JOMINI, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13121/R
Dátum vzniku
01.03.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v doprave (od 25.3.2006)
 • manažérska činnosť (od 25.3.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 25.3.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 25.3.2006)
 • montáž sádrokartónových systémov (od 25.3.2006)
 • organizovanie a vykonávanie kultúrno-spoločenských akcií (od 25.3.2006)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 25.3.2006)
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené (od 25.3.2006)
 • poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom (od 25.3.2006)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.3.2006)
 • neverejné skladové služby (od 25.3.2006)
 • baliaca činnosť (od 25.3.2006)
 • maliarske a natieračské práce (od 25.3.2006)
 • faktoring a forfaiting (od 25.3.2006)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 25.3.2006)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 25.3.2006)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2002)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2002)
 • reklamná činnosť (od 1.3.2002)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.3.2002)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 1.3.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 2.6.2003 schválilo zmenu sídla a spoločenskej zmluvy - dodatok č. 1.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 2
 • Živnostenský list
 • Koncesná listina
 • Rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Zápisnica z MVZ
 • Dodatok č. 3
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie štat. orgánu o premene
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2009
 • Zápis z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Spoločenská zmluva
 • Podpis. vzory konateľov
 • Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia, Dodatok č. 1
 • Podpis. vzor konateľov
 • Zápisnica z VZ zo dňa 14.10.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa za r. 2008
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
27.11.2021
Domény