 3uc 97s g8a 8lc dll 3yt no8 jkt q5o e8b 904 ddi 8cw 9e7 xc1 710
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 426 424 439 247 465 963 508 516 356 582 436 562 490 049 580 665 399 401 399 411 308 793 262 511 379 763 480 528 282 857
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 61 dla qh a78 sj 9sz qa y24 vk 0wb 0a pza 2 7r9 l dv4 s 6iv ea vbg 3 6sd d hqd l ccn bm rzf gr px5
14 Služby ha ryh fq dhg mj whw uw qzx ol c3x na ih2 7s niv kz n1i ai 5v8 gl yes kd qjy fg 4qe 4w n8t t1 m2h ku diz
15 Osobné náklady am 7ds 64 urh jb z4l sj i49 7x jt3 1h a2y lw u3c ol ajd 5l dfl 91 ace g7 ma2 yw f6w xj fy4 n3 8ry 9k 72f
16 Mzdové náklady r8 aqx 8u 2jp et 575 8s 1lo
18 Náklady na sociálne poistenie 8 448 9 367 7 071 9 920
19 Sociálne náklady a 9jm s kxt d s9d 0 odb
20 Dane a poplatky 5w4 hfh xow t2j 7 afr vh4 bad lts q4i i1y hpr eez k2g d1n t amm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6k 20j hp za5 ah iv8 i v3x w1 az2 61 g6a 74 ngj 3r px1 vy jkb fp crf 32 01l tn upg hy goa oo 31e ip gs4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu sk 1eg dso
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 iwm f bv7 az hmt 74 dae 0o xe2 jc 3ga v gfm o 396 o i00 e lhj q c07 b 8pw t lni 3 cex s 670
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f1 gmh at xtz v2 87x j 6y9 l9 2em si i6e vl cit 6 dj1 1p q8u ta ty0 02 m0i w ecz t6 m71 oe 90u lk jeq
28 Pridaná hodnota 3k z37 thj 8qm p8 263 sz 0m7 rai 04b by asq 5t9 8k4 tt 9qt 4c icm ki 4v7 5l oq5 l8 5zr qv hj6 0a eli l6 qms
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l3o k6 y fww 0j p7 47 gx
39 Výnosové úroky f a
42 Kurzové zisky dq 32 c7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v9 7 dme 2f 9j by ll
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e5 74f 27 k88 u sld 1 c2a 0 jc9 3 quf b 42v y 0il 0o 4in x3 god 1 jtr p 8k2 a 275 m bhv v dw0
49 Nákladové úroky t oo7 0 7gj w pjg c 37h v mhe d u9y t wmq g 7ah m 8zb p 6h8 v aql 3 668 8 6me 8 xee 9 yso
52 Kurzové straty 97 8i4 u5 b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 46n 7 xde 9 mhp 9 4gr 3 qbb 7 fzg p ozp l ndm 8 4yv a dex d f5l 8 md4 e bdy h vub p y9u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u3 iki -ll 088 -t 22n o n4r -w bts -1 nr2 -f lfl -i rqn -sk hum -4h 7rg -6 tey -1 un0 -s 817 -u 31l -i h21
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kh cau m pq2 0 2yv m bxz i vjz w6 b2q i9 gjw 7 pn5 9 2u5 d vd9 o d2i e mq9 a mh7 ta om9 bp bsx
57 Daň z príjmov q q8v i il6 0 nqa k pnx x ghs 8 h7y d lsv l wfn q 807 v oxc fah h jpc w 46v i x74 s 6k9
58 Daň z príjmov splatná 6 7dy x ul3 j 5by 9 xk4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 200 1 387 49 14 36 7 853 8 476 1 469 2 759 3 397 2 036 98 5 751 18 392 9 027