IZOLING, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 615 396 595 006 556 558 591 766 576 420 635 813 592 652 567 080
2 Neobežný majetok 0pd aa5 h7z cdj qcx w25 6y7 5d5 tnz 2q9 j7m 4gz n10 oer dl3 br6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 283 598 287 495 328 795 309 360 290 319 292 625 320 205 314 678
12 Pozemky rt y54 c0 mek 25 anq 2b dw3 8k mgq e1 w5l pv 1r1 j9 57j
13 Stavby m c51 q 457 u2 efw ba ez7 xu rmc hr fic 56 ue0 fj 43o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gf u5l wr xiy nd sfl a0 33k ge thq ab ohg z9 1z6 0l 6yw
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok wow nlp 0iy e7u bry woo lib bcr y5p kc9 wre eo4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 244 511 248 408
21 Dlhodobý finančný majetok súčet mo mul p2 kde ml tki
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 5j qro 2f jru r8 pt7
33 Obežný majetok hl6 sv7 pb4 dw5 eth 6c6 tvu l3b q80 gfj jjp 9pc kwp cyf ih0 u7c
34 Zásoby súčet x1 zxh od 8o7 icb t 2wt u g6x 1 y9f o q6h d rv4
35 Materiál am ybi bu t65
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xn5 18f j66 vus fn2 9t1 f7g oo3 rg2 0i0 k9o oed wpi 80t ejf frv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet krp vf0 mw1 r4q tbj elb eot a75 8ju 9tj prh z7h f02 trp 7qw k7h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k40 zt5 2y3 j1q
62 Sociálne poistenie g lp0 8fs 2 yl7 l d6a t li4
63 Daňové pohľadávky a dotácie z 6iz nkf j 75i gmu 6 zcu 5 d2w o 603
65 Iné pohľadávky r i14 o kit c q4f -1v s8q p p8j 7 x7h
71 Finančné účty v1w 0l9 7tw itj 4l u8n 8a 8uh bc dtv 4y fmt 0rw lb4 x8 f58
72 Peniaze e gbu p2 qel vr eph ow cjv ah ydk ia l0i vov wwi 6r 80o
73 Účty v bankách hmm wjq mww miq
74 Časové rozlíšenie súčet z plf c d59
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 p4j l 7sz
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4yt flh mw3 ss0 drg zm8 c2i 0n7 1ui 31y b64 d7q fmg 9vg o5z d6n
80 Vlastné imanie -y3 k2g -mt ynu -vp 8tj -5d mhm -cx jlq -fq ibf -8r 2ns -mt 352
81 Základné imanie súčet q fqm l sgy 7 no5 a 2mb 0 mxl q en5 i hcc s 2za
82 Základné imanie b mce 7 l85 1 wau s hsg r bw6 9 024 8 bik 2 myl
87 Zákonné rezervné fondy 0cw lyf gwc kp7 skv 2rf 4km uth
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r70 93h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -oz 2f6 -0y k0r -c1 orl -p0 64w -n8 zli -tz 8fz -0i zvm -4r 2u5
99 Neuhradená strata minulých rokov -98 nke -w1 a9y -1r n65 -y4 pz1 -wf kcq -py 2yl -dl n4a -m0 0ow
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4dg -rq w7m up 7l4 9 nss c f05 -wd p7d d zel v qis
101 Záväzky a5a j8z 9pk 84h 1a5 yqq z7i lzq jgh z44 sj1 bil 9jn yro 9v2 org
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 ouj 4 034 u 1xt 3 7tj 9 9nd o che u uqa 2 2e9
114 Záväzky zo sociálneho fondu o wvz f wnw
122 Krátkodobé záväzky súčet 1a0 qmx 216 1im lll dw9 3c2 rla 69x 5lk tfn wma 1gu 6wb mwh 354
123 Záväzky z obchodného styku súčet df gyn pb 3fw 84 ctw av 5o1 6y u3f dlf sjl n9 jlr 25 dvp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cgz wnq wjm tt8
131 Záväzky voči zamestnancom 6 uwx 5 lo5 4 1io v 253 y 6kk t ney b jwk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m kvl 8 yct
133 Daňové záväzky a dotácie dsj dzz 0tf g erk g qyc q 5vm 7mg x xwe
135 Iné záväzky 1 kaz 1 n5a 5yo ta5 3l8 w9r yjg lhu 9jj 433 lag bcb mx5 n9g
136 Krátkodobé rezervy l j4y l z6l o z1r xq5 y ahr z 62u s4y 394
137 Zákonné rezervy e 807 e sug
140 Krátkodobé finančné výpomoci xv4 oi7 ti1 jth rn 8m6 xx rkw kz e33