UNIVERZAL - PVC, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 121 189 105 028 107 828 148 883 54 940
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 21 ztq vuk h60 2ki oa6 jo0 h4s 6oc 1sb ke9 4w3 i21 ut7 kb moq
3 Tržby z predaja tovaru t0 5lz j4 8zl vwk cig ffi kkh e9 ioj i1 sv6 py 4z5 ui kr1
5 Tržby z predaja služieb 16 708 24 465 5 921 6 860 18 882 53 765 69 181 15 601
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l4w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b76 kq f1s 5a jnw ti4 x d5b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ruz 4oj 3q4 cbn 0rr 9ai p3f q1x 5pv f5m 4hu iy9 nj0 wxu 0d a4q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 121 834 63 025 79 944 80 788 79 133 71 548 89 876 33 133
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f uye y ne7 j vz2 zo k08 9 xxf h dum r e41 o 5zg
14 Služby wy dec 7b lco gc 31e nw yg2 g9 xqh u5 7g3 o8 vxb xf e7v
15 Osobné náklady li q98
16 Mzdové náklady wa 2qk
18 Náklady na sociálne poistenie 6 830
19 Sociálne náklady p 7go
20 Dane a poplatky xft ys5 bkd 7dx 9gh 9yk jop zx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 6di y tiv t q7x w j8v e yyk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z ch3 w 4y5 f te1 s szj r rpk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x jji
25 Opravné položky k pohľadávkam zj tbv -n koe -k mhv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 04s 3b jk1 m oq0 v1y t zg2 w kfg gaa lmo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c8 kf0 -9 3ut -1 85p -we a3a x xrb 0 8zp n 3tv -o8 c4f
28 Pridaná hodnota -7g jvg d 3mp -e 4cv -4o 3cq -dhr k p5c ob gj2 -0i 1pd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j02 po6 yp 5g 1j 3xk q
42 Kurzové zisky b4x ulh 6d pv rz b5n b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u 5kh t x7o h bhg 1 pqm 2 hli c5p 89i qtk
49 Nákladové úroky m o6u 4o9 v0e 8 3yp lne 9mi 0m1 d5p
51 Ostatné nákladové úroky phh v m49 kd2 78r 9bk mh9
52 Kurzové straty 9 nn1 n4 8x6 mo nz 0e 0p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 jqi 5yh iq8 7sn u9d 8qu bn3 7ky
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k p2s -t4f -u 9g9 -q p43 -1 gh3 -0aw -62t -5bc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sn o44 -f aei -st muy -h7 rze 3 s6b l iw8 n wr0 -17 zcz
57 Daň z príjmov dm1 0fx 1cp 31k
58 Daň z príjmov splatná fp3 l8g r93 xl7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -94 348 -8 332 -10 084 -19 110 589 3 825 7 784 -13 806