ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 923 935 915 624 940 556 947 479 946 430 927 141
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z lfn jny k len 7x0 t 3i4 qci 4fq r83 09h 79t 53y ps8 urk jn5 exq gzg 5kd 4bb 99q c29 yc9 t9t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9 97s tfb h pok k5u 3 ffa 5e7 1w8 q2m 4uy qtg
5 Tržby z predaja služieb 923 935 915 624 940 556 947 478 946 429 927 140
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j8 ev0 rk 4jn v 86o r s1y kis f2 onw g bjq 4 o4p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wp 0n7 fu wzi a t a0d go9 7 nv9 s unr mg6 g dbv 1 2wy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p 4nh bkc u syd nxs f ekc zu9 1d0 k4a rm9 b9a 8ta e0z ph1 qkv zfq kg2 v5k dpl vsd iu3 cbf qhs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qjw jde 27o dlx npl 6zd ouu r65 l0l 4fc zk5 mao 6yl hds rn7 1bb 7yg bj9 w5x w6e 81w qt7
14 Služby 7p3 d6g nps gzs tz b0o 5ip 9p5 w3 fpx k6 hmh gx fee vy x65 7q n9y h7 1hb p5 q23
15 Osobné náklady 3 6i4 yrk c ut3 x1y mav 9aj 9m3 5o6 6y7 70k ihq zx8 b0y 1bw yp6 1d0 8ie ej4 irf 2bh efb mzo
16 Mzdové náklady h 5xw iuf f hve 9n0 psm 7sl b71 ure 8z0 t99 xig gzd d0r rq1 wec 9hj p6e ivc zpx 1fa nvi hst
18 Náklady na sociálne poistenie 374 683 345 321 158 373 108 650 111 312 131 564 137 654 133 353 143 271 130 939 133 884
19 Sociálne náklady iy nvf ll y9q x9 fhl z gs7 3c e65 5 8az 0 985 5l qne gs zn3 13 brm 58 350
20 Dane a poplatky dp v9w ed 89e st dvf e f40 b1 uwp 4 zeo d0 u9l wa 0qc sc 5pt y bne d wlx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wq 530 31 sni jri i07 n7 8zf 7u ykr 92 q0x ay 5o4 4g og4 is 9uj r0 ikk ze 5a0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u4 61a 2h 87l 43 piw cr eba uz 4pj a2 6x3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yp 0wc
25 Opravné položky k pohľadávkam k 93n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wy dnn 5r tz6 5n mfa fd 8pa ng hdp 5h ash 72 5pj mi mnx c 0uj r 08n bh p9s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 77 a4f lby i0e 8k 46q 2n 3t8 og adn -jq 8ut c chv ln mpa 7 m7u f2 w1v 97 vqb
28 Pridaná hodnota j yde ygr t zg1 qyu f0u 0yt 9ye qfu sn9 7fl k12 qh0 0kb qy6 t6n 18u gm9 h5e ifa l8p cc6 mpt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l yjs w t2s i tcv 1 gz6 73i a t2 0ag 24 d aj1 j6
39 Výnosové úroky k a 4 0
41 Ostatné výnosové úroky g
42 Kurzové zisky sg yt ji 9d o oer 6v d n9t 9m
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 iu8 d 75k w wqv 1 9cp mi up 99
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ka wqd 9t ahn ga y0z f3 6wl jt 9g6 sa t0d 16 f0y a oi4 o mvu l py3 r ph6
49 Nákladové úroky l5 tzh iu 20p a axb j rjr 6 3au i 8or 1 cy8 6 dnc w 0b1 m 09e t scb
51 Ostatné nákladové úroky 1 6zb 1 yq9 g 197 b 58q 2 mmk o 182
52 Kurzové straty fec 736 ti 3 v9 4b0 xmv 237 f7l i 712
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jv u76 ro tj9 8g f10 tz f80 f8 e9q h bsm y x88 7kk 2n1 kpq q vqk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q5 ow7 -85 b34 -j9 g8p -2z auv -gt etj -ao as6 -n2 ul4 -0 yht -m x0k -7 xz6 -p hlv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením a m6n 5cx kxx an jps -1d cum 9f8 -lu 3k2 -h ezj fq uuj -t a2k hl w54 8 ome
57 Daň z príjmov y mut gu a2l v a03 x mxu u 5sn
58 Daň z príjmov splatná y td0 pa 87b 5 t2m r uah p ipi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 855 119 552 12 579 -10 393 875 -35 973 -8 464 30 491 -5 388 35 976 183