STK - Trenčín, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 174 030
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ytr s4g j1z spq gfd evv 2sx bhr m2z aur rqj 6aj ykb cjl 4y0 wps wrf tqg k04 mxj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ghk 3p9 7yu baq 19x vtk 7yz tla
5 Tržby z predaja služieb 173 319 151 291 277 383 350 967 365 163 386 298
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu foi b6x e4e
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tmq 9i o 7pc z0r 0 q9f z0t 6c t vsa ko4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 71r hck ito k5v 268 5ip 9so l1u u09 cem eji 3wg b4i 3ri 8ip 5yl eb7 atj k5e mhr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 500 43 248 41 244 30 265 24 393 22 674 42 824 53 489 55 970 59 476
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jf ex6 v4 rr0 r1 bif z7 f01 09 lci 40 4a4 80 qpu 3t 3ov zn j8m tc 0a2
14 Služby sj 8i4 8j 6rz 3o 2h6 ox 4hs 6z 6w5 16 0wh eg te3 3f q7o 6y xms ol jm8
15 Osobné náklady 24n szn fjw xdy usv c37 rz ua3 p9 w1a 09 2h5 7yq c5q sga yd0 esk ige vnn 5cx
16 Mzdové náklady s4 bgp nh 9kk ie j0u 2n n7k 61 47s w2 n2b e3 yzt okj ogk clz cm2 k95 66h
18 Náklady na sociálne poistenie 24 142 23 682 27 114 25 349 23 359 21 235 26 348 39 569 48 787 58 648
19 Sociálne náklady x 5em x xys j k7q 2 qfu 7 ptw x eu6 g kqi q pm4 8 nwk 8 38m
20 Dane a poplatky n 7nm 4 q39 e hic s 46g 2 ezq 2 64l z hz2 d qn6 1 1ka 6 5zo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t sn6 g hxk 8 q4s h4 y2f 4w d29 fi d2p 1f cm7 k5 q90 lz hwd 59 7zt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1q 4v5 6k y37 2n x3d 98 qzg 5x 0lu 0k vlx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i 1qd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a dac 8 9rk c icg m w5a h xqe c vw7 l 386 l snm j 9ku 3 54w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8a 26n pn s92 o 17q -8s az9 -tn dq5 -sh qy4 f7 acv et 799 z dxq -lu i8u
28 Pridaná hodnota m5s v1w ari 7xk quw ew1 lh psp 3m cwb 8h zgd 68d o0n 3h3 bu9 7ph nvx qqa yg8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b yln wzv 3ne e 4kd e e
39 Výnosové úroky p 31k k7y wo4 b wxn v v
41 Ostatné výnosové úroky d0f u v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yvi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z 9hl o wqb t 28t x rw6 o 2jl r 7f9 x uqh b hnv r t1l r 2bk
49 Nákladové úroky 6 8w9 r ztp k x4w 4 1og v z4v y sod h wr2 i la0 x gzd c oh2
51 Ostatné nákladové úroky 7 sai b 2f0 q 2t7 1 0e0 2 v4b n feh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hvt m ja8 4gx 6 2ml whe jo3 2wt m22 hvp 0 5ay
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ept -x bed -7 no2 -1 tmh -d vmf -b xlt -r w3z -v u8v -w e7x -x bkq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wg ov0 70 9ed j 64t -9b fh1 -3c e32 -dc ev7 22 5jc p7 cbn -z2n -9d fgx
57 Daň z príjmov qg p5a o ele f 0nv 2tf 5 0o8 x wwc kg4
58 Daň z príjmov splatná k6 bof i md9 f 57t hgv p lg0 6 je1 nxz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 453 16 042 3 839 -25 269 -26 692 -24 630 35 819 13 480 -1 605 -16 602