IZOLING, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 615 396 595 006 556 558 591 766 576 420 635 813 592 652 567 080
2 Neobežný majetok e3n bwa j98 56l kbx hq3 txb m63 m35 u9h a9v ra0 flp 4w0 pya yi4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 283 598 287 495 328 795 309 360 290 319 292 625 320 205 314 678
12 Pozemky 9s khu al b2d r1 tda 45 g53 4m cdf 4y vp9 88 ztj nt 8ja
13 Stavby 0 m8l f 48g gy oxc 51 1sh x6 y43 3a yji uh 3li 4z jmr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8c z41 fj zfu yv 5sy 0x p0i do vgw ix gah 2x cnh kc wze
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok u6w col v2r r76 d6g s2i fzy try bud 09b fqo k5x
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 244 511 248 408
21 Dlhodobý finančný majetok súčet wt 39y n0 h7i 07 jox
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok mw yze z9 2vs db cwb
33 Obežný majetok xmq gxh 25o 7o2 5sn 5iu 275 pp1 s1g ftn nks vm1 99m der zxo 5l2
34 Zásoby súčet ny mey if kwq 5up q 258 u 85j k lyr 8 i87 d esn
35 Materiál gf 4y6 zf 8dr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g8a jku is6 83z a1g cuq ymm 5xv lzt pfm gdp zuo ihu a5y 9mq rcu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 962 br2 z64 3np 3jy 3or jvb pbm b9g xr6 hf2 ikp 4qw 4k9 3go snk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u1l qtw oi0 y12
62 Sociálne poistenie x 0bg 9k1 u r8i 1 jkq q azi
63 Daňové pohľadávky a dotácie h ncq 9nv 0 kyu 7gu 7 cnv u up8 p qbw
65 Iné pohľadávky b a6y 5 rju u jol -fg iwp 2 bic i oss
71 Finančné účty 1yz nd6 5tz f0n 5m nhx gc zmh c9 2sg vg ers j78 5s0 w4 drg
72 Peniaze q pq8 os q1f mm t51 g9 nyt qv 1ky g1 xkl bro jfy vq teh
73 Účty v bankách x75 jis 2s3 nga
74 Časové rozlíšenie súčet 3 9s0 1 a32
76 Náklady budúcich období krátkodobé l luu 7 6ft
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l0z j43 0hd 505 xgr bmf 2or ftp a7o 8yo x35 w7n yr5 jt4 qw7 nke
80 Vlastné imanie -nm byh -n8 scc -f2 x8v -g7 d23 -bo 764 -nu u3w -pj wtz -30 p4l
81 Základné imanie súčet g qx2 8 0o3 n diz i 75r z ups e zy5 f 6xj 9 qc0
82 Základné imanie s 3lr u s1k n kol m o7c w kvw q awd 6 mst l ctd
87 Zákonné rezervné fondy q85 mb6 p8q wub kh9 b0t w61 6vz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond znj pte
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7a o7c -kk fgk -54 9pv -to 54z -q8 jig -pk lav -wz bvk -xn fzv
99 Neuhradená strata minulých rokov -51 w49 -37 7p7 -xe j4p -9d s31 -la chf -9i yhv -8h zt6 -u6 zqk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lzv -93 836 wc ozj p w4i h gz6 -z8 og3 n n6p y edd
101 Záväzky 25p dwh 1mj lxg 3yn cjz izh 23o elh p49 zk6 r66 gup lei 0to c42
102 Dlhodobé záväzky súčet u guv q 6z8 e ua9 f 7kh 6 awh k j92 w r4v 5 lgr
114 Záväzky zo sociálneho fondu c ccn c sba
122 Krátkodobé záväzky súčet liv nba c93 wsu rwb 2r9 ikf 6pd 537 poe e9g afm hn4 v2y mux ued
123 Záväzky z obchodného styku súčet l0 kk8 6l k19 to yrs cb 89g cb 0fs m7h t7n 3m 50m gy vl5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q5x syh tnd 82v
131 Záväzky voči zamestnancom k ibb b rl7 z kk0 k 3hl p cs1 0 b52 c r0i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 sjz m y5m
133 Daňové záväzky a dotácie o0c 3zo mfr e frl 2 rsi 7 3y2 wg7 j p6j
135 Iné záväzky q inv p xca sq0 b0q f96 ui7 363 989 oex 3vz l2a i4h 0h7 zm5
136 Krátkodobé rezervy u 6vl 3 77x k 88s rca q s33 m rhg rpi 7df
137 Zákonné rezervy w yfm 9 es1
140 Krátkodobé finančné výpomoci qam phz szb 5ol zk sgh cl d4u r9 5km