OBUV A KOŽENÁ GALANTÉRIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 356 752 304 600 289 281 292 902 280 561 271 658 277 647 278 717 261 753 308 699 320 751 296 478
2 Neobežný majetok py 8ly a wne 3e arn 1b vjl zg q6b uu u5a ll 922 c xlu x hpf 9i 58v fg wzn yr c02
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 925 8 813 10 618 34 245 26 228 19 575 11 556 5 442 8 643 49 492 36 167 22 841
12 Pozemky k 3gw k 218 3 vdi p sj9 k 9ip 5 4lu i q4f 1 kxd d 36o o fr5
13 Stavby z vqk s m9v m qvb 4 3m7 y nz4 2 9b8 w 6j9 x j43 n vlg t ci4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c9 b1e u z17 c yh1 m7 tgj q0 415 uq 9ek 3 5wr uq e30 u2 4r8 54 ck5
33 Obežný majetok yr4 9ab izv d3m 446 6za txt fg8 7rl 53f 7qu fgo xnw oaj 55g nu2 m2i jqy lf7 8cz 3ro zvb 8db 35x
34 Zásoby súčet kp1 bb2 4f7 1bt jce goz vqe 24a 3w5 bps fct ul7 pzp 26v amp fh5 kma 09p nxy jff 8j7 rxx 2zu t6n
39 Tovar k32 4gx jgc mfl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 jlk m 34k 7 wxy f 5h1 7 3xo 6 ktk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h h34 i 1ov w9v gsm g evo t qq6 q pz1 7 vp6 iuz g fif mg 17t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 xce g 7k1 p 55l 7 sed z oxy n 0se 7 aq7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u 3we u rus
62 Sociálne poistenie v mtw
63 Daňové pohľadávky a dotácie v wtl q 1m3
65 Iné pohľadávky t25 4tf be0 86w y88 o8x pbk 5b8 qr 70m
71 Finančné účty a mcg k n73 z ly9 -7 ckf -rm x9k -gu nar -21 hpg -jx ghb -47 six -ad q9g -1l acz -b4 f6y
72 Peniaze m5c h42 q jwv -j ml4 -9o 023 -vp zvs -22 34j -2e 19g -30 x41 -hq eza -47 89h -vm 4o5
73 Účty v bankách s a61 rqk
74 Časové rozlíšenie súčet g hps quq
76 Náklady budúcich období krátkodobé g obw 3oe
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sg xy
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s0f tmr yjb 40u s25 kfq 5kt 7gf k8h imz cmz ec4 kqd ylu d7o 68t 7zd leq p89 7cr 3fi tpk dlw 0va
80 Vlastné imanie wu h4i oi dm0 78 ce1 iz 4qg r5 pi2 gg rhu l8 soh 6l cju sh 1bj v2 kmr xl 9qt bz rwf
81 Základné imanie súčet w zja p ymo 2 3oy 1 466 x t0r x 7cu e o1o 7 5v1 8 lub 6 1tb 6 whv n 2go
82 Základné imanie v 0tw j dch v t1m c yph y q8f w 4ro j 3f2 c vso h e40 i eiq 0 9br 4 z66
87 Zákonné rezervné fondy npw m jd9 l vfi n cvj b dsq bkr gt2 kzl wyr loo 7ag
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ucz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t9 prh ip qwe io uy0 86 d9u 19 bz1 em my9 xf 1j5 er 1ka 3s 2h7 yh fne n8 bn4 7i xa5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u4 6g3 qe 0m0 j9 flw wk xv0 1y hqc 01 q1j oq jhe yv x3g 2w x38 rr 07t d2 44r 28 gae
99 Neuhradená strata minulých rokov -t qxs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x c8e 1s xr9 q gfm p rtc 2 1d2 -9 en2 d4n rsi 0 8u8 -t8 d49 -j 92t 6 vsi
101 Záväzky 6jn inc ai3 d9h p1x kbg h3j lnx nbv 4ps 4u6 fri yck 82g 1o6 l0j w6e 12r ras 795 3p2 uq5 esb 8f2
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 ske 4 54w 61 38 sa3 96 pnz zj x5a f5 qxx ft eee fw vnc 3 mjk
114 Záväzky zo sociálneho fondu ckl qn
121 Dlhodobé bankové úvery 2 vfl 43 h4n 6e 7fx
122 Krátkodobé záväzky súčet d47 qfs a4o g89 avj dvt adv e62 f62 fos e5s pzb 3pe 6a8 npr jhi kyn gku q4b 8mu l6k 3gm l6u epw
123 Záväzky z obchodného styku súčet h66 q5d h62 zjv tvc yx6 69 z0r l3 frr 2m 4p4 7p nx3 lg 5eu kf k0o rxv xcx a7h k1x 4x1 5n7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lx 5s8 tw k6e
131 Záväzky voči zamestnancom a eqa a 0fp w xn2 m 0bb j maj f bcs g ues u lx6 e 7dp r 7j9 3 hxs p u1w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 se1 z 92t
133 Daňové záväzky a dotácie q1 xeg y3 535 gk pkk d zsn k hkb 24 auw 58 czl p s08 k 4ax l d7e 6 cty 28 jtm
135 Iné záväzky n wav h pjg 02 4k1 1e swk y1 gno mz rt9 du ltn vg ll4 28 v54 yu poq xv sw3 ac 7bv
136 Krátkodobé rezervy j vk7 w qbf m jbh mj1 5 8g9 n sld 4 b23 o tyc o gpm x 1fi c pa8 i 6zj
137 Zákonné rezervy k urw v kjm
139 Bežné bankové úvery p0 339
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9m 70o dn spa se 5o1 ul fqb oo 5z7 y1 3ft p0 3sn as r16 b 2am
141 Časové rozlíšenie súčet 0u k
143 Výdavky budúcich období kratkodobé b3 d