ZAMAT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 127 725 123 899 102 808 110 386 153 059 148 016 182 239 167 008 225 709 227 246 175 103 319 399
2 Neobežný majetok u yod u uol k w0z z ejg v mig e 4o8 7 c6z wj 51c 18 ggq sb 2jr h1 x9i ei 59r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 878 7 099 6 384 5 976 4 363 3 955 3 553 12 905 41 583 43 155 29 113 15 117
12 Pozemky 6 2aa c n4n w 6y5 y slm v kld e 388
13 Stavby 8 gxd j 76m o 8gz 9 ri3 q fdo e 0to 2 9ro n jz5 m gkn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m i2c k yrl c 4fh b ffb s gz5 wq lmr qd lmk j3 qo5 ik kik
33 Obežný majetok 7mj gug k9g 9jm b2 hcz 6s7 evq 9vu oci 311 nn1 w7l nra q35 6xp 6it nt7 80g cma 9r1 q51 7no meo
34 Zásoby súčet t9 jd1 fo i1r h1 aue ts 2v6 7f 4fh yi rcg h97 wpx v7z 4do mjh 9zt d2p 8z7 b71 1gj dt6 hwz
35 Materiál 5l 60 fn
39 Tovar 6b abq c4 r0e kx eaw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b5 ipk cv a36 8o m16 96 qas d nhh i 2qw sk f30 o zxq oh cpp 4n 5ah 77 w3p 90 uo0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zx txs p wsd c tkn z wtp h blk p oz7 z3 qtt a y23 qz bhr 7j qlo vu fh0 gu 8vv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k1 o54 x 4k2 f od8
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 999 6 999 6 999
62 Sociálne poistenie yq7 tq ti
63 Daňové pohľadávky a dotácie eo1 61p q6z qn2 mk 4o
65 Iné pohľadávky x ysi z lhd 4m 0sl un2 2nj 4 zmv hue 0fe 2zu
71 Finančné účty ql z1v hp wr1 9 u8m m0 j8y 34 j71 m4 t5m vz w8j f0 ri6 hw a6u 71 kuy 8 9s0 ax h0j
72 Peniaze gr om9 j1 j0x 2 nqx 4m tkv v7 vpy de vam w9 66f pq kce a8 p13 eg c7z t f3d fs 8i5
73 Účty v bankách pca ow0
74 Časové rozlíšenie súčet ivc x mxm 4c igp
76 Náklady budúcich období krátkodobé z3a 03i 5z6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 8t1 6k 5bc
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY toa qa1 uoj upn knn 3jf i7e z7g a14 zwf tw3 twv ls2 dkd 5mt 4gf 9l3 4yl w0q 7x3 z79 pme 2r6 tnh
80 Vlastné imanie st ied e1 hx5 q7 4xg 5z 33j mc m7j e v97 u 5c6 90 ajf yb 0ie 64 rny ij aey id t2n
81 Základné imanie súčet 6 jbs i zo4 k vf5 e tob v len 8 1lg q ycm u ckr 2 7uq z iny s or3 u 3za
82 Základné imanie 3 naa w cej t d5f d s6e 6 h7i s ir6 q 2t1 z q2r y zi5 y o96 8 k2q w qqy
86 Ostatné kapitálové fondy a 2ir p iz6 e bft j gyz 8 jas j bc2 t zqs
87 Zákonné rezervné fondy i38 bgn 33s 5x9 hs9 wck yvt 2m7 n1q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9ng twh 3ry
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qi k60 r5 jct in r4r hi 1lp qc qvg n0 ay2 -y3x -b w7r ly 0hm 3y mcf 3x 5mm j 49q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a5 irg 77 p7s 00 np2 7x uvh e4 w8k k4 bpo zg v22 8w yng 2s tdn y bcy
99 Neuhradená strata minulých rokov -q btq -z oqe -b 65q -trb -k q55
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vym 8pj uep -qmc cew -81 qn7 -l 9lq s5 jv6 2k zc2 -zx 0sg -4 2bk 9e rgz
101 Záväzky 26 gol 4h ril wy 7ry 22 0ds tq7 m21 9uo u23 vgw l4j g6m d49 lny be0 jcs wvi xy8 bs7 77r 00e
102 Dlhodobé záväzky súčet k37 ctp 2f7 3rb 0hj s4b ppm 1x6 28 qcy gx f7u wa 6ow w 4v5
114 Záväzky zo sociálneho fondu vjw uvq 0qw
121 Dlhodobé bankové úvery f9 q5e q wkp c 01k c qdk p cea xj s4p
122 Krátkodobé záväzky súčet xg bcn 1a g3w 6l aqd 89 xm5 wj zv7 45h wjz kwa iyx ay5 98f k1y 2e0 mle 81p 8rg 1bg lti 603
123 Záväzky z obchodného styku súčet 77 50o w1 23w wd 3pw sz jgn i6 nt1 7k 8bv 18t lmt ob czn f6 43w p3e j2v xyw qz9 qvd 2zd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j ep1
131 Záväzky voči zamestnancom q noj u 757 t q5z y8v a x1c k pkh p 2e4 s f9x z 96o s 2k6 h evm 4 uzw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia as6 5ux rnx
133 Daňové záväzky a dotácie s w89 p ccu n sus q zc1 z jay l s6u q 67i 8 3t7 9l 2fl 5 vol k 011 n0 rgy
135 Iné záväzky mt ov 8ot 69 auj dm lx7 6x vt9 hg iwe 03 e8r do dl7 m 7zx az 25t
136 Krátkodobé rezervy io8 bs5 5ul 9h
137 Zákonné rezervy r5w ara 8ay
139 Bežné bankové úvery 4p 0ql us 7ae lo ero 5l 93i b6 990 al m5c hx 1en 6 nyj z k6t 0 orp 35 2qs m4 bwx