NEWORLD, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10281/R
Dátum vzniku
29.01.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva. Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať okrem predsedu a podpredsedu predstavenstva aj výkonný riaditeľ a to v rozsahu v zmysle stanov ako aj v rozsahu a za podmienok stanovených v plnomocenstve, udelenom mu štatutárnym orgánom spoločnosti.
Základné imanie
1 000 000,00 Sk
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • pohostinská činnosť (od 28.1.2005 do 23.11.2017)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 28.1.2005 do 23.11.2017)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • leasingová činnosť (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • neverejná cestná osobná doprava mimo texislužby a autobusovej dopravy (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • faktoring a forfaiting (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • činnosť záložne (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • nájom a prenájom hnuteľných vecí (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • nájom a prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • činnosť účtovných poradcov (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • vedenie účtovníctva (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
 • konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (od 29.1.2002 do 23.11.2017)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 10 000,00 Sk
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 29.01.2002
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Dezider Jaško
  Podhorská 672/120
  97101 Prievidza
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.01.2002
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Peter Luky
  SNP 7/1
  97251 Handlová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.05.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zánik funkcie členky dozornej rady Daniely Besedovej dňom 10.09.2002 v dôsledku vzdania sa funkcie v súlade s čl. XI. bod 4 stanov a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady Mgr. Petra Čavojského dňom 12.03.2002 v dôsledku vzdania sa funkcie v súlade s čl. XI. bod 4 stanov a.s.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 75/2005 Nz 22844/2005 NCRls 22618/2005
 • Not. zápisnica N 204/04 NZ 87031/04
 • Not. zápisnica N 292/02, Nz 295/02, STANOVY
 • Vzdanie sa členstva v doz. rade a funkcie výk. riaditeľky
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • uznesenie
 • Vyhlásenie
 • Vyhlásenie štatára o zmene splatenia základného imania
 • Podpis. vzor členky predstavenstva
 • Podpis. vzor predsedu a člena doz. rady
 • Živnostenský list
Dátum aktualizácie
24.11.2022