Gabor spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13058/R
Dátum vzniku
22.01.2002
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti môžu konať a podpisovať dvaja konatelia. Za spoločnosť podpisujú tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Predmety činnosti
 • výroba a predaj topánok a kožených výrobkov (od 22.1.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 22.1.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 22.1.2002)
 • prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich inštalovaných technologických zariadení (od 22.1.2002)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.1.2002)
Spoločníci
 • Gabor Shoes AG
  Marienberger Strasse 31
  D-83024 Rosenheim
  Spolková republika Nemecko
Výška vkladov
 • Gabor Shoes AG
  Vklad: 4 481 180,00 €
  Splatené: 4 481 180,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Gerhard Mörtl
  Lukas von Hildebrandt - Gasse 43
  A-7111 Parndorf
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 30.03.2012
 • Ing. Juraj Vodička
  Kukučínova 24
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Jediný spoločník rozhodol o rozdelení obchodného podielu a zmene zakladateľskej listiny dňa 04.12.2003 (N 1031/2003, Nz 114515/2003). Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.12.2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 581/01, Nz 573/01 zo dňa 20.12.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Správa audítora, dodatok
 • Výročná správa 2011
 • Podpisový vzor konateľa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Dodatok správy audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Správa o overení súladu
 • Výročná správa 2009
 • Správa nez. audítora
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Zápisnica z Vz
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Správa nezávislého audítora
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Rozhodnutie konateľa
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa audítora pre spoločníkov spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Not. zápisnica N 1031/2003, Nz 114515/2003
Dátum aktualizácie
12.06.2024
Domény