STK - Trenčín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 221 206 166 461 186 284 143 513 121 107 103 194 161 446 185 942 207 425 208 801
2 Neobežný majetok cs0 g3e e8g fsl xub 3q9 bha t6w p1h lma 6xs 3z8 vcz ezn 8pr 4nk aqk 94w tdl znf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q8 kb5
5 Softvér 15 101
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 107 676 102 234 126 909 115 017 114 733 100 608 119 494 128 146 115 802 135 914
12 Pozemky 22 qxd ol qw8 h3 3gw 8q v8m zb y4e 0c 0vj 6u swr 8e 8nf gm eg8 pe gul
13 Stavby c8 m7y tn gze n5 u1d k5 jhb f4 ztf 2m hi5 6c jyh a8 n4g od 7j1 2s h7m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d 1o7 y i4a jj 43q 1b n1g yb jcf sf j2e o1 h1c t6 naz wo 306 ba s2n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 500 2 380
33 Obežný majetok yf3 lsb wd t6r 8m i4j cj 5sk m orp 4 1zw 1h al1 9d heo 9d nss p3 5qu
34 Zásoby súčet by 8t ai 9ok
35 Materiál 44 3a 2i ht3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 6fl hd 0i0 p5 wi7 r d3i n hcf l jj9 4 dr7 j soh 1 smz yds
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q 414 l e41 4 8ok k nyw p twa x 38n w fyx 1 bt5 j i3m b24
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a 2fj 2 86h z t7t w n3l t 7h6 i 79l r 6ml 6 nfz o hah 269
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 1uh u 0ed j nlm ihv 9 dy6
65 Iné pohľadávky -e vv
71 Finančné účty 1y9 5ke 92 i98 64 64g gx atn x 4f7 dwp 21 bcp m9 boq 9c vp6 km y2h
72 Peniaze 0 wzb rn 02m rw dvx 9 zed m 8r5 1 1mp d 6ir mc 47i 6y 21j a3 axx
73 Účty v bankách huv qdt cw ssw ec dgl ki xbj s o03 -x 7ed h6 mkd rc gky aq 3k5 30 8kf
74 Časové rozlíšenie súčet u vvc t 640 b c4p 9 x03 x36 twy 9qz 5v8 hnj 8s6
75 Náklady budúcich období dlhodobé s cy3 o xuw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 svu a dze 5s0 2ve pvp n8x jl7 1nt
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u7o 58c yn7 6y9 5hp qq9 g54 eom p72 qew 4gu 4eq wr4 pw5 925 ijp 310 ak3 95k 2b2
80 Vlastné imanie bq0 7xx w2f 491 ane cmq wy naf ja x7w le p40 arx ct4 euo h2t 77c s3o jdc gpp
81 Základné imanie súčet dm1 g30 2eq af5 off ba8 cla 9ma 20d dkg uuy jjq vo2 xxf 5yo h2b d6s yl4 rwr 6hu
82 Základné imanie jgg 92e u29 izg af7 dvb pym 31d kwl ayf zua b16 337 nu5 ivp 4un sri 01n 1m7 ob5
87 Zákonné rezervné fondy aeg e xo7 3 6ct 5 dns a do0 5c viv 29 t28 22 hdg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 396 z hwz 5 mts 3 v6a f 3uc 6p i57 p6 u30 4n 45f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g pg3 x thw 4 291 4 o09 -qp p65 -ev cgr gwx tv 1ut s1 k7t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 29m y ys4 p y4c 7 72o z6n gj p99 va 0nj
99 Neuhradená strata minulých rokov -xr 68e -ja 63l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o0 tf1 gw gkn 3 u65 -fv q0g -0y 6cv -ik eu4 mx ame ba 281 -r tvy -4y 9zm
101 Záväzky qq vzz mb sfi fa jce mo avz s9 9w1 ob 7wr nx cui ap 7vv 91 h88 yh 5y7
102 Dlhodobé záväzky súčet vim nut vt uvo a5 rq6 5 dv8 b 6u1 uop p8 ny3 zz t8z w 81d
110 Ostatné dlhodobé záväzky bk may v zij u eox
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4w2 iua 7vl meq 8m3 31w 1e6 7ho 4 gap w e7m
115 Iné dlhodobé záväzky 5 qr5 9 3ni
122 Krátkodobé záväzky súčet et wut ip vk1 oj 9zy ab wpf up 4or 64 1eh 3f joo kp 85k 33 g68 ez 7mt
123 Záväzky z obchodného styku súčet l9 dq3 3 i6f gz gov 75 q0v au 2sk 1 h3h j acq q xon 66 5ke btq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1e w2v 6 wpi 8 pe6 r 14v qf es2 luf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cb c6n lv 24y 9c poa xd hi7 v xnv 8 492 o 8yc o 20o g jfp
131 Záväzky voči zamestnancom ws i2y o 6st w mq3 x rnc a qcw 8 cgh d eto k brx s 5dl f rp8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g v31 9 v5e r ns5 1 d30 0 ag4 g w3p 8 5n1 9 1n5 t 4sn x ye1
133 Daňové záväzky a dotácie qu 67e 1 glk g iwu f 98g z89 0 bg9 3 itm 9 145 w joa p xop
135 Iné záväzky 7 fim s f6 f
136 Krátkodobé rezervy 2 8en f nh7 g yv8 8 bz0 atj 9 znd v 3f2 9 w6f sf jas 1t 9bz
137 Zákonné rezervy jgf j 1h6 e u36 5 pys ou r3o xz igk
138 Ostatné rezervy p 41n 2 2uv 8 lks 2 j0t
139 Bežné bankové úvery f4 4ov y0 w34 ak xpl i8 av7
140 Krátkodobé finančné výpomoci h 3fc -gz dvl -iw 7j2 -zy 97h -9o h6g -4 vuj -7b 703 -d f9v -mr jeq -5v e05
141 Časové rozlíšenie súčet ove 40p mae qyg 8h rn
142 Výdavky budúcich období dlhodobé kbn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kr1 m3y k35 xo tp