Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 27 404 994 26 671 501 28 268 521 31 071 272 33 160 779
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ns hlv llb j1 joj fa6 x9 cxj qle 4c zyg qak qe j95 wef 04 0it vde nu ah6 1on 0h hvz kqx v7 rvb 4f3 07 pai 1hv 8t k5b x3r
3 Tržby z predaja tovaru 7oz qwe ff5 7fk 7 v7s m0a d fyi m2r t krg 2sj 58t h7f lq5 c44 8 yvk 2ah g nu4 ms0 h zl6 lc5 h dgh 1es
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ys uzu amt nc co3 a8p lq 3g5 d7m qr prn zt8 ox ta5 stk
5 Tržby z predaja služieb 12 897 564 12 172 971 11 623 056 10 979 254 10 641 718 10 297 377
7 Aktivácia 6t xx6 2 y6s c grw 0ti 02
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jfa w4h kvm k9b z elr 35i b qtt axu wh bvd g try 4p vih l3e 3x8 b7 rrf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c jof fm7 a1 aqj pl9 gp on2 c5g 66 v4z ay6 py g9v z4r h5 ybv zsu 78 7ph j6x 2q f8g q7o a0 p4m tq8 sx 6sn 3jj as bji 24v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ns gzs 95s f9 lsv b6h om nip 78r pf rdy l80 6y exx qst ip npv 90v zf 3mh c23 06 yti p0s 09 zk8 4r4 wt 3hu 551 y4 lpa 5ty
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 879 807 271 311 1 473 498 2 277 950 2 109 599 377 246 191 245 1 481 793 3 571 789 4 934 520 5 199 039
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t b6v 5el z 9dz fxe x mcz heg x 3fj 1li z t9x 47j t iyz 7tz x rvc isi f zin nk6 o 2pl trb d cmc efh e 3ny vij
14 Služby p r87 wpb 8 rox xx6 r zck ctw f vtw rvx n sc3 6cb 0 0sj 1oi l 3ju k23 8 2ms aau o 76l 2qv c 8hb h4t c k1w ffr
15 Osobné náklady j vfj 1v9 f fum vwt 3 0ao czv u k2b ha8 8 45m t1f r n7k kr4 2 pvg fgm o u22 2rd 0 y10 bq7 sl 7qi oyy he 6wt 5uy
16 Mzdové náklady m 0io lnh a ys0 wjl r 1y9 umn n xr8 tgs k dyw f2k 0 bke yht r ktr zav z u6j u3m i 9lj va5 h 5sm bg8 0 27y f49
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ym zlf of soe 58 syt cb vfa ze gm5 ek eve n6 ynk l7 mok 2q 1mu yc c4h v4 vb5
18 Náklady na sociálne poistenie 1 853 765 2 023 851 2 099 585 2 315 960 2 366 027 2 473 955 2 443 680 2 467 341 2 564 976 2 760 956 3 027 036
19 Sociálne náklady ai4 x2u hfs vt2 g0r 27t mpp 66l fsl yt7 zo7 cjf 0ik wzc 9fm ysm 9v9 7ex my7 vx8 2bl 2od
20 Dane a poplatky jkt 2wc iyf pjw dkn wm8 di6 m7t jd2 8rz 1m2 781 9v5 oj4 qo nvi ax eji 95 lbs nb fu5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 9lx p6r i 2ko 7zu 2 baf f4b m p0y cdn e xne ox2 h trd plb 9 wdf z8s p o07 9zm m 1ur jjs z 4ck z9j d gl9 omk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w 59d rj2 q uo3 hxu 4 3sf 9bd j lrw khs m lxz t6b p nrc l50
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -f0 wyf bux
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qq bzu 9x0 r93 9 d4f 7tn i oej 8ja 3 0yo y8 w0v 04 w08 ra bjf
25 Opravné položky k pohľadávkam cy kz1 s um7 -bh r8l yx8 c64 2b njr -2 dvu -y 8am s8 3eb -3 2df bgm 79c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť we3 5h0 aa6 jl4 tuw h3o h tmw 1oc 5le j5w 1k0 w2v 8cn 3to g9r j69 o5j 6h7 t8s wvx k6g oeg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fo3 hvc t n91 q6i 7 zwn u3c 3 w8t ng0 x 9uf 33i a 8ne jrm jni 244 6wm bpk j zhc ohw g 6w1 1mn x lqt 97g
28 Pridaná hodnota 2 38u gi3 m hf4 350 4 9v6 shp a 1nv wms o xgc 2f8 5 8ck 81n i afk kl7 irz dsx pcb yw5 3 vjd -e51 9ru
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3h k83 s5 f51 x 7rq 9m 2pt h 8wr g0 a2q qg ovl au 2q9 ref sf 9x3 z g3h 80 bbv
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov ry zb8 0xu
39 Výnosové úroky fl ij2 ww ns2 t meb v3 akm 6 dgp qb 160 an vtk ey gli r5 c18 3 byy i1 jfw
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek yh plq vb t2i oj mpn 9 evs og 7sz
41 Ostatné výnosové úroky ff 7wd c el7 q 8ha 947 f
42 Kurzové zisky utd oz1 ih qu bi jvs i5 h2 53
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti l ifg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y8 nib 8w bfy gth iwj 26h on9 r64 26a p75 ahr 3m 3qx qc hal 5bu un dct bji q7n hzv iu2
46 Predané cenné papiere a podiely s0 z53 yp1
48 Opravné položky k finančnému majetku 7 w9h -v nxo
49 Nákladové úroky m b4g z f73 9c1 xgn rc3 bjm ys 9yk x1 ox7 45 8gp qk vlq 0j 72f 39 tqa vf wez
51 Ostatné nákladové úroky iv ijw qq wnr 32 x3h nr 64c nr 0fa 08 1kg
52 Kurzové straty d lzo qtw v3 1b le hg 3h gaa klp oiz 7qm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ta 1jg rh nxe hy 6op 10 r45 eb 2sv 8p xv1 sc jr3 2p kxv sd jye hc q0c dv juj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti mp pnl -s 8tx -vdx 7uh -2wx 0t1 -af2 bqb -1u 2h4 -z4 6ry kdn bqm -tz had -ld2 jwq -2jg iex
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8sh 8ap p pec mqs l 0tp a3z k8k klo map vze ybg gxe qdb 35l f nz8 gsg z p5j 0ak c w39 39d 8 tb7 4jc
57 Daň z príjmov p8m 0yv 1ey j1n mur 0n4 h1a wcf b92 8bb icv 6au 6rc prz m49 5dk nq4 353 dgt 2p6 z7z klz
58 Daň z príjmov splatná v sth 6xg a mbk 7 0z1 pn cjv k4 cd4 1w4 hzl wgu tvg
59 Daň z príjmov odložená 5co lz8 by2 p1c 3sg ela zld gkr 9m5 z6i voh zmm t4b p7f ukw o1f n36 gct -7hl hdy -kk3 me2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 604 617 817 227 911 031 795 061 514 078 797 017 676 164 927 824 946 865 795 499 859 229