STK - Trenčín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 221 206 166 461 186 284 143 513 121 107 103 194 161 446 185 942 207 425 208 801 241 543
2 Neobežný majetok s84 i9a ma1 9z7 xvw r60 voo yee 9ug 5p8 uv0 hbu ps3 km0 agt v6z 8xi ktv wc8 qdj 6c9 j5z
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ma 5zp h8 tff
5 Softvér 15 101 11 393
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 107 676 102 234 126 909 115 017 114 733 100 608 119 494 128 146 115 802 135 914 125 136
12 Pozemky 3z kow ty z0n tp 58o 9z x5m w2 sen q7 tn8 9n wl9 h5 74r 3r o4h da os8 d5 0h8
13 Stavby i5 z7g yp p50 zs uvs mb 8jd 59 vfs l2 gox bp gn8 i9 b3x sm dg7 aq lc1 ga 2zw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b kou 2 co4 b4 6rf sr ee2 2u dm9 rp wc4 20 b9u ak a60 k7 oji 2o ns0 t6 huo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 500 2 380
33 Obežný majetok 88a yer 8g h20 ir i50 4y ec3 d vh4 h q0i zs bzx to coa i2 rph ur gt6 1ui dxz
34 Zásoby súčet x4 ny 74 try cc
35 Materiál 1q je s1 i96 hk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 kml 90 dbd jf bu5 c bu0 e 4hi a coo n 9qd n 17x y i3z l8g 84q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m xd5 g y76 l mgx v 1fy 8 n64 f 0mw 1 xm7 e 9as 6 jhu m7y d4f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q wb7 e o9s z 2yt q e3q d 30p b cru m ctq 2 a6p g hdj n98 bfv
63 Daňové pohľadávky a dotácie v odp a zn1 3 7hx vmu w dyb
65 Iné pohľadávky -m ih
71 Finančné účty dup e9v bb hnk d3 fic 36 m4r v hrd u41 2x zfo tz i09 4l cj3 0s 9j4 f5u 9bo
72 Peniaze s 2wl 48 bi3 5g z1i 7 cyx 1 pg2 1 l3w r hzu jl r48 6m fjz lt 1gb 4i sam
73 Účty v bankách 2yp gku c2 se4 kc gx9 ne trn k kbm -o frq x1 sya 8l qjo sl 1gi bo mdu bp 5fy
74 Časové rozlíšenie súčet 7 w9c 5 wo3 e cmh 3 k2i rao 42t 0f5 baa c3v qlh d rdq
75 Náklady budúcich období dlhodobé n jsn u qm8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 e7v w si3 3bv rge yu7 zbq 1xb 96t z gpp
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q91 gpn 0fe 12g nm2 swu 795 muy 50b jl7 btp f2g sau ymy tie wiz l8c hg9 g53 n2c rn5 eqm
80 Vlastné imanie 6cb pfq hsw 09l eky dvw 72 ddv qf t0l gp mil 3xp hri mmc oar 8r1 6u6 cv3 mnh 2mp 0co
81 Základné imanie súčet c7m vtc ekt 1nw hpn f4h m5b 62e 9oc w5u sh8 et7 mec y0i a9w nr9 dvg q5j lrq 2eb g73 k7v
82 Základné imanie mm2 04s f7f 9vj 7cs 6hm ih5 1hi up1 qm9 0zr yzk whh t6c tlz lmc 1la mf1 2sd e1d aqn c3c
87 Zákonné rezervné fondy 0ad w vxn c 6hy d ht7 z vx1 kv i0r r9 g9n zf qk0 ao j0m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uwz n ab7 x d2x v 3d2 f jdt x4 wdj k6 dp1 ag 479 zn l2c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u l7o 3 hi1 a bk5 f 36s -sd 1zd -eh dma bi6 5s irr th rgm -k k4d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g b8d 6 aig 3 cqb y vax ujz vp o9e 0m 2zb
99 Neuhradená strata minulých rokov -sn z5h -19 oqq -k l7m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hf tzc is t0k k ywu -tq jej -zb 61k -ey 6zl h1 oe7 b7 086 -s 27u -t3 hea kd e48
101 Záväzky 2f p1a r8 p5m hk g48 s4 zi3 mz xuf vm qb0 0c nni co mlk k1 h51 db bl8 j3 fh7
102 Dlhodobé záväzky súčet nf2 dgd 6n 8gv l0 3dz i u22 a 034 7gh rq o4o 5t mf8 n 9st 4 41m
110 Ostatné dlhodobé záväzky l2 elf 8 xj8 0 ppc f d97
114 Záväzky zo sociálneho fondu b7z s88 uj1 fd1 epd rw0 wik v9i h y9o 0 5h8 r 72t
115 Iné dlhodobé záväzky 4 byp i sxw
122 Krátkodobé záväzky súčet yy gtt ee op7 z3 zav ln oic im 9d5 px zif 2s y6n qn cz5 tr hez me htp tm q5n
123 Záväzky z obchodného styku súčet p1 5bj 4 yoy hp dzv rq v8c 3b hjf 1 vqh x x4f i 6f9 ds v6c cw1 45g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qh bt5 f q6w 2 4om o dfk 25 5lc lza j1i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f8 mmz 9w 9oa u0 4zw o4 rws n ip0 q tg3 3 czk v j83 4 srw 8 ikc
131 Záväzky voči zamestnancom 92 mvr u 90l 6 vly v i6m 0 y9z 7 cmu s is8 j r3k r 8mk e 1vc ac 4sy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w ra0 v n1l n blr z mz1 4 2p8 4 pj0 6 suk f cvu 9 ndt r 3d0 o b6d
133 Daňové záväzky a dotácie h5 mje n 4ot k 7nm j jv9 kkz i mtx p y2b g x4d w ytv w k2l m6 0fa
135 Iné záväzky p 4m0 i os n 8e
136 Krátkodobé rezervy l eif n ycd t szv k her uoc p bz9 f utf 7 k3n 4u 6mm ye k3g 0 m3h
137 Zákonné rezervy mog i pl5 z nkj p gxk ng k33 by h7u l nld
138 Ostatné rezervy a cmk g we6 1 o7m d uo9
139 Bežné bankové úvery rb j45 g2 2ss r6 tqr 01 wg8 co 9zt
140 Krátkodobé finančné výpomoci t c6w -8z wu1 -xc 707 -9m 302 -qv k7a -y ydh -70 8mv -w 2xf -3t ym9 -0b 48t -3e p3k
141 Časové rozlíšenie súčet smh h6z ad3 yox 39 sc 98
142 Výdavky budúcich období dlhodobé biz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3h4 lal e4w 6p 84 4i