IZOLING, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 615 396 595 006 556 558 591 766 576 420 635 813 592 652 567 080 668 560
2 Neobežný majetok tlf ij0 779 7j2 3el c7n jjk 803 0qx lq0 l2x h4d 870 xp5 hjd kf7 71u x7w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 283 598 287 495 328 795 309 360 290 319 292 625 320 205 314 678 296 779
12 Pozemky lp bs7 wl xax ow iz8 pm 4ft 0a 69z qy 64v lt bdm 08 8fk 5q y8r
13 Stavby u cmo p z79 t3 rwi lt nzg tw zan p9 aps o0 e0q 6e fx0 sd aqq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 83 2u9 cs jhm oz ru2 op 3h2 h5 6p6 tz xct gt kr5 a1 zxj 63 o4w
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok hzw 1fn 4c0 0rj rdu wy6 2yd ofu k0g yua 9p3 w0o hcx rv5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 244 511 248 408
21 Dlhodobý finančný majetok súčet pp cwb 7y l4w s2 ma4
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 6i 0i0 g3 nu4 49 yoi
33 Obežný majetok 0aw vq5 tjr pth vc0 oeq n97 dcl npx iez zxg tll qdv vqm nyi wjw aby 3p2
34 Zásoby súčet fv lxs c5 w4r rqv r 124 0 tw8 9 lhj k lqq d 8b3 x 3zh
35 Materiál 8f 9jv 66 7bo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jcz oe6 1kt n3s 499 l2e ujb 1kj 6qy oum z3o 4s0 f99 z1h urb iy4 1ns sah
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet no8 zl7 do1 97u 9v8 0ci yjl i8f l6e w0j azf 28c 8sn t0c a66 tw9 80o eh4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nkr sbd jfe oxy
62 Sociálne poistenie 6 162 mw9 6 xpi t 20w u k5y b 0jb
63 Daňové pohľadávky a dotácie m 3c5 1ca 3 h9j ril 3 btg 4 pxr l 2o9 7 9qo
65 Iné pohľadávky t cys 6 b2d j yw3 -jf n24 r dkq s sej q fxz
71 Finančné účty 6at x21 mzt pvj ou nut mf 4iu xb 2ny wl a0f 500 0r3 sp ld0 cq siy
72 Peniaze d 9iy 1n y24 pq 5oa so bku 0e b55 i2 tip y9s 6o9 i1 s3h 89 hi1
73 Účty v bankách 33a 55v 2to v4v
74 Časové rozlíšenie súčet p pdr m 3mi
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 o2d z ytu
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5i8 9g7 eg7 a1r msn i72 3xb kqr 84q axg sxr xcg 06r 2sm b6c 8gd glj ivr
80 Vlastné imanie -fi cn7 -la gkm -g1 fwj -wo 11d -98 nju -sm 5cg -no vv6 -n8 fs5 -3f nu8
81 Základné imanie súčet t xlx u prv b tvg 0 52c 2 7t8 g mb3 n qs5 w iw0 e jpl
82 Základné imanie 9 pij e fam z lmt m uxq h jai k irg 0 w2b 9 9w5 2 cai
87 Zákonné rezervné fondy x3n o0j mpe wgq erb ta5 agr xxu ksv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s8k kwb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bo mnv -eh p0a -1w if3 -s9 r28 -jo 4iv -qk 65i -hh ulk -ov jx1 -pf 48i
99 Neuhradená strata minulých rokov -r2 1sc -21 sgc -5d 5h4 -6s qsu -lf sr2 -cd pdy -dq g5k -zq xj3 -6q qbe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení upw -1q k5j bv d0v o wqf q xv5 -69 157 w d14 b hc3 u opn
101 Záväzky va6 u6e fjl fva 7qo ga2 8ko max mdw zst lnj brz ih2 vmv aml s0k uce izc
102 Dlhodobé záväzky súčet v fmt e kis l j1a a x9l k 81i p 3ys 4 4n5 a 8fz 9 jxt
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 i8i g ciy
122 Krátkodobé záväzky súčet 0wv kxf t9r gsg v8l mig kr2 ixp oky 0ms 9bn 4qq qhu mfq oec fvz 451 dc9
123 Záväzky z obchodného styku súčet ci 1sv df jqn 1r 8wc 4v ygm q4 9un u21 j48 gw p4u j3 o3i qv d9k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eke 3o3 08f 9tv
131 Záväzky voči zamestnancom m gil n 9tb y d9m 6 zuu w y3f t 8w3 w zzk d w6e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 1gh 1 qzo
133 Daňové záväzky a dotácie li2 21t sq4 z tpi i cop d owe 1g1 0 hhi t 9ut
135 Iné záväzky s uxd 9 0f8 t4j o0b urx j7a j0x 71c 2bk 7e3 43g 32z rj2 a9u x6w ppo
136 Krátkodobé rezervy 9 59d l eg2 1 aja l2v d 4ze r l39 5rk xcz 04c
137 Zákonné rezervy g lzl l cba
140 Krátkodobé finančné výpomoci zec 6qu prp rce v4 ygk gb kke n5 y5p