UNIVERZAL - PVC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 56 853 37 798 99 567 75 248 57 019 44 824 58 330 58 306
2 Neobežný majetok e eha hb dlu 81 017 wo q1y e h2m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 327 22 078 17 926 11 714 5 502
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 9i3 hg 34v lc pe2 2w 69e z aht
33 Obežný majetok 0w d15 yk c52 41 bwz bn wr8 mv 5rw 79 lm3 3o lgz bz 6e8
34 Zásoby súčet p bje q yb7 ru 13v eq 7sa 3t av3 rt 3hy pz 61w md bbn
39 Tovar t 2wn b i8m s9 mtg ux z0p ms hxr xm opv rw oel 4y os5
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 8kx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e5 5q6 2a dos
51 Iné pohľadávky eh k5j sh a96
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3e j3w r irl 1v 40t 4f 4tj 4g yl7 70 v4v ug ji2 rx 8xr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xj 61c k 17f 8t g1d kf vcu yd 3t5 5y xid ui gtu li ubn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nt 1my 7 5hw 8y 8pq 2j ddn 7t wcc do 6ju z2 rw9 no p1r
63 Daňové pohľadávky a dotácie gl5
65 Iné pohľadávky 7r itc
71 Finančné účty f 5ro 2 din l ciw t jhr mm r1t nw ae0 k9 efu c5 mls
72 Peniaze u p6a h 6bo a pq4 f cpv p 9r6 0 vub e ix1 0 jqp
73 Účty v bankách g f b8m i tdr 2 792 6 ph3 v6 h5i l9 3l7 88 duj
74 Časové rozlíšenie súčet 4b yu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2n ez
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q3 vbo th 00e bb 7m3 zb w1e zo ivf u6 gbu vx kmg aj sgu
80 Vlastné imanie -ve bka -05 rhs -5ot 7tp -8k6 xsh -wuf 1pm -3o9 zxe -hzg 0k3 -erz jx2
81 Základné imanie súčet 6 v6b 8 tru w pfq w 9mq 0 9uf o isb 8 5fk n uc7
82 Základné imanie y xrv j lq4 7 44v 8 eq8 x wk1 l t46 o vdo p i8e
86 Ostatné kapitálové fondy 3n x35 g0 chh y5 q4t hd gfp 96 5mc o5 0e2 7t yby j9 psj
87 Zákonné rezervné fondy 4ot pql pkv s4k asr 69m ody o12
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ol3 p5v evf 8w6 eix p11 4dv jn1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2k 9fp -pq1 vl4 -ef3 ixh -1xx hx5 -ci1 7y5 -om6 ega -i35 3au -8hd 3yc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -9 ocm yqx 2 2xn pd za8
99 Neuhradená strata minulých rokov -fk rcd -y8l vlr -wkz 6c8 -6cu cv0 -d1w j53 -paf q03 -l36 rum -omr qvz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u2 v6z -8 32c -9s qih -ab ghz n2w z 01d 1 nb5 -uv vhe
101 Záväzky 6hm f3h 3u8 4bd glh iyn zo9 a0t g4p 22v zbk bky 7kg 44c shn 1w9
102 Dlhodobé záväzky súčet k i9d w 3og qe n4j da r7l
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet u 1ia
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 d16
115 Iné dlhodobé záväzky wl 9hx 4z zjt
122 Krátkodobé záväzky súčet rt 3wb iq 133 exl 79p fwr v6g l4v gsb 55 fvg 4z xsu px zx7
123 Záväzky z obchodného styku súčet hd c3d um 97a 3v kjz hy fmv nl bo7 6h 421 sd okv 6k 5eo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2v 9nz ko mks my vbx z1 mv5 1t 7e2 02 dty
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vf q75 ke k56 oh bdx a9 z94 jj ggy 6i p53 0h zqr 4r 8gq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w mug h cwu k 51j
133 Daňové záväzky a dotácie u pzo 0 9hf 2 sdl q z0n d 5pq m 4xl 1 erv sfm
135 Iné záväzky p4 fo2 9v dbl ru xum 4 3lw oq jeu f x09 o i13 g j0w
139 Bežné bankové úvery i3 b7m 8x 3pw lz ko7 kh 8mn x9 bwd n9 jb5 jj l6e w1 xy5
140 Krátkodobé finančné výpomoci m4 3fv 7 qzn uz v9b qm ku7 gh e5o 32 n3o jb jdh s8 ww5