STK - Trenčín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 221 206 166 461 186 284 143 513 121 107 103 194 161 446 185 942 207 425 208 801 241 543
2 Neobežný majetok w9g wos 9fi jok x0t 7bg 1cq tlv ycn ugj 9pd rhh 3qf mer vxg cy2 vad z99 f54 ma5 8r8 rgw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet qs 9as y4 jty
5 Softvér 15 101 11 393
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 107 676 102 234 126 909 115 017 114 733 100 608 119 494 128 146 115 802 135 914 125 136
12 Pozemky qk tkm ed p4r 5t dd2 m4 3aj j9 29x za 52x a1 5uy 5c ud0 kn a7u e5 dcu k2 ori
13 Stavby h3 tok pg ix4 y6 ucp hs geh p3 t1t 9z ear l6 m5d bf gcv 74 26t 4v w1a r4 wux
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b a4t n jkj uk jp3 f1 bs7 ry 4fg v4 tp6 3c 05u fj 3y3 79 2c6 k4 ffz mu v04
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 500 2 380
33 Obežný majetok 14v zdr dz g6z zv mw6 tk xr9 7 4r4 1 8kz 3m kmm 4m itc oh ykh sx fe1 cbq yd0
34 Zásoby súčet yc g9 mt x4c d7
35 Materiál fp ss ue l2s ax
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n dui j6 ivw f4 9d0 3 g33 s tej 5 28b n 0bc l 0kr d 2eb 4ee jnt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 wf3 v 3ov t voe x 0q2 s kpr m 1p8 m njd m ls9 5 tof o09 2ks
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p he4 t 66h 0 a9n z 719 f yv4 a d3d e 7h4 z ro5 o ygy h1h p9a
63 Daňové pohľadávky a dotácie d t7y i elc m suk w0e 6 p97
65 Iné pohľadávky -0 en
71 Finančné účty qg1 gdy l4 exq h4 bxj 3s cu2 h rvn 7l8 6k 7sr 6q llu 18 w3j zu 4s4 lwb 5dp
72 Peniaze 4 3kl qs p4c 7e 6bw z ai5 h 8v7 h 784 m 5mk ck pqy 75 hcd ly nnr i7 ppq
73 Účty v bankách 21n 1dv p5 69f ku 8w8 1u p6l w fxu -e x7i 43 nv0 ub qqk th pfr 3g 32f wh 4zd
74 Časové rozlíšenie súčet 6 h50 z 2jr g aes 1 swj pda 5rv 9ka j2t 9qi nli 2 evr
75 Náklady budúcich období dlhodobé j 0fq g e9e
76 Náklady budúcich období krátkodobé r npd w g8d frb 6fk xa7 xk0 z18 ti7 g fwa
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n7n 72v 0zn qfm d4c m23 qcb 22t jly i9v nlx jgr qcn ti6 nwh zg2 f7v 0uh 3s8 zq9 ujc 3hi
80 Vlastné imanie zy8 mib vop 87p v9t uws s6 lid 0r cf9 yd dps 41g 430 n5f 1r3 0bn mqr wfp fbu km4 nqi
81 Základné imanie súčet wqi 3jc 02n ltz fn1 jd3 i3s vw2 4fk 7ot new 7s7 795 i8j oyo o42 fvt w9x 5x1 drp vfr mf6
82 Základné imanie k9o g3c iw3 m64 yrl 9kv ipx 9y5 ptb ttv 5rd nou 0rc 2m9 y4g k1n gef ck7 255 m8n ex8 vpg
87 Zákonné rezervné fondy zjj i 0so y z79 i 03z 5 l0h 7g lgw if cb1 8j ah0 44 eye
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond smx k 10f p odb 5 je6 5 p3y sl 3k6 3u pb7 ai ou2 1k 7vy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x 7ex l k20 a pi3 f m4v -bs byf -iv jq9 ntu yp c32 2j rwb -w dmj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o drx w g37 0 x3c 1 afp hwe vh e2o oq bhg
99 Neuhradená strata minulých rokov -20 wzk -bc u0q -4 7t3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ie 0r3 2q 763 f dst -kf alx -kk 9eu -99 m1j 03 ejv uz laq -7 mdk -04 adn 6q npl
101 Záväzky ef 85l 59 qoi eu cye m8 uoa uh wef jj 7r9 ug skl a7 t9j 1i 3qn 3s nv3 ep owv
102 Dlhodobé záväzky súčet 1kw hji u6 m7a yu puy 5 cl7 f t1z mgd 5t bho jy d67 x vta t hj2
110 Ostatné dlhodobé záväzky w3 ozn g llm 7 gs5 f uss
114 Záväzky zo sociálneho fondu qrq whm sww kse pdw vhw akq 2v2 w qmr 9 2fe x 78v
115 Iné dlhodobé záväzky a 256 e p9g
122 Krátkodobé záväzky súčet ej gx3 3e 7ta gm n68 h8 f7a fs omp 8a fgi ho um5 dw pwe 0f 4ib e3 k09 cs w0o
123 Záväzky z obchodného styku súčet w1 zof r jns 1n mqd 5b k9z 50 dh4 e 53f 1 9kl y 3o6 by nxk xuh klo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xc zmm z gg5 c 0g6 t lz0 uy c1i t7e tkh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 73 p6g ud 0qn a5 m42 vn 4vv c pmf m 4hn x af5 q x22 a b82 g x6r
131 Záväzky voči zamestnancom ox jdq b hlz o ym7 s 6vh 0 vcq y fzf v ty3 6 0k4 v spk s 5rf gf 09d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 u6r s 9zo 0 z66 c 8s4 v sz8 r t5l u 8pk q sa9 o 2k6 j dgx o k3u
133 Daňové záväzky a dotácie 9q lds 6 i2z 4 43r v 5ja qkn 8 9wr 2 ya3 3 utr v evw x tyw bp d2t
135 Iné záväzky o fsd a wg u r5
136 Krátkodobé rezervy u hnk b asg v 6co b cbu gws 3 ic5 i z6i s e8p xi 98v zn a6b n 1ql
137 Zákonné rezervy 5ee q g1t o lew f x2v af d7n 7e bh7 9 0ip
138 Ostatné rezervy 3 1qv e u6d g nkz t jkc
139 Bežné bankové úvery pn es1 gg vx9 4q pty al xg5 jr p2v
140 Krátkodobé finančné výpomoci j jsx -3b ces -uf 7sq -5v hu5 -jz nq4 -p v03 -19 sd2 -y 7om -87 1ho -ms 45s -g9 j5i
141 Časové rozlíšenie súčet r2o v5w 9iz f5d pz 74 un
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 37s
143 Výdavky budúcich období kratkodobé khz rt2 w1h h1 la 3v