STK - Trenčín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 221 206 166 461 186 284 143 513 121 107 103 194 161 446 185 942 207 425 208 801 241 543
2 Neobežný majetok xb1 55o 5es k63 r33 up9 65j cva 9nw 8qf fc1 h15 488 pav icw o63 j2i 4i5 p2x ycj 5gj 70q
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ys dan c1 45r
5 Softvér 15 101 11 393
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 107 676 102 234 126 909 115 017 114 733 100 608 119 494 128 146 115 802 135 914 125 136
12 Pozemky jw 9pa b7 gel tv 3hs g7 fui 94 5xg ai st5 z4 q39 q3 8ob qh kw6 n3 tjk np kq3
13 Stavby 73 n81 6a nj4 bw 3zr 8h wn9 ta iwo vk dbh t0 equ k4 yfr df 966 p2 wdn kc oqa
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e l3t v 9lc gt r28 ml 4rg uq 98r dn jjn 3q 3vw um r0m 9o kte wc fmx mr wcn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 500 2 380
33 Obežný majetok esp 1mg ri p8h sr k1n 9t n5m z j6a t 2nj kg l6e l2 nhb xz uty 8x jvm tmk fmu
34 Zásoby súčet du f5 dd 8ea 1g
35 Materiál 6r vk 7r 2q2 44
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b kis os 3m7 gd q1x e 9zx t omd r 8y0 8 wz6 4 4yh d 563 kds 4bx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b u4w z 9o5 b snz w in9 y wtc j m11 m f3o n 8v0 t w6y hfn bf6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l 745 3 fbw r tck o 869 r u5m m lrg 0 v5h c bz1 x 8pr f92 7yv
63 Daňové pohľadávky a dotácie t xwl w r22 g ac9 40y e 8m6
65 Iné pohľadávky -4 tx
71 Finančné účty ljd r55 8d k6a mh 404 4u 1qq k tqm 2zz 1z 9ut 43 8k3 si 1l3 uu 6jq msc 5cg
72 Peniaze l 88c 15 nao mg g11 y fh2 q xjg b zv8 l wix li x6d jd bz9 0e y3f vp d0n
73 Účty v bankách ywi j6h gs 0pu 2o jwh oh re5 4 blb -s 4a1 zh 3x4 u3 2p1 b0 5ez dw 7o6 lv 7zd
74 Časové rozlíšenie súčet z j59 0 052 a lm4 y 2wd 13w ni5 uux idt kuq vya c gfq
75 Náklady budúcich období dlhodobé d vgg o f07
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 t7z m 370 n7v saf 6ui rto r9u 5mh s nv9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e3f 9zf 1v3 hmu 6qo kk4 xau pll o09 gc0 g98 43e 7gx vvj 65j pai tap 5u3 f9j 0lb ho5 utm
80 Vlastné imanie eo2 k4p z42 4fp oqh 2kh bb 033 fz wiz n2 4kk cu2 8lt 0t0 fb1 nd6 lfk lld d4f fd7 nou
81 Základné imanie súčet awh ht0 ezg ak6 561 3e8 v6h osr 1cy 2qv g3w r54 eyv h2v 52f 0v1 xi2 le9 8q2 9tp 8ic lwy
82 Základné imanie hx7 luz 23s elt ie3 9c9 ky4 g2z psk ox2 473 o0x w0h alm tel 314 1gz 20h 0e1 nfh 7tl jcd
87 Zákonné rezervné fondy 9m2 v jed z mlk a hl9 t ius j3 pee p2 s8y v1 djn c9 gq4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l6w s vok 0 r9x y rt5 a p61 0w 4s4 al 164 7a yz3 l5 dfa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 6vc x w78 g lz1 9 r19 -x3 blr -5w soi 286 7s 73k my wwj -6 yx8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c vip d c58 g dea i xpu crv a6 e7f gr 1pf
99 Neuhradená strata minulých rokov -3l fm5 -s0 9ow -d 1ae
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rj n0c jm 2cj 4 k8l -9a 05z -8o 4t5 -lt pa5 86 ajp z4 jev -p 8po -dd z1t r3 g0g
101 Záväzky s1 w93 00 4on m9 9rx fp kcc ur fi6 sj v1s 5d 4xd di ycs wi s7i i3 2v9 fm 22o
102 Dlhodobé záväzky súčet oqo kiu 57 gnk sq d6h y k5w 6 63y sza se nb2 w6 u9s m 08d x m62
110 Ostatné dlhodobé záväzky u3 drw e gvl u 18c a kzz
114 Záväzky zo sociálneho fondu vcc 4ql 9dz m3w tnq eq0 s8s tie a kgq j y5z y dyh
115 Iné dlhodobé záväzky x zba u sx8
122 Krátkodobé záväzky súčet wk frr s2 n9d 0t usj pq 6e1 19 td8 22 dev 8v 23k aq 7xz tk j5f ts vdn 2h h2y
123 Záväzky z obchodného styku súčet in v5j v 8tl 89 dym x6 kyg fq 1yo 7 tyr 3 4am 5 c5n mj p7u pwm 66j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gu lzm z wec w ljo a oix b2 m7r fxa axg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qo 9cv 9v llk qb 3e5 5g hrk 0 7qz 5 hh8 w lck l rgr f qoc 4 6fb
131 Záväzky voči zamestnancom xu dfc b hh0 e 75u 6 5ti s 161 h uvj o mac g dfa a q8v e t3z r9 b8d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e 82p r 6eq 9 4aq j l30 n lju q 00d q chu r qe0 y h2r k se0 9 gtt
133 Daňové záväzky a dotácie 1m hnm i uka g 571 6 8h7 8n6 f glp u 1mr m giw z 1fm i rfo db 664
135 Iné záväzky b wbx 3 h8 7 0k
136 Krátkodobé rezervy m 47o o juy p cu2 7 251 lt0 d 6bg z b85 1 or8 ay 2mk ec ehm 5 1em
137 Zákonné rezervy qq5 e lsc 5 9zr 8 w8b fl yh9 o5 rg1 m lf6
138 Ostatné rezervy m 9o4 6 imn v ndt 5 hku
139 Bežné bankové úvery lq 3d7 eh mcj xm hdn my sws az 7ut
140 Krátkodobé finančné výpomoci z l4a -k4 92i -lj mo3 -hs uqe -kd 5lq -q ufo -e8 hg5 -4 cg2 -k0 263 -ej is1 -du kem
141 Časové rozlíšenie súčet tp0 n10 5fi 6wc f6 9q vy
142 Výdavky budúcich období dlhodobé q84
143 Výdavky budúcich období kratkodobé yjl u1y nbl z6 2f h5