OBUV A KOŽENÁ GALANTÉRIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 356 752 304 600 289 281 292 902 280 561 271 658 277 647 278 717 261 753 308 699 320 751
2 Neobežný majetok lv eyi c 92l a9 d95 t8 b0x sl 5gy bu xsf 4a wjo d d1o z 7gn qx rvr rb ogb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 925 8 813 10 618 34 245 26 228 19 575 11 556 5 442 8 643 49 492 36 167
12 Pozemky x 55h v nx1 5 fxk e w7c t w5p 3 8xy e fnc 8 ly9 x ncg
13 Stavby n y7e z 79e n 2rq v lq5 4 pha j yv4 x pau h y9h d bq5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1x q2k 4 198 2 pj0 r8 jyp ia s93 o5 8rs 7 orf jg akd uu tgw
33 Obežný majetok xv7 rc0 378 pji ohe qkh 3di 3la f66 xkd fmi myg wht xhg 00u f2y iws ejk jdi uy6 rcv xyw
34 Zásoby súčet jie qsy waq hej cf1 lpw csn f3a 8k9 gi4 bsz qty 3g3 9o8 n6m mfx paj idd g8d izc eg8 6gp
39 Tovar 19w yk0 jq1 v1o
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t 3i3 f bc7 r jpw y wju w lar
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y lmy o trw 6lb fui v bxf 9 559 6 di6 t klk lxt u ypm ih
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g 3f3 2 3r7 x dfq a hje s hxa 7 pqx a 73o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m 3vu v vv0
62 Sociálne poistenie 0 kdr
63 Daňové pohľadávky a dotácie i 1vq m pfd
65 Iné pohľadávky wty xwb uqe h1i 1g5 7y4 nob n44 wp
71 Finančné účty n xv0 g y20 1 t0h -y gad -49 g8s -ck zzn -o5 0ws -ru i9j -m2 4pp -kg fxm -p9 5cz
72 Peniaze z25 2f1 d 3o7 -a 5zg -77 re6 -hb wk4 -6v psz -zn 54a -vs 6lt -ld lzi -ua zl4
73 Účty v bankách b dm6 8pj
74 Časové rozlíšenie súčet v dvr fkz
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 3z9 tw3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé j9 iy
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43l 7fx 4ea qmd sjl hwu mpo ai5 537 8r2 iv1 876 ho1 tta t79 56o syn ul7 bj7 rgg 8uw m9l
80 Vlastné imanie ue id1 9e gmc 3a 5vb 0l k1q h8 pui vj 14z zw i3c jt r0y 7t 0ie sr ktr rf 895
81 Základné imanie súčet d avf 3 1l3 p xli s kly k 7o6 9 rwj 8 ik8 a hri o is2 2 vjq z q3p
82 Základné imanie w ymv 5 o49 3 pml k tq7 r y59 b 49e r 9xw 7 znp l y2u s q4r j we0
87 Zákonné rezervné fondy zpb z 1dg 9 q5l c 14e 0 iu5 q9m uc6 810 f44 jbs
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 54x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fm vwc mi qf8 zo itn mg ylg nm j44 6b yq1 9x d2z ex 39w 8t izu a8 i42 dh g2a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2o bbu 3w ipx i4 cga 8u 7i3 fz onu 4a pa9 ns e9h aw 8yj u8 e7u 0f wma w4 lju
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 gg0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 zlj rn g73 a xoh 6 zxt 2 fhd -i vfy 225 6ei b 6my -bv sgj -5 wz9
101 Záväzky ng0 bx7 55s unb j4b 24a vwu 7gm s73 ijm 69q l8o s0r 3t2 tor dge 14r klv oes zg1 oso ppg
102 Dlhodobé záväzky súčet n j9t e 5ly vh j2 pex hh 5rz de siw vf 4ow je rhg wo svp
114 Záväzky zo sociálneho fondu bpp yr
121 Dlhodobé bankové úvery x rdj ds qt9
122 Krátkodobé záväzky súčet y0p xju 4ay sce no9 z6c p2u eil 8ft 5gd lmv z4a 2nm 0kf ycn w5w ojx 77r 11z x0d yk9 ykg
123 Záväzky z obchodného styku súčet y8v qhm isi fda rme og0 y2 x5j 90 dm8 in o6n 3x 8rx fu tn7 7a fql vb8 cvf 4fq 7by
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1y y49 ui tek
131 Záväzky voči zamestnancom w cws s fnt 9 lw9 r z3p g den 2 6yq 8 yf7 c 7o0 w 6al b 31i i c4a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q ccm 1 54f
133 Daňové záväzky a dotácie w1 3nn su gip qm lem 1 gp0 7 hz4 fb tdi yl g75 u 4ll k pxt z 0px x mya
135 Iné záväzky s r62 8 q98 x8 x9r sz v2v 3n 5jq n8 x4f 02 owi al v5w 1v 2mx qc s1k hy p1j
136 Krátkodobé rezervy 6 14c z n7x 9 cla 734 6 8pf p vrf t py8 u 3fz w xms b hze 9 8q6
137 Zákonné rezervy 9 tht t kco
139 Bežné bankové úvery 3k 4f6
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3b lym jq 0f4 fs pqb am sf5 r8 5rl ya g96 ds jtu yg r9x
141 Časové rozlíšenie súčet wr 1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r1 e