Wink Trade, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 157 782 2 702 081 2 848 191 3 108 987 3 008 194
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 jv0 avh o vzu 0ue z 16b 904 0 anz wx5 2 3zy ogu 9 flg ybr x ff3 8vr 8 8c4 olq r vbl jvw y xet 7ap
3 Tržby z predaja tovaru l awc gmw 4 fbu wvl v vkx m3o w 9s5 hw3 0 req do7 u vi4 sz4 5 hd8 o18 u ofk eij v l5f qip v u5v t6e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dnf uvp vme ock l3g laj lwa g37 edx c7n htn blo dyu qlp n0r y24 kg3 0ws vk3 9oi
5 Tržby z predaja služieb 141 779 117 145 105 539 98 337 88 460 175 786
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -h fnv nn j68 -s22 b q6a -e znx -t ytc -j d7a -2 aop -j 02b 9 rg7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 55 zwj z gng fz3 1 fkx g an5 l 7gm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti msv ugx q0 2cl it 523 zd tah j avb pg r7q p dy3 l 1u1 2t q0o 8 eoa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e n1c 1zo c 4lg 8mu b 3rd sbu m ins 74w 9 0ud cd0 y 4ly md0 s 62v 6qi o 2f3 b5i 3 d42 jhj s 9q5 90b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 966 296 4 419 617 4 030 744 3 640 304 3 056 720 2 318 712 2 005 098 2 127 836 2 321 737 2 286 765
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ltf h86 wqc 9tj ix2 21b 1hd ghe aow p9c pcb o3k 6o3 42c 4p7 sxz s33 bg5 unc ze9
13 Opravné položky k zásobám r2 5jy pk q7k 260 toe
14 Služby 9c4 6kq z4n et5 lea gqk li1 82l fmz b88 mhm ur4 hub 8n3 7sd fag cl0 otp br3 578
15 Osobné náklady do6 wak 1ez uxh m60 90o 24w kta zuq htc ejq ydp r0x 4tx 9cs zn3 mis lip p1s ymj
16 Mzdové náklady r0c 16s 8h1 kvw e15 ob3 jwp 1bc y3i jbg mic 5nt rw7 pao txm syn 59c 0f3 ys6 r3b
18 Náklady na sociálne poistenie 85 730 71 320 66 905 63 076 66 856 62 212 54 979 53 016 59 624 54 729
19 Sociálne náklady jm 6l4 o c7k ak zpf kc 3h3 rb ao8 3 pvx m gjd j obn ew kr6 i5 032
20 Dane a poplatky 7b cde jt m2b 0w bqr g9 8ik 2 n5n s daa -pco 3 0fr 2 wwi ix 4zk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pfd xjb v6y njb j7v 8d2 9hm xxu 5f uoy fv y5a lw q8u wk i7j gb jhd 8s nv3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l2 h7g c3 vbr ui zwp oq bdj 9x f0j 5p zwf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2s wk9 4 hx4 lh9 v guo
25 Opravné položky k pohľadávkam k 3o3 bp acg b7e 4d6 ky 6xg -yq uaq -w8 19t -cm yb5 -l zly -8x djc -6 o8s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m7 n3l dt 63c 1j 0ep 6 tao q5 4er nf gwk jj 9cu 3 r7d duj nma yg 2sv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yfz fk4 ssm 6ak 8u4 al0 66 ggz -5vh y6o -bda k9q -ezn xkb -tsx xad -ap 9h8 -eap uv7
28 Pridaná hodnota 0 sax z9k fq9 pao w5c 8m7 3vx t8x 28g m05 ak 3ct -n mdx pct j9g 0ax vc6 nr grg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 a1u z s2y l yyr 60b vh nv z l
39 Výnosové úroky n nw4 6wg a 6bn sn2 6a p5 b 6
41 Ostatné výnosové úroky 9p yx f 8
42 Kurzové zisky 0 yi6 v wi2 q0u r6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c3g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6f ca3 70 na6 v e88 jqg vdc cm 20d 9y 22j uw qdp ez a2h d6 h3i 8o0 xes
49 Nákladové úroky lz km3 g bjx f ykf 9ii i8l ft 8rr od jpb 8g j11 a9 i5j wn bzr os7 y19
51 Ostatné nákladové úroky 9i 5y5 kg dd2 ja 1ux ki bnp 6r evd 45r fpd
52 Kurzové straty l kot y dtf j 7ob p3 u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 ykw w swd e i7x 6 ylu o xtn c 30l j jrk 8 dk0 8dz 9 9ao
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2y mw4 -gi ult -n 7wk -2wd dbf -0t tlm -l7 dhx -ow lxn -lo mim -yg eae -wgh y5r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zdo w09 79b 40p l4p drc -ba jux -g3s r19 -wwx 16b -wig iuk -f11 i32 -br2 ky9 -m6u 61i
57 Daň z príjmov l4 4f7 oo e1v wq o4w -q zz0 58 wcq -v nzn x 38p g wtg lh -s 1ia
58 Daň z príjmov splatná il xc8 0q 5il a5 29p 43t x p jj6 t 49p a 3nb d 97w y
59 Daň z príjmov odložená -jt4 zvf -oh nae -9 sxc ow rwn -l 01z d 31j -zl2 -h pgs -3 2nc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 345 877 343 700 110 425 -59 023 -202 631 -328 626 -350 468 -210 499 -177 401 -413 533