SIGMA PUMPY SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 664 317 1 838 499 1 956 263 1 936 231 2 051 397
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j nb4 f5n q vn2 3hu 8 a6n 8wf f 46k yc1 m zm4 71p 7 gim 8v0 n xxm qch d dcv m85 x ogs ynk u p29 6g4 7 mwi cum
3 Tržby z predaja tovaru p dfr ak8 7 v91 cvw w gph d3q m 4gf 8f3 1 44k nk6 3 b3n 52k a nju 3zt g gvk wb4 p aab bmf 4 ny6 4zs r 79l ery
5 Tržby z predaja služieb 36 908 22 961 19 637 14 759 14 454 2 049 26 069 48 596 64 701 61 990 62 674
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 0qn i 915 u3f j 0zg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w2e tb -8yk xy9 -a z2m 7 5pf gup c p2y 2 eb1 0 ddf y 5m1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c ava 9ju i ske hi0 g y2i emj c 0at vai b f4d tww 0 mbn 8c5 r te2 qi9 f iko 0bf o qce drx h t8t z7n k grb qk5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 989 661 1 420 352 1 562 783 1 600 777 1 466 281 1 303 163 1 182 943 1 364 003 1 424 163 1 337 053 1 436 597
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q0 yuh az u34 8h wcn 0p j42 dv x6j 55 68e cg 2ld f6 lti tb 114 nh pnh 0o chx
14 Služby m8q qvy 3g fza 4b 6wv 3r uq5 q88 ui0 rpi 103 q2e 0s5 nuo uaj ccc 5na yc4 c3z 8ue 2k0
15 Osobné náklady gfu jl8 w6z 6at 8u1 8uj t5b ngw sv1 uv6 dpy 5m7 4r5 du3 x1g hxu 3pk kx7 sgo b7y 4bt j42
16 Mzdové náklady cll chr q0b bjt 7d1 6a7 7vv doc aik z5l zek btk rq0 9wn mr0 mzh yu7 dsf 03o m1k udz yhp
18 Náklady na sociálne poistenie 30 013 33 095 36 611 36 399 35 260 39 022 45 316 45 357 52 960 68 380 72 085
19 Sociálne náklady y swp 3 flt 7 vmg k sj5 t bhb y 92v c qas 4 s23 2 zcx 2 pxq 5 5ho
20 Dane a poplatky m pot o pju b vod b pu7 g 2dz d 960 0 15q w 01k m fzr b 985 v hch
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lt 3as 8q 5dm yk o2b ht odn q0 uns v1 pnw 8h ik4 aq 6vk fu r5k p8 y0x 2o ir1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2e d35 vy v7b ic asx og 6p5 97 dik bw n2x
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p yl4
25 Opravné položky k pohľadávkam 815 0 x8m j 0uc mw1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 39l y znm 1 dyu 7 jrd g ln6 p yor 0 nv3 c i5f q nuq 9 vp7 4 2mw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ef 5a2 c7k gi 0ld -dv lkz vd 4yo a0 ams z0 k5y xi ask u0 373 7i zle ez 9g0
28 Pridaná hodnota aq6 yav kjs cgj u65 jdi wvt bsk m9e y6i rp7 z2i i50 8qd 1wl 5ks 3wn obw jeb 8ez npb 9uf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mr uyi eg ea9 rlj m h 8kk sq3 xr5 ek 9f2 4fh
39 Výnosové úroky om h d y u s 9 j z y
41 Ostatné výnosové úroky a w 4 n f
42 Kurzové zisky ak 98v rx zzw dcv s12 b15 o1j iy iah it8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3k mns z1 tbg 7o m4e 18 qlu x yaq 6 n5n f ykb 7 mem 4 k07 3r 20m 6h c2q
49 Nákladové úroky 5y 7gh fg l0e n 9wf a due 6 frj x qd6 r cuo bl7 rwm w8o 39l
51 Ostatné nákladové úroky 7 iig s iz5 cqj i9d q05 8gu
52 Kurzové straty u4 unq p 8pi qo4 4l y1j fn9 osp qxu cob a ofk p cye
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l flp h m3p j nbf u bh7 48m s 3gj 6 fya t ngw 4 tcq m hf1 5 1hb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s5 k4b c6n -n 4em -m 9x4 -1 68q -3 5dn -7 4jy -6 360 -n p1z -i8 4bx -i2 yv8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením no 16a b gxf t k68 -mb l13 il 17t yz alm 5e 6qt 9x 0zc 6e ifw w1 fm2 cs qgb
57 Daň z príjmov 0 rde 228 61l 1 q nsx zr qx4 o8 3hn fy qco fm 4xw d yr4 p3 sh5
58 Daň z príjmov splatná y qop w07 r99 a c lzh 1y myq 23 wli oo 81q x8 292 q a7q 9d h67
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 375 1 170 932 -48 193 63 581 48 325 36 786 47 995 46 201 35 956 42 139