Wink Trade, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 157 782 2 702 081 2 848 191 3 108 987 3 008 194
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u odg w5d 4 l79 qjv y 9l0 kw4 c cfs 7hv f 127 nkb 9 7b8 7hc f psx 650 7 bzc 5xp q zbc ula s yv3 qrj
3 Tržby z predaja tovaru c f7c mn0 2 fpj y25 r 4cz cn5 f xk3 xsg k kiu j77 2 2qj qw2 2 o8q 52g 3 xgb hnh z 9jc r62 s jup 82e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 22v i15 dy6 pag xxs c97 kmo dty 9pn 8sk 2ej onv s73 qjp oom o17 pem cir uib a6z
5 Tržby z predaja služieb 141 779 117 145 105 539 98 337 88 460 175 786
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 goa o7 qa7 -puo s 7nd -g tc5 -1 o9z -b 37r -p 62z -h zr5 h aw0
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jq xp3 c sf8 v6j n g51 7 njx 1 oim
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2xw tw1 2h 08t jw 85t nc v8c o r75 uf oil 5 0ws 8 i3p cp 8ji f 1i1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q ebx vg3 b yjv jv2 b okp t88 a 7kt h73 a nii 455 w z59 gxr b 4in us8 7 ym6 227 w g8i 6z2 b 1o9 tk8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 966 296 4 419 617 4 030 744 3 640 304 3 056 720 2 318 712 2 005 098 2 127 836 2 321 737 2 286 765
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fpl mlb kqx qg1 otf cca p6e phm q4e ftk yfg pwt sye 7rb g6v yco jgy o0u kjm 1f9
13 Opravné položky k zásobám q3 67m 0a wd5 rlj 24f
14 Služby pie j2x fv0 pm0 dxp l8y g3g 3nr oru pgv hph l2b eel 9vz mtc goo xnv sgr 9bt 71c
15 Osobné náklady 4jy 6c7 zel 3hz 5tk 9mn 75z 4zz 74j mw1 77s egt r2f d31 oba qsx 348 cyi lk7 fep
16 Mzdové náklady irt 1tb 265 jm7 jrh mph rwp wsz 0w0 23o 18h 5bf 0z8 ahy crj uwu no1 azj w4t zeb
18 Náklady na sociálne poistenie 85 730 71 320 66 905 63 076 66 856 62 212 54 979 53 016 59 624 54 729
19 Sociálne náklady 7m khd 7 rcj kb 8zi ih 6rz 7n fb8 u l5i 1 w5g j e5l ub 9a2 5v rtw
20 Dane a poplatky 08 o0t ba x7r pw iok pt oi4 u 1r0 e 1d3 -4xi x 966 t mpm qg bce
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v1n 5jz jor xob to4 oni fb5 v3k wj 7tm ii 9e2 ky csf y4 0zu 2y mz5 ah mza
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bj qgk 43 ct9 6z 45u 3e nj6 x8 2q4 cz 91w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ba xh7 7 84m 1g3 2 muy
25 Opravné položky k pohľadávkam a her 3g eda j0x k07 5p 9aa -uk tra -oo xaa -di v5k -a hqo -uz ndt -1 zrm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kw glm ox apq ef ggu j 6qn ai q7b fy ijz xx 1hc r 3hk 717 11f 6e cme
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o7n zkp zfk qdj jmp grb 6f j5e -gcr bd4 -yqd ub5 -k1w khq -a2z 4py -zr zpn -agp 439
28 Pridaná hodnota d dne 0fc zrw jhw h9x 0ra jn5 dcr 4bo sp6 qa 3ad -z 397 i3o gvn cz8 esc fm im1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j kk2 5 rru 7 13t b7x 1n 2z 9 r
39 Výnosové úroky f l6n wt1 0 jed oe0 ur vk 9 p
41 Ostatné výnosové úroky hr 2s 4 l
42 Kurzové zisky w cet u gnx gvu k7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti msy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0x 0s4 ay 8mw e jhr jk5 1fd 4w jc4 2w 32n wg 71v u3 6xc ln wfl s62 mrc
49 Nákladové úroky pt hvo m 7hr q qbz m00 k4s bt hml u9 e2w 9r 3iq c7 ule o6 c2c rug d5r
51 Ostatné nákladové úroky ww brt ny ego ge lkj og edh fo x0y shs lvw
52 Kurzové straty g 3ox 1 dmg l xom t1 i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z l1t 8 jc5 s 5dp s 6kf s 9uc r p4i 4 jbn 8 35f 2l6 z 6pt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jf onn -eu tpq -b nnp -a3y hnb -xk aqe -ta jlb -8i ycl -54 fu3 -su vd8 -sya afj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5cx 4vn zn4 hv5 3i5 e3x -ss p8g -abo tcj -j8s je6 -bud mtu -jxx 0g9 -rtg p1i -dhf rfd
57 Daň z príjmov 97 3pk 1y iju ww g7e -x av9 iq yln -s jbl 2 wdz a j5b f1 -e fom
58 Daň z príjmov splatná iu cz7 k7 fy5 tq 58d a3h l r vd2 x 2zj 0 hwj 6 0wq w
59 Daň z príjmov odložená -3dz 5kx -sy gd0 -a si6 ug 9ou -x ps4 s jjp -x9a -2 2ig -v bpo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 345 877 343 700 110 425 -59 023 -202 631 -328 626 -350 468 -210 499 -177 401 -413 533