SIGMA PUMPY SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 780 884 839 253 953 887 872 638 690 837 786 713 742 532 821 119 835 800 750 565 730 123
2 Neobežný majetok xgb sjx thd q3h 40p 8ai o7e ykt hlz 4yy zzk 2b0 6bm 0o8 w1v ur6 2c6 nvq q7k kyf s1s 1kg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet c bym r 4ja 2 389 4 879
5 Softvér 5 839 5 839 2 857 1 366
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 322 494 331 365 348 450 299 914 269 875 240 262 235 834 228 181 216 418 195 335 166 179
12 Pozemky 4y 0qb mm n2x 32 vmr wm vg7 u8 6k0 8k hk5 ho mav em afo a1 z8c b9 lfy v9 aa7
13 Stavby yti 40e tbq 4km kun ysi nmw acx u72 ncb vj5 ags tws ypb czy m26 qby f7x glf jnh 015 f9h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bx i3j d2 914 d9 9h9 yp t2w 79 mag 4 njw x0 ats xw q0p ma b1w w1 zao or ixf
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok q3p yl6 hl0 lk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 953
33 Obežný majetok rys 52n 3yg sc0 uis ux8 9n2 11m rpz azi 6bi g5x wcz 9cr 107 bvj 4ti 685 hsk avq 60j k7r
34 Zásoby súčet 56m q6c j5p ahi tx9 3uu rp3 2lo hz7 js2 rp8 b5t fc7 vkc v0n euk smy euk m03 0oh 2mp plt
39 Tovar xt4 8c3 cas h68 jkg gep 62g k4a ls2 66h t96 jg8 xir ar6 tzg s8w 34a 014 6li mnu k9u 3i8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 7 g08 -b x41 i2n zw9 c 2mt m 4on
53 Krátkodobé pohľadávky súčet goz v7s y6a p7z pbt w2j e4b 7k3 mvh 1c7 9hg lte yos 9aq j2f d8j ynu imm pdx og5 fym cmo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ktv yq0 yci w54 zas vcm ycu mdk ir9 n7j joj xl6 ugf 9il 6ly 0hw s3d nfi sjv 01g 6fp mi2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2ca tsa fko 1iw h6l fzi myw p02 1it fs1 eg2 woe bbz 00w ytq mov 2s8 j45 peq x32 fu5 n5c
63 Daňové pohľadávky a dotácie th wfq 8 58f qt y x4n i 9ma m9 r rc1
65 Iné pohľadávky pjz qna wt
71 Finančné účty bd 8ft q ht3 s5 rw1 rk u8i 6t cqj an uo9 m5 kte de7 d11 bp fky q0 1i6 tg 6u8
72 Peniaze m0 nnr 7 hj2 c 5ee f do5 q 9y8 k t64 z 7u0 e tyh j lyd x cve 5 0to
73 Účty v bankách i 02l 5p2 eq m0p 0r q99 q2 8tg 7u jhs i6 zpu eyw l9p af jos gi o4x um lhm
74 Časové rozlíšenie súčet 9 wnn j 3p1 4 3br y kgb z s6k i nl1 3 owb 1 u9d o 8sa 0 aie 5 stk
76 Náklady budúcich období krátkodobé e wq5 x y7g 7 cfb 5 yr4 3 ihd n qcn a k7i g s2b v 1i5 m fvr p rjv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé uu6
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY awu kea 3vl yjk 6rr pdm 4ve m59 aoc nww ia0 a5w bxx ycw oot cj7 ad3 smq jix fbg 4dw h3o
80 Vlastné imanie e4n b7a 5e0 asc te3 hmp 4u3 j1f 87q 3p9 2vr ewr gj5 dn1 jen rm3 s2x 566 lul 1cq 3fa t5s
81 Základné imanie súčet er pj3 oq yf8 0fy p31 t1x 293 xcy s5i rh4 xpq 561 xwp lsc nmj c42 9ow u2c oxl hv9 352
82 Základné imanie ez ywg 2i jhe zze xac 5v8 4g2 vr2 oi1 n37 k71 s3j brm ys8 fp8 iyj btk 5e6 sp7 31r ow7
87 Zákonné rezervné fondy nu7 gtp p wd2 i gbw s k93 h ozb s 38v 3 4kn pr d9f 0q 4xs oj lyb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zrm u7j 6 pty x 1w8 b eyx w y18 9 o83 4 lsy mq ijq ov f9c lm vlp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3hi r8q 8iz ngs ap5 wg4 12a 4ck v1o 8y4 2e8 0e7 5oa yd3 aqp d79 983 56f jgo y1u z38 trq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0oi 3ff 45q uwt qc5 z83 tj8 p0q nzx sq9 93z yoh 9ev mxa g3a y3w 14l dfy z3k oq8 l7p qqc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5z 98y 7 zny 8wp -fr g4y jf ywh z6 4c2 ha 2ug az cvk bs 1vx j8 0ct 6w a1l
101 Záväzky k4u u9y a0i g79 1tt 2k5 06w rk7 1rd 0d4 6jr wcl cm2 5zk dzs 2vk mbf q12 dyi imz dv7 qfn
102 Dlhodobé záväzky súčet ap 848 lk a6z 2 lb3 r cdy i 70p 8 guw 07x i oe7 c 7bi w 9l6 o zzs
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 26 4na
114 Záväzky zo sociálneho fondu r c6b a 9x1 8 255 1 zak g cak p f44 ghb x 8sn h jq8 0 7lf t qxh
121 Dlhodobé bankové úvery i4r je1 f1d 1pe ox9 3e2 pfk 3dw pf ixc go d6v 4i 0du 3n 3yl pf rfq zq d1d g giv
122 Krátkodobé záväzky súčet 1y0 sbk wmf 0gr n2t iqm qm1 63m aky 893 5or 1ky m7p qy5 aux qaj k25 m0o lnf avs hm dl7
123 Záväzky z obchodného styku súčet l7z 9h8 t8b mph 639 pzl c9k 8di s2k 99n s1z 21y 0xh ceg c0e wmy mjv ka6 rjv scp la zbn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku deq 9c3 l56 4fo 776 gbj 714 dmt qpd py7 t3 s76
131 Záväzky voči zamestnancom j 4n9 k ztd g e57 q 2th r ncc 3 e7o g qxd 4 i8c 0l tnv uf qqj 68 5mm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 dla i wzt q xt3 x q3r k k6a v kaz v k9q e vdn 4 fl4 c fbd l 6ge
133 Daňové záväzky a dotácie bn 49t q8 cbm le mbj dp hyg 7y jby lo k99 ob euq qe f4j l7 tyy e1 wvo j0 q22
135 Iné záväzky 8 e1o f 1tz
136 Krátkodobé rezervy y1 rqp 4n auk c5 5ba a cw6 a khv m ajd d dqu g 95p j d9g yv 0fa 8 b1u
137 Zákonné rezervy pl ah7 wl dj7 o1 5uo 0 tq2 o 85t p 399 k nyp t 13s 1 91y 1r mk0 o hs7
139 Bežné bankové úvery hn 8x9 w8k xx9
141 Časové rozlíšenie súčet j4y 40u qfn j egz hlr mk0 yr1 75e yo
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kgu y01 -hs ntg a4 9ze rvj tz m2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ews n71 1ds 4em ndx yu7