STK - Trenčín, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 174 030
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dpn lgd cq6 8kq 59p ojn sar 52b 3ap 627 lzn 6rs 561 3kn saq d8z p7l w5h 6md jtq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tzg q0y 3pg nuk k6r 45u oeu 6qx
5 Tržby z predaja služieb 173 319 151 291 277 383 350 967 365 163 386 298
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1ic mup m3q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jc9 dw d zos 1go h g89 6al c0 v v4j f4y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uzp 6ah jll 46r y31 0fn shn 6rt qyf dcr xkn t1q nrg yjp cx9 4fw psa 0ze dfu 83c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 500 43 248 41 244 30 265 24 393 22 674 42 824 53 489 55 970 59 476
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i1 2p3 14 zcd kp 676 mx 57o c3 5ha th gd5 ww 0ql qx ey9 3i 7lt c6 y56
14 Služby 1b uk9 am 7tf xj pc6 7b qvu qr pgj ut omy be 5m5 9c 0wy e2 tk1 4l o1t
15 Osobné náklady bw7 0jq enq hfd n0r 0zk dl 93z vq 75y xf sd1 nu7 xly 8ga tyj na8 rzc cu3 lcd
16 Mzdové náklady n9 deo tj or9 cq byp 4r omf a3 vnt vv i91 tu 112 e35 pr2 y9l 50p dg2 26q
18 Náklady na sociálne poistenie 24 142 23 682 27 114 25 349 23 359 21 235 26 348 39 569 48 787 58 648
19 Sociálne náklady 5 8iv g api g tiz n ggz 4 0yk o i2c c vgh y xrl 0 c90 e r1a
20 Dane a poplatky v w3n 0 mx0 1 pz6 v 3hl 3 yio 3 2l0 7 x62 g zgz d z7c a c3l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 77y b 1y3 y bqa b7 lly ys ktf gr aq6 ui 100 r6 czw n9 zyn sy 2ji
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9d 2sj yo dk9 8z i3i nh 775 56 ulj hi ht4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 hhs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v g9q 3 qwi t vwp a bwj 0 9i4 d xrk z xck h m1k y e6w s ykn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y6 h13 0x izj b y92 -a8 wyl -xo dbu -l0 6ph hi nmb 5n x21 p rgd -z7 smw
28 Pridaná hodnota cj2 5yh 7oh ac2 24o or3 c8 grg kb o5c zt z7r aj4 i13 6hi gej d8a 8sb wfi j6b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k gs1 wsn ae7 z g6r m e
39 Výnosové úroky f 40h tb9 d6i g d5x t 8
41 Ostatné výnosové úroky 2q8 5 k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e18
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p wcb m kdq 0 0by u ujo c ozs 8 3es w z7r d 91y q 6gk d zva
49 Nákladové úroky g 6v8 r kyh o llf g 9h6 t c58 6 ebl k q35 5 drn f u1i k 6lp
51 Ostatné nákladové úroky 9 t5c w 7nr 9 fb9 e o3v 9 917 h j3p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nof f ha3 7z5 2 q29 r7c 930 pv8 0x3 mn7 w v1p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti mem -m x2l -m g16 -2 1rk -o bac -5 gbn -8 fr5 -n 2zd -l urd -e xmm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wq 1h7 cj x1s v 9bi -43 uw4 -z0 hnn -vu qsr d3 dre 4c 1v4 -84y -ch 9ix
57 Daň z príjmov 54 dcu r iuh i mb2 clz u c55 9 hrn g7x
58 Daň z príjmov splatná aq bq5 2 g1r m qam ggy z 3h2 4 4nu 0rb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 453 16 042 3 839 -25 269 -26 692 -24 630 35 819 13 480 -1 605 -16 602