CHORVÁT, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12983/R
Dátum vzniku
05.12.2001
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a koná v mene spoločnosti konateľ, samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 24.4.2009)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 5.12.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 5.12.2001)
 • sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb (od 5.12.2001)
 • prenájom motorových vozidiel (od 5.12.2001)
 • výroba trvanlivých pekárenských výrobkov (od 5.12.2001)
 • predaj pekárenských výrobkov (od 5.12.2001)
 • opravy motorových vozidiel (od 5.12.2001)
 • opravy ostatných dopravných prostriedkov (od 5.12.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 5.12.2001)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 5.12.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 5.12.2001)
 • upratovacie práce (od 5.12.2001)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 5.12.2001)
 • podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/ (od 5.12.2001)
 • príležitostná nepravidelná preprava osôb /do 8 miest/ (od 5.12.2001)
 • prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim a bez obsluhujúceho personálu (od 5.12.2001)
 • prezentácia výrobkov na verejnosti (od 5.12.2001)
 • organizácia kurzov a školení (od 5.12.2001)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 5.12.2001)
 • prenájom a prevádzka športových zariadení (od 5.12.2001)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 5.12.2001)
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy (od 5.12.2001)
 • organizovanie voľného času (od 5.12.2001)
 • predaj na trhoch (od 5.12.2001)
 • prípravné práce pre stavbu (od 5.12.2001)
 • demolačné a pozemné práce (od 5.12.2001)
 • cestná nákladná doprava (od 5.12.2001)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 5.12.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 13.01.2003 dodatok č.1 k zakladateľskej listine, spísaný do notárskej zápisnice N 3/2003, NZ 1698/2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 293/2001, NZ 298/01 zo dňa 19.11.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Dodatok č. 2
 • Živnostenský list
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Patrik Chorvát
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Martin Chorvát
 • Dodatok č. 3
 • Úplné znenie ZL
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
 • Not. zápisnica N 293/01, NZ 298/01
 • Účtov. závierka za r. 2001
 • Not. zápisnica N 3/03 NZ 1698/03
 • Podpisový vzor prokuristu
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, Zápisnica z val. zhromaždenia zo dňa 28.4.2003
 • Zápisnica z VZ zo dňa 31.03.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Zápisnica z VZ zo dňa 11.04.2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Zápisnica z Vz
Dátum aktualizácie
11.12.2019