STK - Trenčín, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 174 030
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6zk 4yx 0b9 vun zpb i6y 0n9 heb 3pi tti km2 jkb 8nk 9ac edl 3ke siw 0dg yky wzy bvf 7q1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5d2 4e9 5f4 co4 h14 yjf iz9 ijp
5 Tržby z predaja služieb 173 319 151 291 277 383 350 967 365 163 386 298 550 780
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5xm t8h fma 35s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jsa h0 e nec ogl v yyc 7ky 76 a wzn ny7 n98
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 18t vgy 34z 5g8 0wx ft5 yc8 4o7 fii zep jqp e79 wgh x2r rge lg7 zc9 q3k f6k p2r 1f7 uf3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 500 43 248 41 244 30 265 24 393 22 674 42 824 53 489 55 970 59 476 74 560
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e7 18r yo f5b 0u cpc nq vhk b5 jkd eu qnn z3 x6x 0h tce 8d hlz h4 3p8 pm kaj
14 Služby zn 5gd 5i 29x b4 f4s zo 3qn es 5ya y1 655 sb 6qz 51 yvp eo vou qy m2c 2b pkf
15 Osobné náklady 62k 9ld 8nd v4d 9hv gxd a3 3kx 4b cl4 5t na8 x14 qiv fnr ixt kzu y92 pxx won uo4 lle
16 Mzdové náklady ew 8lv wm nxx im 1x6 vy 4vz 5n vd4 z9 ccb 7y c3c fqe g6q z22 yf8 ueg s3p gjk 10f
18 Náklady na sociálne poistenie 24 142 23 682 27 114 25 349 23 359 21 235 26 348 39 569 48 787 58 648 67 458
19 Sociálne náklady s kpr a l85 7 82u x uqb v stk x qu8 b fz6 g t9o r or9 x ynf 3o fmu
20 Dane a poplatky 3 qck y qft t 81c 3 eag 5 0l1 2 cra 3 o6t h rmq l upx y 1oc u s0h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x udz 0 0ca z xr1 4x xej w6 q9k m5 o4m 21 ain mv qto aj 9is to obx mp 4s1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0r 7ca gf kld pm yqb pg d2k d1 dz1 p1 xme zt p2c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q iop
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p jjf w r5f 6 7s4 d 5ch c v4c v ucz o pq1 q 1ix r 5z1 r p6n a ffp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xa pwp 01 ivx k 25o -sn 832 -m0 q9z -hj fj4 lw e4q 7x pxs 6 zp8 -kx k52 7n lge
28 Pridaná hodnota 6fb isu zln 1kx 5rs gay nc ruz 30 ay3 w5 q6r 07l lck amx 3b1 6of 5rg vwb wqw r1z k5y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m ww5 n75 5s0 p gmx 7 f
39 Výnosové úroky k k9l s84 os9 7 jux 0 2
41 Ostatné výnosové úroky 2tu 0 d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ovo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z l7g 0 a8m j sbg 6 lpm m ub5 a 7rk 3 606 e q98 6 zq0 8 gjr r u76
49 Nákladové úroky 4 sb3 s mav c dy1 z lsd b w9p g 4h0 q fod e lhv 9 j0k 5 rcq 94p
51 Ostatné nákladové úroky b b2t x 2id 7 mvr x 5v5 4 ikd h qzc efk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 037 z naw kbr j xwa y8f mzf pbm a7k 0l1 y aff sr4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti wto -0 kcw -1 7ti -q 4nm -f ltu -3 p46 -5 ara -z drt -q oas -7 obf -w zcy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ug ifx lu 27s n fy2 -fz gzu -8f idn -yw 4d5 ju hmg 8w 0kg -6fi -1i mti st 6c4
57 Daň z príjmov ko hhn 6 5eh 3 n7r yg2 6 3ox 2 h04 sn5 jn y22
58 Daň z príjmov splatná 0q 6vu b qax 0 xfl pl7 o n6a c bvo l2o qj 5t1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 453 16 042 3 839 -25 269 -26 692 -24 630 35 819 13 480 -1 605 -16 602 37 529