UNIVERZAL - PVC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 56 853 37 798 99 567 75 248 57 019 44 824 58 330 58 306
2 Neobežný majetok k 85v fj klh gy aec og tu3 0 dfm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 327 22 078 17 926 11 714 5 502
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h z4f jr yel yw a44 i6 1k8 h n7c
33 Obežný majetok tj c6k oq gp8 fq 6lv zw 9kp rg eym qk 81f oz 5ti oq um2
34 Zásoby súčet q 1po 2 h8b 70 r3b qm xvq sy hp7 63 wxd xp 3n6 ui vaa
39 Tovar 4 jxa y e80 bu qjh co q4r v9 lqc 1n bwg sv y98 37 7dl
40 Poskytnuté preddavky na zásoby iuw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y9 md5 qp b4j
51 Iné pohľadávky 2k mm8 s8 00b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4t 416 0 lut 3d dlm 83 dyb c1 7q1 0o 7xw 7u iyw wm dwj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ol b1n z i3g bx klg tp dts w5 pka o5 ljh u0 m12 pg 4z3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x9 dui d d87 r3 nud 9r bpq dk fds wr 2zb 2l 9qg 72 2w5
63 Daňové pohľadávky a dotácie v4l
65 Iné pohľadávky g4 d22
71 Finančné účty v gvo o 2pl i yfy u n5b j2 grc 2t s5b 6g eqi xa 29w
72 Peniaze z xgp f k7k a ysc m kou n zvh 8 zkn d enc 9 9nx
73 Účty v bankách 0 k s6l z wlw j qfj k 8ey o6 mk3 rt g7w mk 8qj
74 Časové rozlíšenie súčet x6 fw
76 Náklady budúcich období krátkodobé rs 15
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r0 d00 8m 9ip wa phq ei 99d q7 epb nb bzz 76 exg 2x byx
80 Vlastné imanie -tw 8em -kx oyw -q41 ubn -uy5 w50 -455 5yb -sa5 xaz -86l fas -hha 68j
81 Základné imanie súčet t ivq k 7fo y hnu h 8nl o ndf c 9ls w nc8 2 oi9
82 Základné imanie d hzd 7 72f l d9u 9 xmm k 2my m 94v p mrd 2 euy
86 Ostatné kapitálové fondy pk 96y r7 hbq 5t 3e8 tc twa 2e k14 bx ikn fc az8 vq p2k
87 Zákonné rezervné fondy d1k y5v mvv u39 m9u 5x2 0q7 72i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w99 q9l ohx atj si9 zad qq6 m5v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dc 2wf -0h2 4ez -qsw qtr -zy8 mue -75u 481 -kvz 68s -8p8 wby -z8o 0x8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -l ycn pwb p 23u 28 w8g
99 Neuhradená strata minulých rokov -13 pdi -rtz 616 -sxc 8yi -t5c 70i -a3n s5u -yo2 rwl -hr6 p8o -x13 85q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -90 za2 -v 7xi -0k 41e -99 puf eva p 2p4 p rp8 -pa jbe
101 Záväzky 7w1 v6y 1bk ahz cpn rou uxp yj5 k9k vsg yso wos o9j cjg yom mnt
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 nu1 y avw 4x n65 h6 80x
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet c epw
114 Záväzky zo sociálneho fondu t wdn
115 Iné dlhodobé záväzky na z54 lp hi9
122 Krátkodobé záväzky súčet b1 l45 fr tgu 2nv tbk m99 gtv 39n 0cx l9 zxh gw 1wd 7d 0lc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0t b9t ge ekp 7w iag fa 2b4 g9 f7n ht 7q6 dg r7x wy 3m6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6w d53 4c m94 th o6x 8r flv 49 3w7 s6 reg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ca l6k re sxq v0 g65 61 el2 0h klw t5 nd9 4x qsi 2g dx6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e lgm p hcv u 92e
133 Daňové záväzky a dotácie 4 341 z ht9 h yj1 a 09l y kfj 4 8ty e pa5 ff1
135 Iné záväzky 25 40c eg 02s vg e4e k q77 nz vj6 x kuo j smh l psg
139 Bežné bankové úvery 03 bry 7r omt z7 azu xu 56w jf jih ho zsv d4 1a9 vp x78
140 Krátkodobé finančné výpomoci wj 7k7 b 1ia 3r 817 cx sii ao f2f zo 0m9 6b vx4 el 0ik