ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13191/R
Dátum vzniku
08.04.2002
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulancia dopravnej zdravotnej starostlivosti (od 12.2.2020)
 • asistenčné služby pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí (od 23.11.2010)
 • prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (od 23.11.2010)
 • správa bytového a nebytového fondu (od 24.6.2009)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 24.6.2009)
 • čistiace a upratovacie služby (od 24.6.2009)
 • prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 24.6.2009)
 • hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (od 24.6.2009)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 24.6.2009)
 • administratívne služby (od 24.6.2009)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 24.6.2009)
 • výuka jazdy na koni (od 8.3.2007)
 • výcvik koní (od 8.3.2007)
 • vozenie na koni (od 8.3.2007)
 • doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia (od 14.4.2005)
 • pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých (od 14.4.2005)
 • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (od 14.4.2005)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 14.4.2005)
 • nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 14.4.2005)
 • osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 14.4.2005)
 • autoumývačské práce (od 8.4.2002)
 • odťahová služba (od 8.4.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 8.4.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (od 8.4.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (od 8.4.2002)
 • maloobchod mimo riadnej predajne (od 8.4.2002)
 • reklamné služby (od 8.4.2002)
 • oprava cestných motorových vozidiel (od 8.4.2002)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky (od 8.3.2007 do 22.11.2010)
 • prevádzkovanie 1. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (od 8.3.2007 do 22.11.2010)
 • prevádzkovanie 1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (od 8.3.2007 do 22.11.2010)
 • dopravná zdravotná služba (od 8.4.2002 do 13.4.2005)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 8.4.2002 do 13.4.2005)
 • cestná nákladná doprava (od 8.4.2002 do 13.4.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Kamil Kučerka
  Bezručova 6792/64B
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.04.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 77/2002, Nz 76/2002 zo dňa 3.4.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Dodatok č. 2
 • Živnostenský list
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Dodatok č. 4
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Dodatok č. 5
 • ÚZ zakladateľskej listiny
 • rozhodnutie jedineho spolocnika
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • zakladateľská listina v úplnom znení
 • Rozhodnutie Trenčianskeho Samosprávneho Kraja
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 31.3.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Živnostenský list vydaný Obv. úradov v Trenčíne dňa 31.3.2005
 • Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2005
 • Koncesná listina vydaná Obv. úradom v Trenčíne dňa 31.3.2005
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Podpis. vzor konateľa
 • Not. zápisnica N 77/2002, NZ 76/2002
 • Dodatok č. 2 - úplné znenie SZ
Dátum aktualizácie
26.02.2020
Domény