Wink Trade, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11771/R
Dátum vzniku
10.12.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
33 200,00 €
Predmety činnosti
 • výroba a spracovanie plastov a výrobkov z plastov (od 24.4.2003)
 • cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozíka nepresahuje 3,5 tony (od 24.4.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.4.2003)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 10.12.1999)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 10.12.1999)
 • výroba doplnkov k plastovým oknám v rozsahu voľných živností (od 10.12.1999)
 • technické a poradenské služby ohľadne plastových okien v rozsahu voľných živností (od 10.12.1999)
 • sporstredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 10.12.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2002.
 • Valné zhromaždenie dňa 4.3.2002 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti, o ďalších zmenách spoločenskej zmluvy a schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 229/2001, NZ 229/2001 zo dňa 26.7.2001) o zmene sídla a zakladateľskej listiny.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 198/99, NZ 190/99 zo dňa 26.11.1999 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2005
 • Správa nezávislého audítora 2005
 • Výročná správa za za rok 2006
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Výročná správa 2008
 • Výročná správa 2009
 • Správa nez. audítora
 • Správa o overení súladu
 • Výročná správa 2010
 • Dodatok správy audítora
 • Výročná správa spoločnosti 2011
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 7.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 10.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 9.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 12.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 8.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 11.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 5.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 6.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica z VZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Zápisnica z VZ zo dňa 08.07.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2002, Správa audítora, Výročná správa 2002
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor konateľa
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
01.06.2020
Domény