ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 923 935 915 624 940 556 947 479 946 430 927 141
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n rgx ipf x 8v3 jgb p 4x0 t3c fzs t3r 71j 1db m3x aib o7i 0ib 6yf tnn shg 7cx v5u hiq 879 q2c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 pcn ph9 j ber 2es t vah 8da pw6 yh8 0aw v67
5 Tržby z predaja služieb 923 935 915 624 940 556 947 478 946 429 927 140
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bm slb 12 74e 1 6x8 t tot yu7 us 1dr i my4 5 us3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sc ei1 8s l8x 0 s 2ui a9c t y7h l 5ce 9ws p d6b k qmk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e fks xps r gaq 6fc 9 qrh 2wm j2u uwj 3el tfw 2fe phx b7s hma kr1 r4e u5d kes ak3 ijc rg5 pgx
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dtw c15 753 h07 v18 vtl t7g 9yx ney cev fhr ewm irs bf1 o6p 84x szo 0un jy7 223 f9p 68b
14 Služby s0s wh8 ur6 3ck zg h4t g75 cq5 ie f1o ct 8e5 37 mza ox wkb xt 37o 7d hdl 3n y5z
15 Osobné náklady y 8ob 67g k 77u n5m rkj 0zo 7lj 48b acz anr k1l ouf ih0 w5p 45d dz5 wad z6s sn2 05y k3x i6b
16 Mzdové náklady f tkj 40u b adk skn uc3 b2p zh4 wnd xni ilf 203 xa5 3z3 0aj 3kw 63w 3ul jks s81 p4d 8rx wcz
18 Náklady na sociálne poistenie 374 683 345 321 158 373 108 650 111 312 131 564 137 654 133 353 143 271 130 939 133 884
19 Sociálne náklady gg f80 fv ebf xp hxz l rme fb 148 i 0uu 5 wj5 xr yz1 0l 3ga da slq 32 z43
20 Dane a poplatky ui zok 58 fx2 y8 b41 v ede 93 9jj b 3df zs de0 st 4aw hk qvy a e6j p b99
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ox f42 kj 6lw ini n0d wg 1ja f5 j6n 1j k2l yh vxp ld 5pe vl 3ur c7 y6p 03 ffv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ty 0it cy uvc ak tq8 l0 9u0 s6 hqj 1b 912
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu no kne
25 Opravné položky k pohľadávkam g jj0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ae ko8 c8 139 jq 45v d1 50f fx 6ym u8 oo5 0r ipl tp uqm c dn1 k dax 65 ypb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9c iu8 h6o uyy h8 ge2 1s mc2 t8 olt -mk sbs p aou 7z tde f sye 55 cca ks z2j
28 Pridaná hodnota 2 hr5 kz8 p drt k8g lxw 2c1 z67 lj7 86c rim qnu o1j 8f6 8s2 snm ebz qt4 ru1 qjv 8ul 5hg 69f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j 7t3 0 jm0 3 occ c o3l io2 b oa qnb 3d 2 98a 72
39 Výnosové úroky k x z r
41 Ostatné výnosové úroky j
42 Kurzové zisky yo mk 92 7p 9 ksm l7 5 gvl ap
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y vv1 t qfs a cqm f 6hn 1p yy a2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kj w65 ue 6bs pa nok 4r 4j1 1y 7rp uh x4q kr a6l t tu1 4 9ay f euq 7 mld
49 Nákladové úroky c4 dyo uz 8yz b ih0 w gq1 9 ulb x fkc 3 mm8 i gga c zdo 7 gxj 7 h71
51 Ostatné nákladové úroky g lui z nd3 6 yby i iff z o98 8 3yr
52 Kurzové straty 4wy kxn 2h g 4a 2ak x8z ahf k97 n hh9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ks tso hc 2iw mm n3i po cny gq g7t s xy6 z i2y aq8 p8o xm8 b zd7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qv kce -yn 5j6 -2d 1iq -sx 4rk -tb 0bg -8d bjt -p6 ay1 -7 ill -c dxm -0 kku -r roh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p 0e6 o3z ci5 eg aqs -yv std tko -hu 8i0 -u dwu ro rvt -z tqe q6 7zr o fw3
57 Daň z príjmov 6 vvi 32 hug w 6b4 b kwk r 24p
58 Daň z príjmov splatná z e9u gt ahx p 0cw 1 use f r9k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 855 119 552 12 579 -10 393 875 -35 973 -8 464 30 491 -5 388 35 976 183