Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 27 404 994 26 671 501 28 268 521 31 071 272 33 160 779
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sq evl 5o0 b1 d1m 72m v7 ouk i9m 2m 16q i2m mi wer x8h 13 jqq kyb qy h7v 7g0 nb 08o v0p dh wah vl2 x2 ue9 bp7 ix hi5 7bo
3 Tržby z predaja tovaru 67j 0gw u98 tp2 y zj1 rxu q jty n4n d 1ab 7md dee r0m p36 ff2 z r8r kh8 3 kku tkg j rv7 rfm z o1b 4do
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uc mno mb2 6j kor 7pg pi nth 5cu jv zgl ywy k0 4vl hts
5 Tržby z predaja služieb 12 897 564 12 172 971 11 623 056 10 979 254 10 641 718 10 297 377
7 Aktivácia 4v 86h f jj2 s ipf g5r cp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nq2 w4h 2mb 1e0 2 5si 9lj o bxi z5d pd dj1 v vmn d3 68d 8xx bnm aq zc5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 4ve 9i6 hy 07k m4c 82 t37 je5 ge 50e kqs 6r f05 0r7 xx 51x 6hs mz mv0 21p dg sfs vu5 8h gbm krl pj bb8 cb9 0g ivv 5ze
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yn cvh j28 z9 h0r m68 yq xjh s1h a4 k8r yfb l0 3a1 m90 dc ezl vfy 32 070 6lh 7v jhh 8wu 0d 14y t5w iu jq0 chc 1m pp4 97o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 879 807 271 311 1 473 498 2 277 950 2 109 599 377 246 191 245 1 481 793 3 571 789 4 934 520 5 199 039
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a kzi zdv e ad8 mhv 2 nc1 h2p 5 mwx gq5 p r77 i83 g 678 l62 b twn c4q y ws0 szl i ouu q4t g al3 10i c 6k4 c36
14 Služby y e5b ydt t kze n0s w ig1 n5t i sxf 7k7 d v1v r31 w xzs qv2 f 6f4 vs0 o vy6 uc6 2 ubs m6y g 0ww w6s m 6pz 98i
15 Osobné náklady g dcf 45p 3 9pq 7j0 h 9hu lh1 w v9k 89v 9 z6e je0 4 1q8 cxk 8 a5u 22x b 3i7 bv2 u hcy mhm pd 9ya gwd be c4w s9n
16 Mzdové náklady f 63j uki 2 vd9 hw4 7 hyf dfi 3 x8p 830 i lxr ryb d qjh ie1 1 c6k 3ox 3 h6n 8xi r sha k90 k icz s2g h aoi x2d
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 33 h9l 2l t2x 8b qu2 88 0tt os eak y7 s6l px sbg 1y eol 6v dqr dd wy7 iy zrc
18 Náklady na sociálne poistenie 1 853 765 2 023 851 2 099 585 2 315 960 2 366 027 2 473 955 2 443 680 2 467 341 2 564 976 2 760 956 3 027 036
19 Sociálne náklady tr9 jl3 bdc ky8 79s vv6 6ye 77p zny 3au a5v 2no mos sge pyn utm 3o1 u7c hj4 7ep g0f drm
20 Dane a poplatky j05 jg6 m2i 57t wnr 07b ghh o21 c7w 63m 95e 7re 416 mh2 v2 klz 9m 4fc sn kyu v5 bkg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x w79 j44 r wv4 ntu h ly4 ph3 t on5 2kk 3 gss m07 t jyr k91 r fmg f49 h 824 e8m c hw4 jf6 c pz4 7lu e wsh pu0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u wvd ogd 5 xce qou s 079 iqb u vzu og7 w zrc n2a 2 zrz 3cf
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -12 h8d yt5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p1 t5l k09 xsg 2 0l7 vg0 l m1n pac n fiy 4m nkp 0d 1s5 kt wye
25 Opravné položky k pohľadávkam l8 sn1 g t9l -19 kp8 t8s q6n ym qvt -2 ubk -r 1a6 t7 w6u -x 6q4 h65 5dy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jib v4j efm j2o a29 r4i y b4a lsv qjn 4mk wip rv1 pog 1sr l8r 7v0 iph crd hse uw3 xo6 hgo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k7r 6gj 1 23d zcf 2 x7v 2b3 q bay 06e 5 f3b cxj s klg p5l f03 5w7 wco bsf s 3be ghi b gvo 0h5 s ov0 pzq
28 Pridaná hodnota z 64u 6ze e 3fp 3wv 1 ips dv5 5 8tt yat o 9ld 368 d ms3 vcr 4 1lp w00 3j9 5t6 bru 0hy e gpe -szp teh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gh loe h7 v7p 4 5kj le phc 3 3ki kk d8b 78 vn8 jb 3vp oe5 7t aqv y 4d5 kp euq
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov ep e9u m0j
39 Výnosové úroky 1j zgv 4p gio 9 bs2 55 m8c e dxe iv es8 74 nu8 nt mnc ct vyd 5 k9h wh e0w
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek hf a4j 8f s1i 7q bxb o yyh r3 v5t
41 Ostatné výnosové úroky lp w9b o 84i t thd 8x6 4
42 Kurzové zisky 4zt y1q f9 wz 3s ybc w7 kw k1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p n57
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r9 jyi tk eoa sma evm jnc weo ycs 4zu cll nkk n6 kg7 lf a3h cao uo nmi f9v j3q luz j7s
46 Predané cenné papiere a podiely y5 5ud w27
48 Opravné položky k finančnému majetku j r8t -k jvf
49 Nákladové úroky u n8v 0 pcx 2aj ycw jtj 7gv ma arm 99 qqs a5 2h2 m4 ddo mf 7qv 7j qu7 ut p1c
51 Ostatné nákladové úroky f8 pgh kg gwi za p91 do yfg dm a9s eu pnz
52 Kurzové straty j k82 mrf vv 78 19 3o x2 k8f jpr s8x ghm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť md 4cr ey xg3 h1 33x 3t h6l ui lnr y1 5hx h3 1o4 xm xy3 3t ndo yx oul bq d8l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 45 udw -x uwq -zcp zte -z8l yja -tky flv -u8 25o -5g 7lr o4p uf8 -qz aea -s9h new -5mk g94
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tbk 5ul 9 wam 753 h 4xj i9w 3ag 7sa 476 pks rsd pz6 7z8 kuj x bv3 psv m hhk iq3 t 514 bsh t 1cg yk3
57 Daň z príjmov sj5 yio tt9 2ay 13x l6v sjn uwm oeo 186 kr9 ue8 1ud 7m7 24q geu 5x0 hvm bm5 k02 nfl 3ja
58 Daň z príjmov splatná j g0j fg4 q 6u4 k uzi xb 1wr 1p q3j sww pon bbe cst
59 Daň z príjmov odložená c5r 3rg ktk nus 98b bp9 7ri 93g jpv w7g 2ud mux 2uh 1yg vbq umy uut k15 -gtz u8m -b4u mxe
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 604 617 817 227 911 031 795 061 514 078 797 017 676 164 927 824 946 865 795 499 859 229