C.D.ŠPED s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 449 7 325 3 315 1 700 651 915 1 100 1 612 1 713 1 531
33 Obežný majetok qz i2g e 7it r m76 l afw hss nl2 r mrv q q0e 6 c2w j yah
34 Zásoby súčet l jpv v kxj
39 Tovar x jwz 0 jur
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0ww wl2 za0 g ggv 6jn s2q ulg u oac n sem f 8q6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4mt rsd 71j z 8o8 q7e n03 ffa 2zf t7z 4is
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tb6 vi8 q7m c zjw jw0 wjx utp 6gg f0r 26i
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 11 11
62 Sociálne poistenie fug y0z a73 g5t 2ym
63 Daňové pohľadávky a dotácie v9 7zy bv8 hru
71 Finančné účty y ulr 8 y2k s mkd jw0 9 0pu 7wb ve9 qj 8hu
72 Peniaze u jka k x57 3gk e3e rql zt 3t
73 Účty v bankách p q1o 1 1my 2 aku dk0 d 8o2 7rm qam n ad
74 Časové rozlíšenie súčet bn i d8 b
76 Náklady budúcich období krátkodobé dr d ig x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ij xqq x kcg w 010 c 96j py8 s3p q 48p l bxs 6 0eo z 50q
80 Vlastné imanie -kw 1vt -1p wrt -ch tk7 -6x s7x -qj omh -bc dar -0w rka -42 z72 -ju zfv -tk xo5
81 Základné imanie súčet o bd7 x uqt y lbv 0 17h z 4yb a hks w 5dw i 85d d 2uh b wvx
82 Základné imanie 7 850 l 5s3 w c7m c p54 3 56l s x73 7 ren h x1a l qo2 n n3e
86 Ostatné kapitálové fondy 6n wbg hl pkb 2m yt1 qu mvw wj qc9 lz smh gf ihj i4 yeg 8i ozb hr vvs
87 Zákonné rezervné fondy y7h 40b vw8 2sp jsw omu c8x oij mcg wck
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qi8 0su os0 8zs 5c7 udq 3k4 ybs 1db 7hj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4m qjm -3s bvs -5o c3e -km e8m -8kk 8a7 -j69 q85 -cz9 g8d -0kk cle -z5k i0v -msq ewm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -rti -q5 8ts 5za
99 Neuhradená strata minulých rokov -fc uhq -re yni -yq a8g -gq jf1 -qaw tbd -fcp jq7 -ot6 k64 -4ia n63 -jwl sso -uq8 s24
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1c qsl -cw vf4 -4h 99e -hl psg -k 4z2 -mdt qv5 kii -w -8yk
101 Záväzky 0g d84 0j qv9 jv jre k5 ggm ht kym s3 cn8 as sn7 uo 4xp tq 5j4 07 wnt
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 66l s w8n g zjc n 776 6 77z a 1ti b rab h m65 p n4v k hoy
114 Záväzky zo sociálneho fondu j uqu w jb9 1 268 t 85z f 218 l cbi x nr6 t 89f 9 6oj 3 g43
122 Krátkodobé záväzky súčet tp a9a 0o c7g 4e 2i0 13 m51 ks 0f1 dk 3ta uc u0i in ksj mm 2p5 w1 zmw
123 Záväzky z obchodného styku súčet s5 211 -0f8 -u3 v -7 58 -x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8ms -y4y -cm n -q cr -1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5l q99 o5 1nz si i71 cq bil 7e uwb xx 483 37 068 w1 nsb ym uys 8h 3f2
131 Záväzky voči zamestnancom tto pag 1vw eez dph n e01 c l53 l gwg s v7h 6 05d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ad6 m2i n4v trs tww fgc fa9 pev rmt 19u
133 Daňové záväzky a dotácie ouf dwg 2 a9b r 53s 3zd r4d yk 884 b0p wsa
135 Iné záväzky 7 4df z vkz q 8ba t h8l i h9a e f6e m a3y h 6rk 5 dd7 e qx2
136 Krátkodobé rezervy -3gs sx khn 3bt j2s kvm dq4 77x xx5 mdb
137 Zákonné rezervy zu fg5 fic uxk tdx m3d tfa 9s9 crw
138 Ostatné rezervy -a9p
140 Krátkodobé finančné výpomoci m kyq 7 pi6 z p40 j na2 t qvc d z2t