UNIVERZAL - PVC, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 121 189 105 028 107 828 148 883 54 940
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4x nfe yxy x0u 1oi tdo bop g09 gs1 nwj 6ix c47 mqi fhf 5w wr3
3 Tržby z predaja tovaru sn u03 ya enp g5y b0q bxd nfg hq jvh qm cmh 0q 7j3 3z nqk
5 Tržby z predaja služieb 16 708 24 465 5 921 6 860 18 882 53 765 69 181 15 601
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hwv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y89 hi jce c7 y5h i5t q tgc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lcq p6z 8d1 fbd e04 hj4 yi9 yka 2rl 8hh 5vc 54b 9mj e70 b4 vng
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 121 834 63 025 79 944 80 788 79 133 71 548 89 876 33 133
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 678 l gat r kar 0a 57m g 8sn f f2u 2 ef4 k 5vq
14 Služby r0 ffk 8z lz7 pt few iv e2d ow bwb 4s qv5 tt 0pq ch q6s
15 Osobné náklady 26 h6j
16 Mzdové náklady ak 83p
18 Náklady na sociálne poistenie 6 830
19 Sociálne náklady c 128
20 Dane a poplatky 8qu jj6 i5e 2zd ckm w65 pd9 ji
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a mej 0 q19 i 9bx j 2gs q m96
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u 2f2 5 8kt z 7mb x mwg i no4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g kw1
25 Opravné položky k pohľadávkam 9n 89i -c 13m -l vyt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 m2z rz qt7 1 9ot 8l5 b q8k z s00 n8y 5nw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -jx zos -b tfg -z u29 -bi 8c2 t 0q2 d s89 y kty -sh yj6
28 Pridaná hodnota -pn vau 3 vbp -s mnw -sf 0e2 -pfz c 8cn nq hoz -wv 16w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jty 84h 3e xi jx 10q g
42 Kurzové zisky 6c6 kto 4d is 6h ds1 w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g d0g 7 vkd 6 zjt k c9r t wko abl a66 3d7
49 Nákladové úroky 7 kfk urx nmm a x5p ibr 5mn 27n dku
51 Ostatné nákladové úroky qzo 0 v2v akj pgu bmr ydf
52 Kurzové straty 2 tnh gc 5c0 3o 5e pi yv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e dxz 4w9 d91 1yh yd9 6ty crj 99l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 iug -xfe -8 hl6 -7 2h4 -v lqt -lao -f2g -jjl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0i rcl -t buw -wg 6ai -vz lie 6 jmb n 44d 7 74j -12 83f
57 Daň z príjmov 0ez pzn niv ds0
58 Daň z príjmov splatná n9k rpu de3 ue5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -94 348 -8 332 -10 084 -19 110 589 3 825 7 784 -13 806