TAMARIN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 8 446 13 515 10 284 10 575
2 Neobežný majetok z xcr 2 9fn z tmp p 0mr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 461 1 461 1 461 1 461
12 Pozemky g clz
16 Základné stádo a ťažné zvieratá y 04x m a2u q 2am 6 q20
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok k rbt
33 Obežný majetok y 0nb 6t 215 i jxk g ro0
34 Zásoby súčet 9t wal
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mb7 x fjr a 6po e v0e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e8e 3 tsv i jde 1 50q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f0k u b30 g s9u 0 133
58 Čistá hodnota zákazky l 903
71 Finančné účty u 8xi h 4rg b bap l itn
72 Peniaze 0e s72 zv5 hg
73 Účty v bankách c 1h7 w c6e k fa1 e zs4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g wff 5f 6ew mv 4l8 5a z39
80 Vlastné imanie -tx ege -gq l76 -pq nol -yc 5jf
81 Základné imanie súčet 2 xm7 d o53 f bjk n t8u
82 Základné imanie w l7o l 5vs e 8rp v x5q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qx mdn -xc esz -ks yhc -fr 4rx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w tjn i y2n
99 Neuhradená strata minulých rokov -po aee -6n z6p -41 glh -ar ntu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m 57g 0 qab -l 57r -7 avt
101 Záväzky yq 5vg 1y zqj 92 67r mn g6h
102 Dlhodobé záväzky súčet dy uik ns 695 42 v0p pz ew3
122 Krátkodobé záväzky súčet nw jej 64 3qr jr hfq qx tdd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 79 4bg i7 9sd pn 3jt hk xs3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h dhs e esg v lnj 6 sz5
133 Daňové záväzky a dotácie zfl 5 bil l b6f h zgq
141 Časové rozlíšenie súčet xlb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ywk