C.D.ŠPED s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12295/R
Dátum vzniku
27.11.2000
Konanie menom spoločnosti
Konateľ podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že konateľ k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti spoločnosť s ručením obmedzeným pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie - konateľ.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 27.11.2000)
 • vybavovanie colno-deklaračnej agendy (od 27.11.2000)
 • reklamná činnosť (od 27.11.2000)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 27.11.2000)
 • prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb (od 27.11.2000)
 • zabezpečenie colného dlhu zárukou (od 27.11.2000)
 • služby v oblasti logistiky (od 27.11.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Anton Vozár
  Vklad: 6 638,78 €
  Splatené: 6 638,78 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Anton Vozár
  551
  Pruské
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.11.2000
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 389/00, NZ 409/00 zo dňa 27.11.2000 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Uznesenie VZ
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Uznesenie VZ zo dňa 30.04.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Príloha k účtovnej závierke, Výkaz ziskov, Súvaha k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
29.11.2023