ZAMAT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12219/R
Dátum vzniku
31.08.2000
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripoja svoj podpis.
Základné imanie
7 000,00 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 14.3.2013)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 14.3.2013)
 • výroba plastových profilov (od 11.3.2002)
 • výroba hliníkových profilov (od 11.3.2002)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 31.8.2000)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 31.8.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 31.8.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Monika Hatalová
  Družby 4434/33A
  95501 Topoľčany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.03.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 31.1.2002 schválilo Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.8.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Zápisnica z rokovania VZ
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva
 • Úplne znenie zakladateľskej listiny
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor - Ing. Július Meluš
 • Podpisový vzor - Monika Hatalová
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka zarok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Osvedčenie o ŽO
Dátum aktualizácie
24.03.2023
Domény